buy custom essays onlinebuy custom essays online

Triển khai Unified Messaging trên Exchange 2007 thông qua IP PBX
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ thống » Messaging » Triển khai Unified Messaging trên Exchange 2007 thông qua IP PBX

Triển khai Unified Messaging trên Exchange 2007 thông qua IP PBX

Triển khai Outlook Voice Aceess với Unified Messaging trên Exchange Server 2007 thông qua hệ thống điện thoại IP PBX.
PHẦN I
Cấu hình Outlook Voice Aceess với Unified Messaging trên Exchange 2k7 và kiểm tra cấu hình bằng ExchangeUMtestPhone.

I.Giới thiệu

– Unified Messaging -Dịch vụ thư tín hợp nhất là tính năng trong mail server Exchange Server 2007 cho phép lưu trữ giọng nói và các thư tín bằng fax trong mailbox của Exchange.User có thể truy cập bằng giọng nói vào email, voice-mail, lịch biểu và các mục liên lạc bằng điện thoại hay máy tính.

– Bài lab này hướng dẫn các bạn cách cài đặt và cấu hình tính năng thư tín hợp nhất Unified Messaging,cấu hình Outlook Voice Accees nhằm cho phép user có thể gửi nhận Voive mail lẫn nhau thông qua kiểm tra bằng công cụ ExchangeUMTestPhone của Echange Server 2007.

II.Chuẩn bị

Hệ thống gồm 2 PC:

-EchangeServer2007 (gồm AD/DNS):

Tạo 2 mailbox user : teo/123,ti/123

-Client Windows XP: card sound và headphone.

* Các bước thực hiện:

1.Cài đặt Unified Messaging trên Exchange 2k7

2. Cấu hình Uinified Messaging.

B1: Tạo Dial Plan

B2: Liên kết UM Dial Plan với Unified Messaging Server

B3: Tạo IP Gateway

B4: Tạo Hunt Group

B5: Tạo Auto Attendant

B6: Tạo UM Mailbox Policy

B7: Kích hoạt Mailbox trong Unified Messaging

3. Kiểm tra cấu hình bằng ExchangeUMTestPhone trên Windows XP.

III.Thực hiện

1.Cài đặt Unified Messaging trên Exchange 2k7

-Từ CD Source Exchange 2k7: setup.exe

-Trong hộp thoại Server Role selection, check chọn Unified Messaging Role

– Sau đó: Next –> Finish

2. Cấu hình Uinified Messaging.

B1: Tạo Dial Plan

* Trong Exchange Management Console –>Organization Configuration –> Click phải Unified Messaging–>New UM Dial Plan.Khai báo các thông số

-Name:Nhatnghe Dial Plan

-Number of digits in extension numbers:5

* Sau đó,Click phải “Nhatnghe Dial Plan”–>Properties–>Tab Subsciber Access.

Trong Enter the telephone number to associate, nhập 5555555–>Add–>OK.

B2:Liên kết UM Dial Plan với Unified Messaging Server.

Trong Exchange Management Console –>Sever Configuration –>Unified Messaging

–>Click phải PC01–>Properties

Chọn Tab UM Settings–>Click Add–>Browse–>Chọn “Nhatnghe Dial Plan”–>Ok–>OK.

B3: Tạo IP Gateway

Trong Exchange Management Console –>Organization Configuration –> Click phải Unified Messaging–>New UM IP Gateway

-Name:Nhatnghe Gateway

-IP Address:192.168.1.100 (IP của UM Sever)

B4: Tạo Hunt Group

Trong Exchange Management Console –>Organization Configuration –> Click phải Unified Messaging–>New UM Hunt Group

-Name:Nhatnghe Hunt Group

-Dial Plan:Nhatnghe Dial Plan

-Pilot identifier:5500

B5: Tạo UM Mailbox Policy

Trong Exchange Management Console –>Organization Configuration –> Unified Messaging

–>Tab UM Mailbox Policies–>Remove–>”Nhatnghe Dial Plan Default”

Sau đó, Click phải –>New UM Mailbox Policy

-Name:Nhatnghe UM Mailbox Policy

-Select asociated dial plan:chọn “Nhatnghe Dial Plan”

* Sau đó, Click phai “Nhatnghe UM Mailbox Policy”–>Properties.Trong Text sent when a UM mailbox is enabled:Nhập nội dung vào

B6: Tạo Auto Attendant

Trong Exchange Management Console –>Organization Configuration –> Unified Messaging

–>Tab Um Auto Attendants–>Click phải New UM Auto Attendant

-Name:Nhatnghe Auto Attendant

-Select associated dial plan:Nhatnghe Dial Plan

-Extension numbers:5555100–>Add

*Sau đó,chọn “Nhatnghe Auto Attendant”–>Properties

-Tab Times:Trong Business Hours–>Chọn:”Weekdays 8.00am:5.00pm”

-Tab Features:Check vào:”Allow transfer to operator after business hours”

B7: Kích hoạt Mailbox trong Unified Messaging

*Trong Exchange Management Console–>Recipient Configuration–>Mailbox

Click phải mailbox Teo –>Enable Unified Mesaging

-Unified mesaging mailbox policy:Nhatnghe Um Mailbox Policy

-Manually entered mailbox extension:55505

-Manual specify PIN:1723456

*Mở Internet Explorer,truy cập:http://pc01.cph.net/owa

-User name:teo

-Password:123

–>Kiểm tra:User teo nhận được email thông báo mailbox đã được kích hoạt trong UM và các thông tin liên quan.

*Trong OWA của teo–>Chọn Options–>Voice Mail.User có thể cấu hình lại các thông số.

*Thực hiện tương tự cho user ti với các thông số:

-Manually entered mailbox extension:55506

-Manual specify PIN:1723457

3. Kiểm tra cấu hình bằng ExchangeUMTestPhone trên Windows XP.

B1.Trên máy Exchange copy đầy đủ các file sau đây vào lưu vào 1 thư mục sau đó copy sang WindowsXP

C:\Programs File\MicrosoftExchange Server\Bin\

Microsoft.Collaboration.Media.dll

Microsoft.Collaboration.dll

SIPEPS.dll

exchmem.dll

extrace.dll

Microsoft.Exchange.Common.dll

Microsoft.Exchange.Data.Common.dll

Microsoft.Exchange.Diagnostics.dll

Microsoft.Exchange.Net.dll

Microsoft.Exchange.Rpc.dll

ExchangeUMTestPhone.exe

B2:Trên Client WindowsXP

-Cài đặt card âm thanh và gắn thiết bị headphone có hỗ trợ phone và micro.

-Chạy file:ExchangeUMTestPhone.exe

B3:User ti gửi voice mail cho user teo

*Trong Exchange UM Test Phone,chọn menu setup–>khai báo các thông số:

-Server Address:192.168.1.100

-Pilot Identifier:5500

-Caller ID:55506 (của user ti)

-Diversion settings:check chọn Diversion

-Number:55505 (của user teo)

–>Click OK

*Trong Exchange UM Test Phone:

-Click :Make Call–>đọc nội dung cần gửi đến teo.

-Click Hang Up–>Kết thúc cuộc gọi.

B4:User teo truy cập mailbox

Mở Internet Explorer,truy cập:http://pc01.cph.net/owa

-Username:teo

-Password:123

Thấy nhận được voice mail từ user ti

–>Click nút Play: để nghe nội dung voice mail.

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Triển khai Unified Messaging trên Exchange 2007 thông qua IP PBX, 10.0 out of 10 based on 2 ratings
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.