buy custom essays onlinebuy custom essays online

Setup 2 Exchange server chạy song song
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ thống » Messaging » Setup 2 Exchange server chạy song song

Setup 2 Exchange server chạy song song

Hướng dẫn Setup mô hình hệ thống có 2 Exchange server chạy song song
 Phần 1 : Join Domain và cài các hotfix cần thiết cho Exchange

Ý tưởng:

– Công ty bạn đã cài hoàng chỉnh 1 hệ thống Exchange server ờ HCM ( Server 1) bây giờ nhiệm vụ của bạn là cài thêm 1 Exchange nữa ở Hà Nội(BDC) .với các yêu cầu sau:

1> các Email account phải cùng là dang abc@ab.com

2> Mailbox Database nào của local nào thì chứa tại Exchange server của local đó

3> Các user ở local nào thì dùng OWA của local đó

I>Chuẩn bị và giả sử :

• Giả sử ta đã cài hoàn chỉnh 1 Exchange server hoàn chỉnh

• Ta đặc tên Server ờ HCM là Server1 và server ở Hanoi là BDC với cùng domain là nuts4love.net

• Đường truyền từ HCM -> Hanoi đã thông.

• IP của server 1 là 192.168.2.100/24 DNS: 192.168.2.100

• IP của b BDC là 192.168.2.99/24 DNS 192.168.2.100

II> Cách làm

A> Tại BDC

Bước 1: Join BDC vào Domain

-join BDC vào Domain nust4love.net

bước 2 DCpromo DBC lên thành additional Domain

-Sau khi dcpromo thi Restart lai BDC

Bước 3: cài các thứ cần thiết để cài Exchange

– Cài IIS ( không hướng dẫn )

– Cài dot net framework 2.0

– Cài MMC 3.0

– Cài Hot Fix cho dot net framework

– Cài power Shell

Phần 2: Cài Exchange Tại BDC

 

Bước 1: download và chạy file E2k732.exe để giải nén tất cả vào 1 folder trên server BDC

Bước 2 : sau khi đã giải nén vào folder chúng ta vào folder vừa giải nén chạy file setup.exe

Click install Microsoft Exchange

Setup thành công

Click double chuột vào biểu tượng Exchange ở màng hình desktop dể vào exchange console

 

Cửa sổ Exchange console

phần 3: Kiễm tra hệ thống và tạo Storage group mới và Mail box database mới ở exchange server Hanoi (BDC )

A: Kiểm Tra

khởi động Exchange management console

vào Server configuration > mailbox thấy hiện nay hệ thống Exchange đã nhận thấy Exchange mới ( BDC )

Click Chuột vào tuần tự 2 server nhìn xuống góc trái của sổ Exchange management console sẻ thấy Exchange đang cập nhật thong tin từ Exchange ở HCM (server1)

 

B: Tạo Storage Group mới, mailbox database mới và tạo user mailbox

Tạo Storage group

Tạo Mailbox database

 

Tạo user Mailbox

Phần 4: Move mailbox database từ Exchaneg BDC sang Exchange server1 Và kiễm tra OWA ở 2 local

Bước 1 :Tại BDC server tạo user mailbox kt_hcm

Bước 2 : tại server1 kiễm tra xem coi đã cập nhật BDC exchange chưa

 

Bươc 3 : tạo Storage Group và mailbox database

 

Bước 4 : move mailbox use đứng tại BDC hay server1 điều có thể làm việc này

user mailbox KT_HCM vẫn nằm ở BDC

Move user KT_HCM về server1

 

User KT_HCM đã được move về server1

Phần 5 : Cấu hình OWA ở 2 Server Exchange

Mặt định là chúng đã được cấu hình server exchange nào dùng OWA của Exchange đó chúng ta chỉ test lại

 

Bước 1 : Ở Server 1

Bước 2 : Ở server BDC

-1 vài lưu ý trong lúc cài hệ thống có 2 exchange

-đường truyền phải ổn định

-cài đủ các hot fix và các thứ cần thiết

-lưu ý trong lúc xin certificate cho Exchange 1 phải xin cho đúng tốt nhất là cài CA rồi xin Certificate cho default rồi hãy cài EXchange

-Move mailbox là 1 việc rất quan trọng nếu đường truyền ổn định thì không sao nếu chật chờn có thể gây lỗi. nên Move vào giờ thấp điểm để tránh EXchange bị quá tải

Remove Exchange

-remove tất cả mailbox databse và stroge group

-remove public folder

-Chỉ dùng được duy nhất 1 cách để remove Exchange là vào add/remove program không có tool hay cách nào khác

tham khảo cách remove tại đây

http://support.microsoft.com/kb/927464

http://technet.microsoft.com/en-us/l…EXCHG.80).aspx

http://technet.microsoft.com/en-us/l…EXCHG.80).aspx

Chúc Các Bạn Thành Công

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Setup 2 Exchange server chạy song song, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.