buy custom essays onlinebuy custom essays online

Setting Up Secure Wireless Access - Part2
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ thống » WLAN » Setting Up Secure Wireless Access – Part2

Setting Up Secure Wireless Access – Part2

  • Posted on August 10, 2012 in WLAN
  • |
  • by

 

SETTING UP SECURE WIRELESS ACCESS WITH EAP-TLS AUTHENTICATION

I. Giới Thiệu:

Sau khi hoàn thành Bài Lab Secure Wireless Access With PEAP-MS-CHAP v2 Authentication ở phần 1 chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 với EAP-TLS Authentication.

II. Mô Hình:

III. Chuẩn Bị:

Sử dụng mô hình các máy tiếp theo Phần 1.

IV. Các Bước Thực Hiện:

1. Domain Controller:

Install the Certificate Template snap-in.

Create the Certificate template for wireless users.

Configure the Certificate template.

Enable the certificate template.

2. IAS Server:

Configure IAS to use EAP-TLS Authentication.

3. IIS Server:

Không cấu hình.

4. Wireless Access Point:

Không cấu hình..

5. Client:

Configure CLT to use EAP-TLS authentication.

Kiểm tra kết nối.

V. Chi Tiết:

1. Domain Controller:

– Vào run: gõ mmc.

– Add Certificate Template vào Console mới mở.

– Chọn Certificate Templates à Lick phải Template User à Chọn Duplicate Template.

– Template display name gõ: Wireless User Certificate Template à OK.

– Click phải Template Wireless User Certificate Template mới tạo à chọn Properties.

– Tab Security à Chọn Group Domain Users à Check vào các mục như hình dưới.

– Tab Subject Name bỏ dấu check dòng: Include e-mail name in subject name và E-mail name à Chọn OK.

– Mở Certification Aythority.

– Click phải Certificate Template à Chọn New à Certificate Template Issue

– Tìm Template: Wireless User Certificate Template à OK.

– Mở Active Directory Users and Computers.

– Click phải Domain :nhatnghe.lab à Chọn Properties.

– Tab Group Policy à chọn Default Domain Policy à Chọn Edit.

– Mở Computer Configuration à Windows Settings à Security Settings à Public Key Policy à Click phải Automatic Certificate R****** Settings à Chọn New à Automatic Certificate R****** …

– Chọn Next.

– Chọn Computer à Next.

– Chọn Finish.

– Mở User Configuration à Windows Settings à Security Settings à Public Key Policy à Double Click Autoenrollment Settings.

– Chọn vào các Option như hình dưới à OK.

– Thoát hết tất cả cửa sổ.

2. IAS Server.

– Mở Internet Authentication Service.

– Chọn Remote Access Policies à Double Click vào Wireless Access to Intranet.

– Chọn Edit Profile.

– Tab Authentication à Chọn EAP Methods.

– Chọn Add .

– Chọn Smart Card or other certificate à OK.

Kiểm tra.

Chọn Smart Card or other certificate à Chọn Edit.

– Kiểm tra có máy IAS.nhatnghe.lab

– Chọn Smart Card or other certificate à Chọn Move Up.

– Save và tắt hết tất cả cửa sổ.

1. Client

– Click phải biểu tượng sóng kết nối chọn Open Utility.

– Chọn Access Point : Minh Luan à Chọn Edit.

– Kiểm tra thấy kết nối cũ đang hoạt động với PEAP-MS-CHAP v2.

Dòng EAP method chọn TLS.

Chọn nút Select

– Chọn Certificate WirelessUser à Chọn OK.

– Kiểm tra à Chọn OK.

– Đợi 1 phút à Kiểm tra Tab Link Status thấy kết nối thành công.

Bài viết hoàn tất chúc các bạn thành công !!!

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Setting Up Secure Wireless Access - Part2, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Other Posts in this category

No more posts found in this category
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.