buy custom essays onlinebuy custom essays online

Install Exchange Server 2010
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ thống » Messaging » Install Exchange Server 2010

Install Exchange Server 2010

I. Giới thiệu

Microsoft Exchange Server 2010 đem đến nhiều công nghệ, đặc điểm, và dịch vụ mới cho dòng sản phẩm Exchange Server.

Ta có thể liệt kê một số đặc điểm mới sau:

– Rights-Protected E-Mail Functionality with Active Directory RMS

– Transport and Routing Functionality

– Permissions Functionality

– High Availability Functionality

– Messaging Policy and Compliance Features

– Outlook Web Access Features

– Unified Messaging Features

– Management Interface

– Exchange Core Store Functionality

– Administration Functionality in the Exchange Management Console

– Administration Functionality in the Exchange Management Shell

Bài viết đầu tiên này sẽ trình bày cách cài đặt Microsoft Exchange Server 2010.

Lưu ý

– Exchange Server 2010 Beta chỉ có phiên bản x64

– Exchange Server 2010 Beta chạy trên hệ điều hành Windows Server 2008 Standard/Enterprise x64

– Exchange Server 2010 Beta không chạy trên hệ điều hành Windows Server 2003

– Các công cụ quản trị của Exchange Server 2010 có thể được cài đặt trên Windows Vista x64 hoặc Windows Server 2008 x64

Yêu cầu hệ thống Exchange Server 2010

Hệ điều hành: Windows Server 2008 Standard/Enterprise x64

Active Directory: Vì lý do bảo mật và hiệu suất, Microsoft khuyến cáo cài đặt Exchange Server 2010 trên member server thay vì DC. Sau khi cài Exchange Server 2010 ta không thể thay đổi vai trò của server từ member server thành DC hay ngược lại.

Phần cứng:

+ CPU: 64-bit CPU

+ Memory: 4GB nếu cài 3 role Hub Transport, Client Access, và Mailbox chung trên một server; 2GB cho mỗi role Edge Transport, Hub Transport, Client Access, và Mailbox nếu cài riêng từng role; 4GB cho role Unified Messaging role. Ngoài ra ta còn cần từ 2 đến 4MB cho mỗi mailbox.

+ HDD: ít nhất 1.7 GB (1.2 GB cho ổ đĩa cài Exchange Server 2010 và 500MB cho ổ đĩa hệ thống)

+ File format: NTFS

II. Chuẩn bị

– 1 máy Windows Server 2008 Enterprise x64 đã nâng lên DC (với tối thiểu 4GB RAM)

– bật TCP/IPv6

III. Thực hiện

A. Cài đặt các thành phần Exchange Server 2010 cần

1. Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

2. Windows Remote Management ( WinRM ) 2.0 Community Technology Preview 3 (CTP3)

3. Windows PowerShell V2 CTP3.

4. Update for Windows Server 2008 x64 Edition (KB951725)

5. ASP.NET AJAX 1.0

6. 2007 Office System Converter-Microsoft Filter Pack

7. IIS

ServerManagerCmd -i Web-Server

ServerManagerCmd -i Web-ISAPI-Ext

ServerManagerCmd -i Web-Metabase

ServerManagerCmd -i Web-Lgcy-Mgmt-Console

ServerManagerCmd -i Web-Basic-Auth

ServerManagerCmd -i Web-Digest-Auth

ServerManagerCmd -i Web-Windows-Auth

ServerManagerCmd -i Web-Dyn-Compression

ServerManagerCmd -i NET-HTTP-Activation

ServerManagerCmd -I RPC-over-HTTP-proxy

8. Update for Windows Server 2008 x64 Edition (KB950888)

9. Update for Windows Server 2008 x64 Edition (KB958178)

B. Cài đặt Exchange Server 2010 (Typical)

1. Log on domain Administrator, nạp DVD Exchange Server 2010 vào ổ, chạy file setup.exe rồi chọn Step 4: Install Microsoft Exchange.

2. Chọn Next

3. Chọn Next

4. Chọn Next

5. Chọn Next

6. Chọn Typical Exchange Server Installation, rồi chọn Next

7. Chọn Next

8. Chọn Next

9. Chọn Next

10. Chọn Install

11. Chọn Finish rồi Close, Yes để hoàn tất việc cài đặt

12. Exchange Management Console được mở ra

13. Mở Exchange Management Shell

14. Kiểm tra các service liên quan đến Exchange Server 2010

C. Chú ý quan trọng

TCP/IPv6 phải được bật lên nếu không sẽ không cài Exchange Server 2010 được

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Install Exchange Server 2010, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.