buy custom essays onlinebuy custom essays online

Offices Communication Server 2007
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ thống » Messaging » Offices Communication Server 2007

Offices Communication Server 2007

Phần 1: Triển khai cài đặt
Offices Communication Server 2007

I-  MÔ HÌNH

II-  GIỚI THIỆU

Tổng quan về Instant Message và Voice

Phát hành vào tháng 2 năm 2007 và sau đó là các xu hướng theo ước lượng tính toán của Microsoft

Dấu chấm đen là mốc thời điểm chấm dứt hỗ trợ mở rộng

Live Communication Server (LCS) và Live Meeting liên tục được cải thiện. Năm 2007, Live Meeting có thể sẽ có sự hỗ trợ cho thoại và video trên Internet. Microsoft cũng đang làm việc trên Communication Server 2007, một kế nhiệm cho LCS và các trình khách Communicator mới sẽ hợp nhất chức năng hội nghị của Live Meeting cũng như sự hỗ trợ cho Instant Message, hiện diện và VoIP, hội thảo.

Live Communications Server

Live Communications Server (LCS) hỗ trợ Instant Message thuộc công ty; thoại giữa hai người, video và hội thảo dữ liệu; người dùng hiện diện thông tin có thể được sử dụng bởi các ứng dụng khác. Nó sử dụng giao thức khởi tạo phiên (SIP – Session Initiation Protocol) để khởi tạo các phiên (session) truyền thông và SIP cho Instant Message và Presence Leveraging Extensions (SIMPLE) để hỗ trợ Instant Message và sự hiện diện. Các phát hành đáng chú ý của nó gồm có:

LCS 2005, được phát hành vào tháng 12 năm 2004. (Bạn có thể xem phần biểu đồ tổng quan về các phiên bản của Live Communications Server để có thêm thông tin chi tiết). Những tính năng quan trọng nhất của LCS 2005 gồm có:

– Hỗ trợ liên đoàn, đây là tính năng cho phép một công ty này có thể kết nối chéo một cách an toàn với hệ thống Instant Message công ty của nó với những công ty khác đang sử dụng LCS 2005.

– Truy cập Internet vào các hệ thống Instant Message công ty của LCS 2005 từ nhà hay từ xa mà không cần đến các kết nối VPN, tạo đường hầm thông qua giao thức HTTP.

– Những cải thiện về khả năng ổn định cũng như khả năng sẵn có như việc đăng nhập có khả năng tin cậy hơn, hỗ trợ cho việc lưu các trạng thái hiện diện và danh sách liên lạc trong máy chủ cơ sở dữ liệu hoàn toàn tách biệt với LCS của công ty.

– Kiểm soát các cuộc gọi từ xa, đây là tính năng cho phép người dùng có thể định vị, truyền tải và chuyển tiếp các cuộc gọi thoại với ứng dụng máy khách Communicator (sẽ được giải thích sau) và hệ thống điện thoại VoIP.

Public IM Connectivity và LCS 2005 SP1. Dịch vụ có đăng ký LCS 2005 Public IM Connectivity (PIC) cho phép các tổ chức có thể sử dụng sự hỗ trợ liên đoàn để liên kết với các gateway LCS tại AIM và ICQ của AOL, Yahoo Messenger và Windows Live Messenger public IM services. Với PIC, người dùng có thể trao đổi trạng thái hiện diện và Instant Message với các liên lạc trong ba dịch vụ IM phổ biến trong khi đó vẫn duy trì được sự nhận dạng, bảo mật và tính năng lưu trữ thư tín riêng của công ty đã được cung cấp bởi LCS. PIC yêu cầu LCS 2005 SP1, phiên bản được phát hành đồng thời với PIC vào tháng 4 năm 2005.

Communication Server 2007. Microsoft lên kế hoạch cho việc phát hành phiên bản kế nhiệm cho LCS 2005 đó là Communication Server 2007 vào quý hai năm 2007. Phiên bản mới này sẽ bổ sung thêm sự hỗ trợ cho thoại hội nghị và video, mở rộng thêm các chức năng của VoIP để có thể làm việc thông qua tường lửa mà không cần đến các mạng riêng ảo. Communication Server sẽ hỗ trợ web conference, tính năng cho phép các tổ chức có thể cấu hình hội nghị bên trong mà không cần thuê bao dịch vụ Live Meeting công cộng (vấn đề này sẽ được giải thích sau). Communication Server 2007 cũng sẽ hợp nhất các tính năng VoIP (PBX – Private Branch Exchange), gồm có một tập hoàn tất của vấn đề định tuyến cuộc gọi và khả năng kiểm soát cuộc gọi, cho phép nó thay thế hoặc nâng cao các hệ thống điện thoại công ty với VoIP. Sản phẩm mới cũng sẽ tích hợp chặt chẽ với nhứng tính năng thư thoại mới trong Exchange Server 2007 và hợp nhất sự hỗ trợ nhận dạng giọng nói tương tác lẫn nhau (IVR) trước đây vẫn được cung cấp trong Speech Server.

Ở mô hình bài lab này sẽ được chia ra thành 2 phần

Phần 1 : Triển khai cài đặt và cấu hình ứng dụng Offices Comunication Server 2007 cho mạng nội bộ

Phần 2 : Triển khai cài đặt Edge Server Comunication Server để giao tiếp với các hệ thống chat từ bên ngoài.

 

 

III-  CÁC BƯƠC TRIỂN KHAI

 • 1.      Chuẩn bị trước khi cài đặt
 • 2.      Chuẩn bị cài đặt trên máy DC Server
 • 3.       Cài đặt OCS Server
 • 4.      Cấu hình OCS Server

 

 • 5.      Xin Certificate cho máy OCS Server
 • 6.      Cấu hình SRV record trong DNS
 • 7.      Cài đặt, cấu hình và ng dụng OCS Client 2007

IV- TRIỂN KHAI CHI TIẾT

Máy DC Server           : Đã nâng cấp domain

Máy OCSSRV             : Đã Join domain thành công vào máy DC

 • 1.      Chuẩn bị trước khi cài đặt

Khi triển khai OCS 2007 sẽ cần 3 component sau :

–       Microsoft Visual C++ 2005 SP1

–       Net framework 2.0

–       IIS

Riêng IIS sẽ phải cài riêng còn 2 thành phần trên sẽ t cài vào khi triển khai OCS 2007

 • 2.      Cài đặt trên máy DC Server
 • a.      Raise domain function level Native Mode :

– Mở dsa.msc àPhải chuột nhatnghe.local àChọn Raise Domain Function Level

 – Chọn Windows Server 2003 à Raise

 

 • b.      Cài Pre Schema

– Chạy setup.exe trong bộ đĩa source cài. Sau đó chọn Deploy Standard Editor Server

–  Chọn Prepare Active Directory

– Chọn Step 1 : Prep Schema à Runs

– Màn hình Welcome à Next

– Chọn Default Schema file .. à Next

– Chọn Next

– Chọn Finish. Kết thúc

 

 • c.       Cài Pre Forest

 – Chọn Step 3 : Run

– Màn hình Welcome à Next

– Chọn System Container in the root domain à Next

– Chọn domain : nhatnghe.local à Next

Chọn SIP domain : nhatnghe.local à Next

Chọn Next

– Chọn Finish. Hoàn tất

– Chọn Step 5 : Prep Current domain à Run

– Màn hình Welcome à Next

– Chọn Next

– Chọn Next

– Chọn Finish à Hoàn tất

 

 • d.      Cài Enterprise Root CA

– Vào Add Remove Program à Windows Component à Application Server à Check ASP.Net cho cài xong hoàn tất

– Mở Add Remove Program à Windows Component à Certificate Services

– Chọn Yes

– Chọn Enterprise root CA à Next

– Gõ tên à Next

– Chọn Next

 • e.       Cấu hình Auto login client SRV Record DNS Server

– Mở dnsmgmt.msc àphải chuột nhatnghe.local àchọn Other new Record

– Chọn Services Localtion (SRV) à Create Record

– Gõ vào thông tin như sau

        Services : _sipinternaltls (sử dụng cơ chế chứng thực mã hoá TLS : Transport Layer Secure )

        Protocol : _tcp

        Port number : 5061 (port sử dụng TLS )

        Host : OCSSRV.nhatnghe.local

– Kiểm tra giá trị  Run à cmd à nslookup

 • 3.       Cài đặt OCS Server
 • –         Vào Add Remove Program à Windows Component à Application Server à Internet Information Services

– Mở đĩa  CD Source à Setup.exe à Deploy

– Chọn Deploy Server à Run

– Màn hình Welcome à Next

– Chọn Yes à Next

– Chọn Next

– Gõ vào phần Password : P@ssword à Next

– Gõ vào phần Password : P@ssword à Next

– Chọn Next

– Chọn Next

– Chọn Next

– Chọn Finish. Hoàn tất cài đặt OCS Server

 • 4.      Cấu hình OCS Server

– Chạy tiếp Configure Server à Run

 

– Màn hình Welcome à Next

 

– Chọn OCSSRV.nhatnghe.local à Next

 

 

– Để mặc định SIP domain à Next

 

 

– Chọn Some or all client .. (Nếu đã cấu hình SRV record trên DNS)

– Chọn Clients will be manually … à Next (phần Client sẽ cấ hình sau trong OCS Client)

 

 

– Chọn Next

 

 

– Chọn Finish à Hoàn tất cấu hình

 

 

 • 5.      Xin Certificate cho máy OCS Server

– Chọn tiếp Configure Certificate à Next

– Màn hình Welcome à Next

– Chọn  Create a new certificate à Next

– Chọn Send the request immediately .. à Next

– Mặc định Next

– Gõ vào thông tin xin CA cho OCS Server à Next

– Bổ sung các thông tin cần thiết à Next

– Chọn Select a certificate authority à server.nhatnghe.local\CA Nhatnghe à Next

– Mặc định Next

– Chọn Assign  để xin CA cho OCS Server

– Chọn OK

– Chọn Finish à Hoàn tất phần xin CA cho OCS Server

 

 • 6.      Start Services

– Kiểm tra khởi động Services để hoàn tất. Chọn Start Services à Run

– Màn hình Welcome à Next

– Chọn Next

– Chọn Finish để hoàn tất phần Start Services

 • 7.      Cài đặt, cấu hình và ng dụng OCS Client 2007

a./ Cài đặt OSC Client cho máy Client 1 & Client 2

– Sử dụng máy Client 1 và Cilent 2 đã join domain để tiến hành cài đặt OCS Client. Chạy file comunicator.msi

– Chọn I accept .. à Next

– Chọn mặc định Next

– Chọn Finish à Hoàn tất việc cài OCS Client

 

b./ Tạo User domain cấu hình sử dụng OCS

– Mở chương trình dsa.msc à New User : tuantt và namdp

Cấu hình cho 2 User trên được sử dụng hệ thống OCS

c./ Cấu hình OCS Client

– Mở Offices Comunicator à Tools à Option

– Gõ vào sign-in address : tuantt@nhatnghe.local

– Chọn Manual configurationà OCSSRV.nhatnghe.local à Chọn TLS

– Add tên User à Tools à Add a Contact

– Chọn Use an email address à Next

– Chọn Finish à Hoàn tất phần Add Contact

– Gõ nội dung cần trao lỗi giữa 2 User tuantt và namdp

Máy Client 1 (TuanTT)

Máy Client 2 (NamDP)

Hoàn tất bài Lab phần 1.

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Offices Communication Server 2007, 10.0 out of 10 based on 2 ratings
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.