buy custom essays onlinebuy custom essays online

VoIP-Phần 3: 3CX Site to Site
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ thống » WAN » VoIP-Phần 3: 3CX Site to Site

VoIP-Phần 3: 3CX Site to Site

  • Posted on August 10, 2012 in WAN
  • |
  • by

Trong bài viết trước, Em đã trình bày triển khai tổng đài IP bằng software 3CX.

Trong bài viết này, giả sử một công ty có 2 site, một tại Sài Gòn (SG), một tại Hà Nội (HN) . Các site đã xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng mạng. Mỗi site đã triển khai một tổng đài IP 3CX.

Trong hình vẽ 3CX SG và 3CX HN đã liên lạc với nhau qua network. Mỗi tổng đài có các số extension và đã gọi được điện thoại IP nội bộ trong site

Nhu cầu đặt ra là:

Các user từ SG muốn gọi các số HN bằng cách bấm số 04 HHH

với 04 là mã vùng của site HN, HHH là số extension HN.

Các user từ HN sẽ gọi cho các số SG bằng cách bấm số 08 SSS

với 08 là mã vùng của site SG, SSS là số extension SG

Setup 3CX: tham khảo bài viết http://nghia.webdoanhnghiep.org/3cx/3cx_1.htm

Setup và tạo các extension cho 3CX SG:


Logon vào 3CX, ADD BRIDGE:

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×735


Nhập các thông số:

Virtual extension number: 10000 hoặc chọn một số bất kỳ không trùng với các số đang có

Name of bridge: tên chi nhớ

Type of bridge: chọn protocol giao tiếp giữa 2 tổng đài 3CX

Bridge selected: chon Master hoặc Slave, phía 3CX bên kia sẽ chọn ngược lại

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×736


Tạo rule cho để định mã vùng và hướng gọi ra ngoài:

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1014×738


Nhập các thông số:

Rule name: tên của rule, chon bất kỳ

Calls to numbers starting with: số bắt đầu gọi thì dùng rule này chọn (04) để các extension SG bấm 04 sẽ được gọi theo rule này.

Calls from extension(s): liệt kê các số extension SG được phép gọi theo rule (111-222 nghĩa là từ các số 111 đến 222)

Calls to numbers with a length of: các số extension HN

Route: chon bridge mới tạo bước trên

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×737


Tuy nhiên bản 3CX đang cài đặt là bản free nên chỉ hỗ trợ một số extension:

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×728


Sau khi hoàn tất:

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×737

Setup 3CX HN:

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×738


ADD BRIDGE:

Virtual extension number: 10000 (giống với bên 3CX SG)

Name of bridge: tên tùy chọn

Type of bridge: chon slave

Remote end of bridge: địa chỉ hoặc name của 3CX SG (192.168.6.20)

Authentication và passworj đúng với những gì khai báo bên 3CX SG

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×738


Hoàn tất bridge:

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×739

Tạo Rule:

Rule name: tùy chọn

Calls to numbers starting with: số bắt đầu gọi thì dùng rule này chọn (08) để các extension HN bấm 08 sẽ được gọi theo rule này.

Calls from extension(s): liệt kê các số extension HN được phép gọi theo rule

Calls to numbers with a length of: các số extension SG

Route: chon bridge khai báo bước trên

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×738


Cảm ơn các Bác đã xem qua bài viết,

Chúc thành công!

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
VoIP-Phần 3: 3CX Site to Site, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Other Posts in this category

No more posts found in this category
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.