buy custom essays onlinebuy custom essays online

Recovery User Domain và User Mailbox từ Exchange Database Files
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ thống » Messaging » Recovery User Domain và User Mailbox từ Exchange Database Files

Recovery User Domain và User Mailbox từ Exchange Database Files

I-  HÌNH

Với mô hình như bên dưới. DC bị chết và không có System State backup. Exchange Server chết mà chưa backup Exchange Database mailbox. Vậy làm sao cứu để lấy được User Domain và User mailbox tiếp tục sử dụng.

E:\NhatNghe\Exchange\Restore Mailbox User Domain_files\1_002.jpg

II–  GIỚI THIỆU

Với giả thiết Domain Controller và Exchange Server của chúng ta bị chết mà chúng ta chưa kịp backup System State và Mailbox Database vậy thì làm thế nào khôi phục mail và các user chỉ còn lại Exchange Database Files.

 Exchange Database Files có thể giúp chúng ta xây dựng lại toàn bộ yêu cầu trên. Các thông tin trong Mailbox kết hợp với các user acount và chúng ta có thể dựa vào những thông tin này để tạo ra các new user kết nối đến Mailbox từ máy DC mới và Exchange mới được xây dựng lại sau khi 2 Server cũ bị chết đi.

 

III–  CÁC BƯƠC TRIỂN KHAI

Mô hình dùng 2 máy. Một máy ban đầu dựng Domain Controller và cài Exchange Server 2007. Sau đó tạo ra một số user domain trong OU NhatNghe và user mailbox trong NhatNghe Database.

Sau đó Dismount và copy toàn bộ thư mục trong NhatNghe Database (Exchange Database Files) lưu vào một máy khác, giả định Server chết mà ta chỉ còn lại Exchange Database Files.

Sau đó giả định toàn bộ máy ban đầu chết hẳn và chúng ta đi phục hồi lại User Domain và User mailbox từ Exchange Database Files đã lưu lại ở trên. Các bước triển khai qui trình phục hồi cứu user domain và user mailbox

 1. 1.      Xây dựng một DC mới
 2. 2.      Cài đặt lại Exchange Server 2007 trên cùng máy DC
 3. 3.      Tạo lại cấu trúc Database và Mount database cũ.
 4. 4.      Cấu hình Mailbox Database Clean Shutdown
 5. 5.      Xây dựng lại các Mailbox đã bị disconnected trên file LDF
 6. 6.      Sử dụng file LDF vừa xây dựng lại để tạo các acounts trong AD mới
 7. 7.      Tạo các user mới dựa vào các user và bị disconnected mailbox

 

IV- TRIỂN KHAI CHI TIẾT

 

 1. –         Hiện trạng Server ban đầu có 3 User domain trong OU=NhatNghe và 3 User Mailbox trong NhatNghe\NhatNghe Database

 

ex004.png

 

ex005.png

 

 1. 1.      Xây dựng một Server DC mới
 2. –         Giữ nguyên toàn bộ thông tin ban đầu của DC cũ như tên Computer Name của máy DC và tên Domain name khi nâng cấp DC. Tham khảo các qui trình nâng cấp DC

http://nhatnghe.com/tailieu/nnlab/bai%20lab%204.htm

 

rex003.png

 1. 2.      Cài đặt lại Exchange Server 2007 trên cùng máy DC
 2. –         Tham khảo qui trình cài Exchange Server 2007 SP1 tại đây http://msopenlab.com/index.php?article=89

rex001.png

 

 1. 3.      Tạo lại cấu trúc Database và Mount database cũ.
 2. –         Giữ nguyên toàn đường dẫn Exchange Database NhatNghe ban đầu.
 3. –         Tạo Storage Group : NhatNghe

rex004.png

 

 1. –         Tạo Database Mailbox : NhatNghe Database

rex005.png

 

 1. –         Cấu hình Database cho phép Overwrite

 

rex006.png

 

rex007.png

 

 1. –         Dismount Database để xoá toàn bộ dữ liệu mới tạo ra tại C:\Nhatnghe

rex008.png

 1. –         Sau đó chúng ta chuyển các Exchange Database Files đúng vào Exchange Server mới bằng cách copy file nguyên toàn bộ cấu trúc thư mục C:\NhatNghe

 

rex011.png

 1. –         Copy xong Mounted database NhatNghe. Tiếp theo ta quan sát các Mailbox database đã bị disconnected nhưng trước khi làm điều đó thì ta kiểm tra disconnected mailbox, ta có thể làm điều đó bằng cách sử dụng lệnh

Clean-MailboxDatabase –Identity “NhatNghe Database”

 

 

rex012.png

 1. –         Chúng ta có thể thấy các disconnected mailbox bằng cách mở Exchange Management Console, sau đó click Recipient Configuration và click vào Disconnected Mailbox item.

 

rex013.png

 1. 4.      Cấu hình Mailbox Database Clean Shutdown
 2. –         Ta phải thiết lập cho các User acount trong Mailbox database phải ở trạng thái “clean shutdown” bằng cách sử dụng câu lệnh eseutil /mh

 

 

 1. 5.      Xây dựng lại các Mailbox đã bị disconnected trên file LDF
 2. –         Bước tiếp theo ta sử dụng 1 Scrips kiểm tra thông tin về các Mailbox disconnected và tạo 1 file LDF sử dụng cho việc tạo các user acounts cho AD, scrips này có thể tìm thấy tại file help trong Exchange Server 2007 hoặc tại địa chỉ sau

http://tuantt.webdoanhnghiep.org/CreateLdifFromDisconnectedMailboxes.txt

 1. –         Copy đoạn Code Script về sửa lại CreateLdifFromDisconnectedMailboxes.ps1 và copy vào thư mục C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Script

E:\NhatNghe\Exchange\Restore Mailbox User Domain_files\1_006.jpg

 1. –         Việc sử dụng scrip này chúng ta có thể tạo file LDF từ thông tin Mailbox disconnected. Với tham số này chúng ta phải định rõ scrip này thuộc OU nào để tạo các user mới cú pháp của câu lệnh này như sau.

.\CreateLdifFromDisconnectedMailboxes.ps1 –ContainerDN “”

rex014.png

 1. –         Ta có thể tìm thấy output của câu lệnh này tại c:\ldifout.ldf . kết quả là ta có 1 file LDF chứa thông tin tạo user thông tin này được biết từ mailbox disconnected.

rex015.png

 1. 6.      Sử dụng file LDF vừa xây dựng lại để tạo các acounts trong AD mới
 2. –         Việc tạo các user hiện thời từ file LDF sử dụng ldifde tool với cú pháp

Ldifde –I –f C:\ldifout.ldf

rex016.png

 1. –         Sau đó chúng ta vào Active Directory Users and Computers kiểm tra đã thấy User domain đã được cứu xong. Nhưng chú ý lúc này Password của User domain bị reset về Blank Password.

 1. 7.      Tạo các user mới dựa vào các user và bị disconnected mailbox
 2. –         Bước tiếp theo ta phải làm khớp với các user tại disonnected mailbox, để làm điều này ta sử dụng câu lệnh

Get-MailboxStatistics | where { $_.DisconnectDate –ne $null } | Connect-Mailbox –Database “NhatNghe Database”

 

 1. –         Sau đó chấp nhận kết nối cho các mailbox bằng các trả lời Yes(Y) hoặc A(all) cho tất cả các kết nối.

 

 

E:\NhatNghe\Exchange\Restore Mailbox User Domain_files\1_003.jpg

–    Bây giờ tất các các disconnected mailbox đã được kết nối lại với các user mới. Ta có thể thấy tất cả các mailbox trong Exchange Management Console.

 1. –         Giờ chúng ta đã có các acounts mới từ việc kết nối lại với các disconnted mailbox.
 2. –         Công việc tiếp theo là lên list các máy workstation cần được join vào Domain mới và thiết lập các Permission trên Server. Nhớ chú ý yêu cầu User đặt lại Password mới do đạ bị Reset về Password trắng.

rex018.png

 

Hết.

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Recovery User Domain và User Mailbox từ Exchange Database Files, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.