buy custom essays onlinebuy custom essays online

Triển Khai Exchange 2010 Edge Transport Và ForeFront Security Trên TMG 2010
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ thống » Messaging » Triển Khai Exchange 2010 Edge Transport Và ForeFront Security Trên TMG 2010-Phần 1

Triển Khai Exchange 2010 Edge Transport Và ForeFront Security Trên TMG 2010-Phần 1

I. GIỚI THIỆU

Microsoft Exchange 2010 Edge Transport Server được xây dựng trên Forefront Threat Management Gateway 2010 mục đích để phòng chống hiệu quả hơn về những nguy cơ từ Internet gởi vào hệ thống như: Spam Mail, Malware và có thể đưa ra các chính sách quản lý email cho tổ chức. Ngoài ra, khi Exchange Edge, FPES và TMG 2010 được cài đặt trên một máy thì tất cả giao diện quản lý được tích hợp trên TMG giúp giảm thiểu độ phức tạp quản lý và chi phí.

II. MÔ HÌNH

Bài viết này sẽ triển khai Exchange Edge trên Forefront Threat Management Gateway với mô hình TMG có 02 NIC.

* Chuẩn Bị:

– Máy tính đã cài đặt TMG 2010 có 2 card mạng

– Máy Domain Controller đã cài đặt Exchange 2010 gồm các Role: Mailbox, Client Access, Hub Transport. FQDN=EX.LabNhatNghe.Com

* Thông số TCP/IP:

– Máy TMG 2010

– Máy Exchange 2010

* Một số lưu ý:

– Đảm bảo thời gian của 02 máy TMG và Exchange phải được đồng bộ

– Do cài đặt Exchange Edge trên TMG nên chỉ là Stand Alone Server

– Trên máy TMG phải cấu hình Primary DNS Suffix

– Cài đặt Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) trên TMG

III. NỘI DUNG

Trong bài viết này sẽ triển khai các nội dung như sau:

Phần 1. Cài đặt Exchange Edge Transport, ForeFront Protection và TMG 2010 trên máy TMG

Phần 2. Cấu hình Edge Subscription và kiểm tra

Phần 3. Cấu hình E-mail Policy

Phần 4. Cấu hình Anti Spam Policy

Phần 5. Cấu hình Virus and Content Filtering và kiểm tra

IV. THỰC HIỆN

Phần 1: Cài đặt Exchange Edge Transport, ForeFront Protection và TMG 2010 trên máy TMG

*** CÀI ĐẶT EXCHANGE EDGE TRANSPORT

Bước 1: Trong source cài đặt Exchange 2010 > Chọn file Setup.exe > Chọn Step 4: Install Microsoft Exchange

Bước 2: Nhấn Next

Bước 3: Chọn I Accept… > Nhấn Next

Bước 4: Chọn No hoặc Yes > Nhấn Next

Bước 5: Chọn Custom Exchange Server Installation > Nhấn Next

Bước 6: Chỉ chọn vào Edge Transport Role > Nhấn Next

Bước 7: Chọn I don’t want to join… > Nhấn Next

Bước 8: Hệ thống tự kiểm tra các yêu cầu trước khi cài đặt

– Nhấn Install

– Cài đặt thành công

Bước 9: Giao diện của Edge Transport Server

– Tab Anti Spam

– Tab Send Connectors

– Tab Accepted Domains

Lưu Ý: Không cần tạo Send Connector.

*** CÀI ĐẶT FOREFRONT SECURITY

Bước 1: Trong Chương trình cài đặt ForeFront TMG 2010 > Chọn Install Microsoft ForeFront Protection 2010 For Exchange Server

Bước 2: Chọn I agree… > Nhấn Next

Bước 3: Các phần lựa chọn tiếp theo để mặc định và nhấn Next

Bước 4: Quá trình cài đặt đang diển ra

– Cài đặt hoàn tất

Bước 5: Kiểm tra giao diện của ForeFront Protection

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×728

*** CÀI ĐẶT THREAT MANAGEMENT GATEWAY 2010

Bước 1: Trong Chương trình cài đặt ForeFront TMG 2010 > Chọn Run Preparation Tool

Bước 2: Nhấn Next

Bước 3: Chọn I accept… > Nhấn Next

Bước 4: Chọn ForeFront TMG Services and Management

Bước 5: Nhấn Finish

Bước 6: Cấu hình TMG 2010

Bước 7: Khai báo Internal Network

Bước 8: Nhấn Next

Bước 9: Nhấn Install

– Quá trình cài đặt đang diển ra

– Nhấn Finish

Hết Phần 1

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Triển Khai Exchange 2010 Edge Transport Và ForeFront Security Trên TMG 2010-Phần 1, 10.0 out of 10 based on 2 ratings
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.