buy custom essays onlinebuy custom essays online

Hoàn chỉnh về Exchange 2003 Cluster
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ thống » Messaging » Hoàn chỉnh về Exchange 2003 Cluster

Hoàn chỉnh về Exchange 2003 Cluster

Vấn đề Cluster có nhiều trên diển đàn mình không nói về nó nữa ở bài này mình sẽ config exchange 2003 thành hệ thống mail có khả năng chịu lỗi và phụ vụ tốt

Bài này mình làm trên Vỉtual server 2005 và win server 2003 sp2

Bây giờ bắt đầu

I Chuẩn bị

* Các bạn chuẩn bị hệ thống như hình ở trên

– Một Domain Controller(DC.trainningit.com) và 2 máy làm mail cluster là node1 và node2 (join vào domain)

– Chuẩn bị 2 ổ cứng dùng chung để config cluster

(Node1)

(Node2)

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 997×614

– Tạo hay Virtual networks là public và private

Phần Virtual Networks chọn Create gỏ phần name là public và ok tương tự cho private

– 2 máy node gắn mỗi máy 2 card scsi để kết nối với 2 ổ cứng dùng chung

(Node1)

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 991×608

(Node2)

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 985×605

– Gắn 2 ổ cứng vào mỗi node

(Node1)

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 981×620

(Node2)

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 979×623

Tiếp tục ta tạo thêm node2, làm theo hình

Right click lên MyCluster\new\node sau đó chọn next

Click into Advanced và chọn option Advanced sau đó click next

Tiếp tục click next

Nhập pass vào

và next, và next tiếp tục

Next tiếp và chọn finish > ta có kết quả


Ta có thể dùng một client hoặc dùng DC để test bằng cách dùng ping 10.10.10.200

Sau đó tắt 1 trong 2 node mà vẫn ping thành công thì bạn đã hoàn thành được một nữa đoạn đường config exchange 2003 cluster

Đi uống café thôi

Xông rồi bắt đầu làm tiếp thôi

– Kiểm tra 2 máy node xem có detect 2 ổ cứng chưa và đăt tên theo Diagram

(Node1)

(Node2)

– 2 máy node có 2 nic và config ip như Diagram
II Config cho 2 Node Cluster với nhau

– Tạo user để config cluster(nên cho user này quyền admin)

– Ta lấy ip 10.10.10.200 để dùng làm ip cluster

+ Bắt đầu config cluster ta có thể làm trên node1 or node2 đều được tôi làm trên node1. Phần này nhiều bước nên các bạn theo dỗi hình cho kỷ

Chọn OK

Chọn Next

Tiếp tục chọn Advanced sau đó chọn vào tùy chọn Advanced

Click Next

Next tiếp

Nhập IP 10.10.10.200

Click Next

Nhập user và pass

Click Next

Chọn Quorum

Chọn ổ đĩa Q

Click Next và click next tiếp và chọn finish. Ta có kết quả sau

Tiếp tục ta tạo thêm node2, làm theo hình

Right click lên MyCluster\new\node sau đó chọn next

Click into Advanced và chọn option Advanced sau đó click next

Tiếp tục click next

Nhập pass vào

và next, và next tiếp tục

Next tiếp và chọn finish > ta có kết quả

Ta có thể dùng một client hoặc dùng DC để test bằng cách dùng ping 10.10.10.200

Sau đó tắt 1 trong 2 node mà vẫn ping thành công thì bạn đã hoàn thành được một nữa đoạn đường config exchange 2003 cluster

Đi uống café thôi

Xông rồi bắt đầu làm tiếp thôi

III Config dịch vụ mail Exchange 2003 cluster

1 Chuẩn bị và cài đặt Exchange 2003 lên 2 node

– tạo MSDTC

Right Click Group Cluster chọn New\Resource

Click Next và Next tiếp vào làm theo hình

Click Finish và sau đó right click lên Cluster Group chọn Bring online

– Cài Exhange 2003

+ Cài đặt những dịch vụ để cài Exhange lên cả 2 node(theo hình)

 

+ Giả sử đĩa cd chứa Exchange là E thì gỏ lệnh này vào run E:\setup\i386\setup /forestprep

Rồi làm theo giao diện đó chủ yếu là continue và next và finish

Tiếp tục gỏ lệnh này nếu bạn thấy cần thiết E:\setup\i386\setup /domaintprep

Sau đó gỏ lệnh E:\setup\i386\setup cài đặt Exchange 2003

2 Config Exchange 2003 chạy cluster

+ Right click lên group chon new\group

Gỏ Exchange Group sau đó next và làm theo hình và finish

 

Tạo ip Address cho Exchange Cluster, tôi sử dụng 10.10.10.210 còn bạn muốn ip nào tùy bạn

Right click lên Exchange Group chọn new\resource

 

Next next và làm theo hình

+ Tạo Network name

Làm theo hình

Next next

Next

+ Right click lên Exchange group chọn Configure Application

Click next và chọn use and existing virtual server, chọn Exchange group

Click next và chọn yes… tiếp tục Next

Phần Resource Type chọn Physical Disk, Next tiếp

Phần name gò Exchange disk, next tiếp

Thấy ổ đĩa R được chọn Next tiếp và finish

+ Tạo Physical disk chứa data trong Exchange

Next làm theo hình

 

Next và finish

+ Tạo MSA Resource

Next

Next next

+ Right Click lên Exchange Group chọn Bring online

Hiện tại cluster đã chạy được rồi nhưng Pop3 vân chưa chạy vì vậy bạn phải làm thêm phần pop3 nữa

Nhớ là phải chỉnh service của Ms Exchange pop3 sang auto nha và làm theo hình

Next

Kết Thúc rồi

IV Test Exhange 2003 Cluster

Bạn tạo ra 2 user(mail) và một user sử dụng ms outlook va 1 user dùng outlook expess

Gởi qua gởi lại sau đó tắt 1 trong 2 node xem còn chạy được không sau tắt node kia mở node này lên xem còn chạy là bạn thành công rồi tắt cả 2 node mình đi uống càfe đây

Chúc bạn thành công

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Hoàn chỉnh về Exchange 2003 Cluster, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.