buy custom essays onlinebuy custom essays online

PFSENSE (Phần 4)
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ thống » WAN » PFSENSE (Phần 4)

PFSENSE (Phần 4)

  • Posted on August 9, 2012 in WAN
  • |
  • by
CẤU HÌNH VPN SERVER

1.Cấu hình VPN Server trên Máy 1:

Chọn Enable PPTP server.

Server address : 192.168.6.100

Remote address range : 192.168.6.208/28

Chọn SAVE.

Tab Users à Chọn “+”

Tạo User : VPN/123 à cho phép máy VPN Client kết nối VPN về máy VPN server

Tạo Rule à mở Port 1723

Chọn “+”

Interface : PPTP

Gateway : LOAD BALANCER

Đặt tên cho Rule VPN.

Chọn Apply changes.

2. Cấu hình NAT Inbound cho VPN Client kết nối đến Pfsense

Menu Firewall trên thanh công cụ à Chọn NAT

Giao diện NAT à Chọn “+”

+ Interface : chọn PPTP

+ External address : any

+ Protocal : TCP

+ External port range : PPTP

+ NAT IP : 192.168.6.100 (IP WAN2 máy Pfsense)

+ Destination : Đặt tên cho việc mở Port VPN.

+ Chọn Apply Changes.

3.Cấu hình VPN cho Client bện ngoài VPN về Pfsense.

 

+ Trên máy Client External (VPN Client) tạo New Connection Wizard : Connect to the network at my workplace.

Chọn : Virtual Private Network Connection

Company Name : VPN

Gõ IP WAN2 : 192.168.6.100

Khai báo User mà VPN Client muốn VPN về Network Internal.

Quá trình VPN thành công.

Kiểm tra : Ping đến địa chỉ máy Client Internal : 10.10.10.100

Kiểm tra truy cập đến máy Client Internal.

Truy cập thành công vào mạng nội bộ.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)
PFSENSE (Phần 4), 10.0 out of 10 based on 2 ratings

Other Posts in this category

No more posts found in this category
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.