buy custom essays onlinebuy custom essays online

Publish Windows Sharepoint Service 3.0 với ISA 2006
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ thống » Sharepoint » Publish Windows Sharepoint Service 3.0 với ISA 2006

Publish Windows Sharepoint Service 3.0 với ISA 2006


PUBLISH WINDOWS SHAREPOINT SERVICE 3.0

ISA SERVER 2006

 

I.       hình:

Máy

LAN

CROSS

PC13

IP:    192.168.16.13/24

GW: 192.168.16.200

DNS:Trắng

IP:    172.16.13.1/24

GW: Trắng

DNS:172.16.13.2

PC14

 

Disable

IP:    172.16.13.2/24

GW: 172.16.13.1

DNS:172.16.13.2

PC15

IP:    192.168.16.15/24

GW: 192.168.16.200

DNS:192.168.16.13

 

Disable

 

Domain Private: nhom13.com

Domain Public: nhatnghe13.com (Tự quản DNS)

PC13: ISA Server, External DNS( Quản Domain Public: nhatnghe13.com)

PC14: Domain Controller,Internal DNS, SharePoint Service

PC15: Windows XP, Client truy cập từ External.

Trong bài Lab này sẽ Publish Sharepoint với tên: www.nhatnghe13.com.

Download IIS 6.0 Resource Kit tại:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=56FC92EE-A71A-4C73-B628-ADE629C89499&displaylang=en

II.    Giới thiệu:

Windows SharePoint Services 3.0 (Version 3) xây dựng trên các dịch vụ hệ điều hành sở dữ liệu để hỗ trợ những điều kiện cần thiết cho từ 1 trang làm việc nhóm đến 1 portal của doanh nghiệp với hơn 100.000 nhân viên (như Office SharePoint Portal Server 2007), hoặc một portal cộng tác trên Internet với cả triệu người dùng.

Dịch vụ nền tảng Windows SharePoint Services cung cấp những cải tiến bảo mật, các tính năng tin cậy, thể co giãn hiệu năng cao như sau:

– Storage (Lưu trữ)

– Management (Quản )

– Deployment (Triển khai)

– Site Model (Tạo hình site)

– Extensibility (Khả năng mở rộng)

Thêm vào đó Windows Sharepoint Service được bổ sung những tính năng cộng tác sau:

– Document collaboration

Wikis and Blogs

-·Really Simple Syndication (RSS) support

– Discussions

– Project task management

– Contacts, Calendars, and Tasks

– E-mail integration

Tích hợp với Microsoft Office 2007

Hỗ trợ offline cho các danh sách thư viện văn bản của SharePoint nhờ sử dụng Office Outlook 2007 như một phần mềm khách offline.

 

III. Các bước thực hiện:

 1. SharePoint Server:

–         Tạo các Object:

Users: S1,S2,NV1,NV2/123

Groups: Sep,Nhanvien

Đưa user vào group tương ứng.

Change Password Administrator: 123.

Cài đặt:

– ASP.Net

– .Net Framework 3.0

– Windows SharePoint Services 3.0 SP1.

Cấu hình SharePoint

 1. ISA Server:

B1: Cài DNS Service. Tạo FLZ: nhatnghe13.com,  Host: www -> 192.168.16.13.

B2: Publish DNS Service trên ISA Server thành External DNS.

      B3: Cài đặt IIS 6.0 Resource Kit

      B4: Tạo Certificate, Export Certificate

      B5: Publish SharePoint Server.

 1. Client:
 • –         Cấu hình Preferred DNS về ISA Server.
 • –         Phân giải DNS, Test.

IV.  Triển khai chi tiết:

 1. SharePoint Server:
 1. Cài ASP.Net

 

 1. Cài .Net Framework 3.0

 

 1. Cài SharePoint Service 3.0 Sp1

Tham khảo bài Lab cài đặt Windows SharePoint Service.

 

 1. Cấu hình SharePoint:
 • –         Mở Internet Explorer truy cập: http://pc14
 • –         Xuất hiện hộp thoại chứng thực : administrator/123

Chọn Add -> Add -> Close.

 

 

 

Xuất hiện trang Web quản SharePoint Service.

 

– Click Site Actions > Chọn Create.

Trong cửa sổ Create chọn Site and Workspace.

–         Cửa sổ New SharePoint Site :

Title and Description : NhatNgheLAB

Web Site Address: lab

Template Selection: Blog

à  Chọn Create.

 

 

 

Cửa sổ Central Administration chọn Alternate Acces mappings

 

Cửa sổ Alternate Access Mappings chọn Edit Public URLs

Cửa sổ Edit Public Zone URLs chọn No selection > Change Alternate Access mapping Collection.

Chọn SharePoint-80

–         Default: http://pc14
–         Internet: https://www.nhatnghe13.com

Kiểm tra: https://www.nhatnghe13.com

 1. ISA Server:
 1. Cài DNS Service.

 

 1. Tạo FLZ: nhatnghe13.com,RLZ: 192.168.16.

 

Trong FLZ tạo: Host: www  —> 192.168.16.13.

 

 1. Publish DNS Service trên ISA Server thành External DNS.

 

– Name Publish DNS

Điền IP Card Internal của ISA: 172.16.13.1 >Next.

Potocol : DNS Server > Next

– Check External > Next.

Chọn Finish

Kiểm tra.

 

 1. Cài IIS 6 Resource Kit

Vào C:\ chạy file ii60rkt.exe.

Chọn Next.

Chọn I Agree > Next.

Chọn Next

 

 

 

 

 

 1. Tạo Certificate, Export Certificate

Vào Cmd : cd C:\Program Files\IIS Resources\SelfSSL > Enter.

–         selfssl /N:CN=www.nhatnghe13.com /K:1024 /V:730 /P:443 > Enter.
–         y > Enter.

 

 1. Kiểm tra Export Certificate:

–         Start / Run : MMC.
–         Add Certificate vào Console.

Chọn Computer Account

Chọn Local Computer > Finish.

Kiểm tra Certificate www.nhatnghe13.co  vừa tạo.

Export Certificate:

Phải chuột Certificate chọn All Tasks > Export.

– Next

Chọn Yes.export the private key > Next.

– Next.

– Password: 123 > Next.

Chọn Browse.

Lưu vào C:\ với tên sharepoint.pfx >Next.

– Finish

 

 1. Publish SharePoint

Phải chuột Firewall Policy > New > SharePoint Site Publishing Rule.

– Name: Publish SharePoint.

– Next

Bỏ dấu check Enable SSO for Web … > Next.

Chọn SharePoint  AAM is already… > Next.

 1.  
 1. Máy Client:

B1: Chỉnh Preferred DNS Server về IP Card External của ISA Server của ISA.

PS: ISA Server đã Publish DNS Service( chứa Zone : nhatnghe13.com hình Lab đang dùng mạng Local giả lập như hệ thống thực tế)

B2: Import Certificate từ ISA Server vào trusted Root CA của Local Computer.

Trong bài Lab này ta dùng USB Copy Certificate được Export bên ISA Server (c:\sharepoint.pfx)ở bước trên đưa vào C:\ của máy Client.

B3: Mở Internet Explorer truy cập : https://www.nhatnghe13.com

B4: Đăng nhập với quyền: Administrator/123.

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Publish Windows Sharepoint Service 3.0 với ISA 2006, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.