buy custom essays onlinebuy custom essays online

Giải pháp mail cho doanh nghiệp không có IT
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ thống » Messaging » Giải pháp mail cho doanh nghiệp không có IT

Giải pháp mail cho doanh nghiệp không có IT

Giải pháp mail cho doanh nghiệp không có IT

I – GIỚI THIỆU:
Giải pháp này mượn Gmail làm Mail Server, dành cho các công ty không có Mail Server riêng, không có IT để quản lý Mail Server. Các user check mail bằng cách gõ domain công ty mình (email có dạng user@tencongty.com). Mọi thứ đều do Google làm. Bạn chỉ việc trỏ domain mình về google.Công việc gồm 3 phần.Phần 1: Mua domain Phần 2: Đăng ký dịch vụ Google Apps

Phần 3: Trỏ MX record về Gmail

II – THỰC HIỆN:

Phần 1: Mua domain (xem hướng dẫn mua domain tại Yahoo trong bài “Giải pháp mail cho doanh nghiệp”)

Phần 2: Sign up Google Apps

– Vào trang https://www.google.com/a/ chọn Small Business

– Click nút Compare Editions and Sign Up

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

– Tiếp tục Signup

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

– Nhập vào Domain mình đăng kí

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

– Điền thông tin

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

– Account Admin

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

– Done

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

– Tạo mail cho user:

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

– Đăng nhập:

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

Phần 3: Trỏ MX Record về GmailVerify domain ownership:
Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

– Tạo CNAME trỏ về địa chỉ check mail của google:

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

Testhttp://webmail.labnhatnghe.net

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

– Bước quan trọng nhất trong phần này là trỏ MX Record về google. Vào Service setting> Email > Change MX records

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

Change MX records trên domain của mình:

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

– Chờ khoảng 15′ để Google update MX records:

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

– Update xong, phần Email sẽ hiện chữ Active

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

– Done. Bây giờ đến phần test mail:

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×742

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +2 (from 2 votes)
Giải pháp mail cho doanh nghiệp không có IT, 10.0 out of 10 based on 2 ratings
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.