buy custom essays onlinebuy custom essays online

Exchange 2007 - Internet Protocol - Phần 1
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ thống » Messaging » Exchange 2007 – Internet Protocol – Phần 1

Exchange 2007 – Internet Protocol – Phần 1

Exchange 2007
Internet Protocol

I – Mục Đích: Triển khai các Internet Protocol: SMTP, POP3, IMAP, HTTP, RPC over HTTPs cho các Client không dùng MAPI

– SMTP & POP3
– SMTPs & POP3s
– SMTP & IMAP4
– OWA
– RPC over HTTPs

II – Chuẩn bị:

– Máy đã cài Exchange 2007 và OutLook 2007
– Tạo Mailbox U1
– Đã tạo send connector để có thể gởi mail ra Internet
– Đã cài đặt CA và xin certificate cho Default WebSite (xem 70-299)

III – Thực Hiện:
1 – SMTP & POP3:

A – Cấu hình Service POP3 chứng thực ở chế độ PlainText:

Từ Exchange Power Shell ra lệnh:
Set-PopSettings -LoginType PlainTextLogin

Kiểm tra kết quả:
Get-PopSettings

B – Start Service POP3:

C – Cấu hình SMTP chứng thực theo cơ chế “Basic”:

Exchange Management Console > Server Configuration > Hub Transport > Receive Connector > “Default PCxx” > Properties > Authentication > Chọn “Basic Authentication” > Bỏ chọn “Offer Basic authenticate only after starting TLS” > Apply

Trên tab “Permission Groups” > Chọn “Anonymous Users” > OK

Exchange Management Console > Server Configuration > Hub Transport > Receive Connector > “Client PCxx” > Properties > Authentication > Chọn “Basic Authentication” > Bỏ chọn “Offer Basic authenticate only after starting TLS” > Apply

Trên tab “Permission Groups” > Chọn “Anonymous Users” > OK

Restart Service Microsoft Exchange Transport

D – Outlook Express dùng port 25/110:

Chạy OutLook Express theo cấu hình sau:
Display name: Hoc Vien
User/pass: U1/ 123
Incomming Server: POP3
Incoming mail & Outgoing mail: localhost

Trong Server Properties chọn “My Server Require Authenticate”

Gởi thử mail nội bộ, gởi thử mail ra ngoài

E – Outlook Express dùng port 587 / 110:

Khai báo lại OutLook Express chạy SMTP port 587

Gởi thử mail nội bộ, gởi thử mail ra ngoài

2 – SMTPs & POP3s:

Khai báo lại cấu hình OutLook Express để chạy SSL:

Mở properties của account mail tạo ở phần trên > Advanced

Outgoing mail: chọn “This Server require a secure connection”
Incomming mail: “This Server require a secure connection”

3 – SMTP & IMAP4

A – Cấu hình Service IMAP4 chứng thực ở chế độ PlainText:

Từ Exchange Power Shell ra lệnh:

Set-IMAPSettings -LoginType PlainTextLogin
Get-ImapSettings

B – Start Service IMAP4:

C – Kiểm tra:
Xóa account cũ trong OutLook Express, tạo account mới theo thong số sau:

Display name: Hoc Vien
User/pass: U1/ 123
Incomming Server: IMAP4
Incoming mail & Outgoing mail: localhost
My server Require Authentication: Yes

Chọn các folder muốn hiển thị:

So sánh sự khác biệt giữa POP3 và IMAP4

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Exchange 2007 - Internet Protocol - Phần 1, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.