buy custom essays onlinebuy custom essays online

Quản Trị Exchange Server 2010 - Phần 3
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ thống » Messaging » Quản Trị Exchange Server 2010 – Phần 3

Quản Trị Exchange Server 2010 – Phần 3

Module 3 Gỡ bỏ EXCHANGE 2003 và ACTIVE DIRECTORY 2003 ra khỏi hệ thống

I. Giới Thiệu

Trong 2 bài lab trước chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt và chuyển đổi cấu trúc của một hệ thống AD trên nền Windows Server 2003 qua AD trên nền Windows Server 2008 và Exchange Server 2003 qua Exchange Server 2010. Tuy nhiên trong hệ thống vẫn tồn tại server AD 2003 và Exchange 2003. Trong bài lab này chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách thức gỡ bỏ 2 server này ra khỏi hệ thống hiện tại của chúng ta.

II. Mục Đích

– Gỡ bỏ server Exchange 2003 ra khỏi hệ thống hiện tại

– Gỡ bỏ server AD 2003 ra khỏi hệ thống hiện tại

– Kiểm tra các tính năng sau khi gỡ bỏ 2 server AD 2003 và Exchange 2003

III. Mô Hình

1. Trước khi remove

2. Sau khi remove

IV. Yêu cầu

– Đã thực hiện 2 bài lab 1 và lab 2

– Mô hình lab sẽ bao gồm 4 máy:

o DC2003: đóng vai trò server AD 2003

o EX2003: đóng vai trò server Exchange 2003

o DC2008: đóng vai trò server AD2008 đã được chuyển đổi các role từ DC2003 qua

o EX2010: đóng vai trò server EX2010 trong hệ thống và đã được chuyển đổi các mailbox, public folder và system folder từ EX2003 qua.

V. Thực Hiện

1. Gỡ bỏ server exchange 2003 ra khỏi hệ thống

Trong phần này chúng ta sẽ tiến hành gỡ bỏ exchange 2003 ra khỏi hệ thống. Trước khi thực hiện ta phải kiểm tra xem public folder và system folder đã sync hoàn tất chưa.

Tại system manager của exchange 2003 ta chọn view public folder và chọn folder đã cấu hình replicate trong phần lab trước à chuyển tới tab replicate và nếu thấy kết quả như hình bên dưới nghĩa là folder đang trong trạng thái sync data.

Nếu như nhìn thấy replication status là “Local Modified” hoặc “Remote Modified” tức là đã replicate thành công.

Sau khi đã replicate xong ta kiểm tra tại EX2010 thông qua public folder management console xem đã có các public folder cũ của EX2003 chưa.

Hoặc ta cũng có thể kiểm tra bằng cách đăng nhập vào webmail với một user nào đó có quyền xem tại public folder để kiểm tra xem các chủ đề diễn ra tại đó có còn không ?

Đến đây ta có thể tiến hành gỡ bỏ exchange 2003 ra khỏi hệ thống.

a. Gỡ bỏ các component của exchange 2003

Dùng exchange system manager – Administrative Groups -> First Administrative Group -> Folders -> click phải lên từng folder đã replicate trong các phần trước -> chọn Properties -> tab replication -> chọn Public Folder Store của exchange 2003 -> click remove -> click OK

Lặp lại các bước trên cho tất cả các public folder và system folder.

Remove kết nối của exchange 2003 và exchange 2010

Mặc dù exchange 2010 không dùng recipient update service nhưng ta cần khai báo trên exchange 2003 là exchange 2010 phụ trách công việc này. Bởi vì ta không thể remove exchange 2003 từ một server đang cung cấp dịch vụ này. Mở exchange system manager -> recipients -> recipient update services

Click phải lên từng recipient services à chọn properties

Trong phần Exchange Server click browse -> chọn server EX2010 và click OK

Bước tiếp theo ta cần dismount mailbox store của exchange 2003 ra khỏi hệ thống sau đó tiến hành delete mailbox store của EX2003. Để dismount và delete mailbox store ta làm theo các bước sau.

Confirm yes

Sau khi dismount mailbox store thì delete mailbox store ra khỏi hệ thống àhộp thoại thông báo nhắc nhở và yêu cầu xác nhận xuất hiện, click yes 2 lần để thực thi.

b. Remove exchange 2003

Đến đây ta có thể gỡ bỏ exchange 2003 ra khỏi hệ thống của chúng ta. Để gỡ bỏ exchange 2003 mở start -> setting -> control panel

Click add or remove programs à Microsoft Exchange -> click remove -> chờ một lúc thì cửa sổ wizard remove exchange xuất hiện -> click Next

Chọn remove -> click next 2 lần để remove exchange 2003

Click finish. Tới đây đã hoàn tất quá trình remove exchange 2003 ra khỏi hệ thống

2. Gỡ bỏ server AD 2003 ra khỏi hệ thống

Tại server DC2003 vào menu start -> run -> gõ dcpromo

Sauk hi gõ dcpromo thì chờ một lúc cửa sổ active directory wizard sẽ xuất hiện à click next

Hộp thoại thông báo sẽ xuất hiện và click OK

Sau khi click OK à bảng thông báo mới xuất hiện, tại đây ta có 2 lựa chọn:

– Nếu ta để mặc định, không chọn “This server is the last…” thì sẽ chuyển đổi server này thành một member server của hệ thống domain hiện tại.

– Nếu chọn “This server is the last…” thì sẽ chuyển đổi server này thành một standalone server bình thường.

Vì yêu cầu của bài lab này nên ta sẽ để mặc định và click next

Bước tiếp theo sẽ yêu cầu cung cấp mật khẩu mới để gán cho tài khoản administrator -> click next

Hộp thoại thông báo kết quả tổng quát của các lựa chọn trước đó -> click next

Sau khi click next thì quá trình gỡ bỏ server DC2003 ra khỏi hệ thống sẽ bắt đầu và sau khi hoàn thành thì server sẽ yêu cầu khởi động lại.

Đến đây ta đã hoàn thành 2 việc chính:

– Gỡ bỏ server exchange 2003 ra khỏi hệ thống hiện tại.

– Gỡ bỏ server AD 2003 ra khỏi hệ thống hiện tại.

3. Kiểm tra các chức năng của hệ thống sau khi gỡ bỏ 2 server DC2003 và EX2003

Ta cần kiểm tra các task sau của hệ thống:

– Việc gửi/nhận mail của user.

– Việc trao đổi trong public folder.

– Join thêm một máy bất kì vào hệ thống domain mshome.com hiện tại.

a. Kiểm tra tính năng trao đổi mail của user

Tại bất kì máy nào trong hệ thống mở webmail https://webmail.mshome.com/owa và truy cập với quyền của user sales01 và gửi 01 mail cho nhóm tech@mshome.com và CC cho nhóm sales@mshome.com -> click send

Sau khi send xong thì kiểm tra xem user sales01, sales02, tech01 và tech02 có nhận được mail không.

Sales 01:

Sales 02:

Tech 01:

Tech 02:


b. Kiểm tra tính năng trao đổi trong public folder

Tại webmail của user sales02 tạo new post trong folder sales

Dùng user sales01 kiểm tra xem có post của user sales02 không và reply lại post đó cho user sales02

Post reply

Qua user sales02 và thấy có reply của user sales01

c. Join máy PC01 vào domain mshome.com

Đăng nhập vào máy PC01 -> click phải My Computer -> properties -> tab computer name -> click change

Hộp thoại computer name changes xuất hiện, chọn domain và nhập vào mshome.com -> click OK

Sau khi click OK thì sẽ xuất hiện hộp thoại yêu cầu username và password cho phép join domain -> nhập thông tin và click OK

Sau khi click OK thì hộp thoại chào mừng bạn đã join domain mshome.com xuất hiện -> click OK 3 lần và restart lại máy.

Đến đây ta đã hoàn thành việc join domain cho máy PC01 vào domain mshome.com trên máy DC2008

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Quản Trị Exchange Server 2010 - Phần 3, 10.0 out of 10 based on 2 ratings
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.