buy custom essays onlinebuy custom essays online

Exchange 2007: Restore Mailbox User
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ thống » Messaging » Exchange 2007: Restore Mailbox User

Exchange 2007: Restore Mailbox User

Việc sao lưu thư tín điện tử hàng ngày trong một tổ chức là một công việc cần thiết. Là người quản trị mạng trong doanh nghiệp, nhưng vì một lý do nào đó, bạn đã bỏ qua công việc này khi quản lý Mail Server, và không may, Mail Server của bạn đột nhiên không hoạt động được nữa. Bạn phải làm gì khi toàn bộ E-Mail chứa các thông tin quan trọng của tất cả người dùng trong công ty không truy xuất được nữa. Bài viết này tôi xin trình bày một biện pháp để khôi phục tai họa trên. Bài viết này chỉ giới hạn trong việc khôi phục E-Mail của người dùng trong hệ thống Exchange Server.
Giả sử bạn có mô hình mạng gồm 1 máy Domain Controler và 1 máy Exchange Server 2007
Với giả thiết Exchange Server đột nhiên ngừng hoạt động và bạn chưa hề backup Mailbox Database, bạn cần thực hiện các bước tổng quát sau đây:
Bước 1: Sao lưu Mailbox Database trên Exchange Server cũ
Bước 2: Gỡ xác Exchange trên máy Exchange Server và Domain Controller
Bước 3: Cài đặt Exchange Server mới trong Domain có sẵn
Bước 4: Thay thế Mailbox Database cũ và khôi phục các Mailbox đã bị disconnect
Bước 5: Liên kết lại các Disconnected Mailbox vào các User Account có sẵn.

Sau đây tôi sẽ trình bày các thao tác chi tiết để thực hiện các bước trên. Để thực hiện các bước này, bạn cần có các kiến thức cơ bản về quản lý Exchange Server và Active Directory của Windows Server 2003.

Bước 1: Sao lưu toàn bộ Mailbox Database trên Exchange Server cũ:
– Copy toàn bộ các File trong thư mục SystemDrive:\ProgramsFiles\Microsoft\Exchange Server\Mailbox\Your_StorageGroup (Trong ví dụ này là First Storage Group) sang một nơi an toàn.

Bước 2:
– Trên máy Exchange Server, vào Control Panel, chọn Add or Remove Programs gỡ Exchange ra
– Trên máy Domain Controller, sử dụng công cụ ADSI Edit để gỡ các thông tin còn lại của Exchange Server trong Active Directory (để sử dụng ADSI Edit, bạn cần cài đặt bộ công cụ Support Tools bằng cách chạy file SUPTOOLS.MSI trong thư mục SUPPORT\TOOLS trên đĩa CD cài đặt Windows Server 2003)
o Start – Run – ADSIEDIT.MSC
o CN=Configuration… – CN=Services
o Xóa CN=Exchange

– Khởi động lại máy Domain Controller và Exchange Server để hoàn tất quá trình gỡ xác Exchange

Bước 3: Cài đặt Exchange Server mới
Quá trình này tương tự khi bạn cài đặt Exchange Server cũ, bạn cần lưu ý các yêu cầu cài đặt của Exchange Server 2007
– Raise Domain Functional Level lên Native Mode
– Cài đặt IIS và ASP.NET
– Cài .Net Framework 2.0 và fix lỗi
– Cài đặt Microsoft Management Console 3.0
– Cài đặt Windows Power Shell

Bước 4: Thay thế Mailbox Database cũ và khôi phục các Mailbox đã bị disconnect
– Dismount Mailbox Database để thay thế Database cũ: Server Configuration – Mailbox – Mailbox Database – Dismount Database

– Thiết lập các User account trong Mailbox Database về trạng thái “clean shutdown” bằng lệnh:
eseutil /mh “Mailbox Database.edb”

Lưu ý trước khi thực hiện lệnh này, bạn phải chuyển vào thư mục chứa file Mailbox Database.edb
– Thay thế Mailbox Database cũ bằng Mailbox Database mới:
o Thiết lập chế độ cho phép Restore trên Mailbox Database: Server Configuration – Mailbox – Mailbox Database – Properties – Đánh dấu mục chọn This Database can be overwrite by restore

o Xóa toàn bộ các File trong thư mục SystemDrive:\ProgramsFiles\Microsoft\Exchange Server\Mailbox\Your_StorageGroup. Trong ví dụ này là First Storage Group
o Copy toàn bộ các File đã sao lưu ở bước 1 vào thư mục này

– Mount Mailbox Database mới: Server Configuration – Mailbox – Mailbox Database – Mount Database

– Khôi phục các Mailbox Database đã bị Disconnect
o Đầu tiên bạn cần kiểm tra trạng thái Mailbox Database: Từ của sổ Exchange Management Shell, đánh lệnh sau: Get-MailboxDatabase

o Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy các Mailbox đã bị disconnect trong Recipients Configuration – Disconnected Mailbox

Bước 5: Liên kết lại các Disconnected Mailbox vào các User Account có sẵn
– Cửa sổ Exchange Management Shell, bạn dùng lệnh:
Get-MailboxStatistics | where {$_.DisconnectDate –ne $null} | Connect-Mailbox –Database “Mailbox Database”

Nhấn Y để xác nhận cho từng User hay nhấn A để xác nhận cho tất cả các User
– Hoàn tất quá trình này, bạn sẽ khôi phục lại tất cả Mailbox và E-Mail cho các User từ Mailbox Database đã sao lưu ở bước , bạn có thể tìm thấy các Mailbox này ở Recipients Configuration – Mailbox

Chúc bạn thành công. Cám ơn bạn đã xem

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Exchange 2007: Restore Mailbox User, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.