buy custom essays onlinebuy custom essays online

Triển Khai Exchange 2010 Edge Transport Và ForeFront Security Trên TMG 2010-Phần 2
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ thống » Messaging » Triển Khai Exchange 2010 Edge Transport Và ForeFront Security Trên TMG 2010-Phần 2

Triển Khai Exchange 2010 Edge Transport Và ForeFront Security Trên TMG 2010-Phần 2

Phần 2: Cấu hình Edge Subscription

Bước 1: Trên máy TMG, mở công cụ Exchange Management Shell để tạo Edge Subscription

Bước 2: Copy file ExchangeEdge.XML qua máy Hub Transport Server

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 960×505

Bước 3: Trên máy Exchange Server 2010 > Sử dụng Exchange Management Console > Chọn Organization Exchange > Chọn Hub Transport > Phần Action: Chọn New Edge Subscription

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1033×418

Bước 4: Chỉ đến file đã lưu > Nhấn New

Bước 5: Nhấn Finish

Bước 6: Trên Hub Transport mở Exchange Management Shell, bảo đảm thành công.

*** KIỂM TRA SAU KHI CẤU HÌNH EDGE TRANSPORT VÀ HUB TRANSPORT

Bước 1: Kiểm tra gởi mail ra ngoài qua Edge Transport Server, quan sát trong Queue Viewer.

Bước 2: Hệ thống bên ngoài gởi đến teo@labnhatnghe.com sau đó kiểm tra nhận mail trong Exchange.

Phần 3. Cấu hình E-mail Policy

Bước 1: Trong TMG Management > Chọn Email Policy > Chọn Configure Email Policy

Bước 2: Nhấn Next

Bước 3: Khai báo Internal Mail Server và Accepted Domain

– Chọn Network

Bước 4: Cấu hình External Network > Nhấn Next

Bước 5: Trong Email Policy Configuration > Chọn tất cả > Nhấn Next

Bước 6: Nhấn Finish

– Hệ thống yêu cầu bật System Policy Rule > Yes

Phần 4. Cấu hình Anti Spam Policy

– Giao diện cấu hình

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 953×613

1. IP Allow List: Khai báo những địa chỉ mà Exchange sẽ chấp nhận thư

2. Ip Allow List Provider: Khai báo danh sách của các Allow List Provider

3. Ip Block List: Khai báo địa chỉ mà Exchange sẽ không nhận thư.

4. Ip Block List Provider: Khai báo danh sách của các Block List Provider

– Nhập nội dung sẽ báo lỗi

5. Content Filtering

– Khai báo những từ hoặc cụm từ sẽ khóa hoặc không khóa

– Loại trừ người nhận khác

– Lựa chọn Reject, Delete hoặc Quarantine dựa vào giá trị SCL

6. Recipient Filtering: Cấu hình từ chối thư từ người nhận nào

7. Sender Filtering: Khai báo Email, Domain hoặc Blank Sender sẽ không nhận thư,

8. Sender ID: Chống giả mạo mail

9. Sender Reputation

Xem thêm tại đây: http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=36999

Phần 5. Cấu hình Virus and Content Filtering

– Giao diện cấu hình

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 951×409

– Cấu hình File Filtering

– Cấu hình Message Body Filtering

– Cấu hình Virus Filtering

*** KIỂM TRA GỞI MAIL CÓ VIRUS

==> Giả sử nếu nhận mail có Virus từ hệ thống khác > Nhấn vào File đính kèm và mở nội dung

– File Virus đã bị xóa bởi ForeFront Protection Security

..HẾT..

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Triển Khai Exchange 2010 Edge Transport Và ForeFront Security Trên TMG 2010-Phần 2, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.