buy custom essays onlinebuy custom essays online

Hướng dẫn install Exchange sever 2007 trên Window server 2008
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ thống » Messaging » Hướng dẫn install Exchange sever 2007 trên Window server 2008

Hướng dẫn install Exchange sever 2007 trên Window server 2008

Ý tưởng :
Cài 1 hệ thống Exchange trên Window Server 2008

Chuẩn bị :

– Máy đã cài win 2k8

– DVD 2k8

– Exchange 2007 SP1 ( lưu ý chỉ có Exchange 2007 SP 1 mới cài được trên Win server 2008 )

– IP :192.168.2.101/25 DNS : 192.168.2.101

– Domain name : test.local

Các bước thực hiện

Bước 1 : dcpromo Lên domain cho server 2008

Bước 2: Cài Active Directory Domain Services remote management tools

Vào start > Run> CMD

Gõ lệnh: ServerManagerCmd -i RSAT-ADDS

Sau khi command được thực thi chúng ta phải reset lại máy

Bước 3 : Cài Power Shell

Vào start > Run> CMD

Gõ lệnh: ServerManagerCmd -i PowerShell

Bước 4 : cài IIS 7

Vào start > Run> CMD

Gõ lệnh: ServerManagerCmd -i Web-Server

Tiếp theo gõ : ServerManagerCmd -i Web-ISAPI-Ext

Tiếp theo gõ :ServerManagerCmd -i Web-Metabase

Tiếp theo gõ :ServerManagerCmd -i Web-Lgcy-Mgmt-Console

Tiếp theo gõ :ServerManagerCmd -i Web-Basic-Auth

Tiếp theo gõ :ServerManagerCmd -i Web-Digest-Auth

Tiếp theo gõ :ServerManagerCmd -i Web-Windows-Auth

Tiếp theo gõ :ServerManagerCmd -i Web-Dyn-Compression

Bước 5 : cài RPC-over-HTTP-proxy ( có thể không làm bước này nếu bạn không có nhu cầu sử dụng outlook anywhere )

Vào start > Run> CMD

Gõ lệnh: ServerManagerCmd -i RPC-over-HTTP-proxy

Bước 6 : Cài Exchange Server 2007 SP1

-download File EX2k7SP1.exe từ Microsoft.com

-Chạy File EX2k7sp1.exe

-Chọn đường dẫn để giải nén


-Vào folder chứa các file Giải nén và chạy file setup.exe

Lưu ý: Nếu các bạn quên không enable IPv6 lên thì sẻ gặp báo lỗi ở phần setup hub transport server role

Failed

Error:

Service ‘MSExchangeTransport’ failed to reach status ‘Running’ on this server.

Cách giải quyết : Enable IPv6 lên và restart lại máy sau đó tiếp tục cài các phần còn thiếu

Hoàng tất quá trình install exchange 2007 Sp1 trên Winserver 2008

Test :

-Chạy chương trình Exchange managerment console

-Kiễm tra các thông số của các role

-Tạo User mới với account là test1

-TEST login với Web Outlook access

Kết Luận :

– Chỉ cài được Exchange 2007 SP1 trên Hệ thống Window server 2008

– Cách cài không quá khó nhưng lưu ý phải Enable IPv6 và làm đúng các bước

– Hệ thống cài chung Exchange 2007 và Window server 2008 yêu cầu cầu hình rất cao tốt nhất khi triền khai thực tế không nên cài tất cả các server role trên cung 1 server

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.