buy custom essays onlinebuy custom essays online

Tạo Storage trong VMWare
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ thống » Ảo hóa » Tạo Storage trong VMWare

Tạo Storage trong VMWare

Tạo Storage trong VMWare

  1. Giới thiệu

Việc thực hành triển khai các hệ thống cluster gặp nhiều khó khăn do cần phải có một thiết bị đĩa chuyên dùng – Storage. Thiết bị này được kết nối đến các server trong cluster dùng lưu trữ database của dịch vụ cần triển khai. Ví dụ: SQL, Oracle, Exchange …

Bài viết này trình bày cách tạo storage trên VMWare cho nhóm cluster có 2 node để triền khai các dịch vụ trên đó. Trong bài viết sử dụng VMWare GSX, tuy nhiên các bạn có thể sử dụng VMWare 5.5 hoặc 6.0 để thực hiện

  1. Triển khai

Chuẩn bị: mô hình gồm 3 máy

  1.           1 máy DC Windows 2003
  2. –          2 máy Windows 2003 đã join domain

Các bước được thực hiện như sau:

B1: Chọn node1, Edit virtual machine settings, nhấn Add..

B2:  Nhấn next qua bước tiếp theo

B3: chọn Harddisk, nhấn Next qua bước kế tiếp

B4: Chọn Create a new virtual disk, Next qua bước kế tiếp

B5:  Virtual Disk Type, bạn chọn kiểu disk là SCSI bởi vì khi thực hiện cluster bắt buộc phải dùng loại disk SCSI,

 Next qua bước kế tiếp

B6:  Nhập dung lượng cho disk cần tạo là 0.5G, vùng này chứa data dùng cho việc trao đổi trông tin giũa các node trong cluster, Next qua bước kế tiếp.

B7: Nhấn Browse để xác định nơi sẽ lưu disk này

B8:  Bạn đặt tên cho file là Quorum.vmdk, lưu trong thư mục e:\disk1 (bạn có thể tạo ở chỗ khác)

Nhấn Advanced.

B9: Virtual device node, bạn chọn vị trí gắn disk này là SCSI 1:1 (bạn có thể chọn vị tír khác)

Check vào mục Independent và nhấn Finish

B10: Quá trình tạo disk được thực hiện

B11:  Disk đầu tiên đã dược tạo, nhấn Add đề tạo disk tiếp theo

B12:  Bạn tạo disk có tên resource1 có dụng lượng 1G trên e:\disk1, nhấn advanced

B13: Chọn vị trí gắn disk là SCSI 1:2, chọn Independent, Finish. Và Next để bắt đầu tạo disk.

B13: Màn hình cho thấy 2 disk đã được tạo và vị trí của chúng, nhấn Add đề tạo tiếp disk3

B14:  Bạn tạo disk có dụng lượng 5GB với tên là resource2

B15: Chọn vị trí gắn disk là SCSI 1:3, chọn Independent, Finish. Và Next để bắt đầu tạo disk.

B16: Trên node1 có 3 disk đã tạo ra.

B16: Bạn chọn Edit trở lại, lần lượt chọn Hardisk2,3,4, nhấn Remove để gỡ bỏ các disk này

(bạn đừng lo sợ, file lưu các đĩa ảo vẫn còn)

Nhấn Ok ra ngoài

B17: ban mở E:\disk 1 thì thấc các file tượng ứng với các disk vừa tạo

B18: Bạn chọn thư mục server1 (nơi cài đặt windows 2003 – node1), chọn file Windows Server 2003 Enterprise Edition.vmx

  open nó bằng notepad

B19: Nội dung file câu hình có dạng sau, phần dưới đường màu đỏ là phần bạn cần phải thay đổi

B20: Phần dưới đường màu đỏ bạn soạn lại với nội dung sau: và lưu lại

B21: Tượng tử bản mở file cấu hình node2 trong thư mục server2 soạn lạ file cấu hinh như trên và lưu lại

B22: Khởi động windows trên node1, vô disk management, check vào 3 disk, next

B23: Bạn không check các ổ đĩa, (cluster cứng khong là việc với dynamic disk)

Sau đó bạn nhân Next và Finish.

B24: Windows đã nhận thấy 3 disk, bạn chon disk1, New partition

B25: Nhấn Next qua bước tiếp theo

 

B26: Bạn chọn Extended partition

B27: Bạn lấy hết dung lượng sẵn có, Next

B28: Finish

B29: Click phải trên disk1, chọn New logical drive..

B30: Next, chọn Logical, Next

B31: chọn lấy hết dung lượng, và chọn ký tự Q để gán cho ổ đĩa.

B32: Chọn các thiết đặt như hình dưới, nhấn next và Finish dđ kết thúc việc tạo disk.

B33: Đĩa Q đã dược tạo, tương tự bạn tạo các partition và logical trên disk2, disk3.

B34: bạn nhấn thấy Đĩa R, E đã được tạo ra.

Trong bài này tôi tạo ra các Disk dùng triển khai Exchange 2003 trên cluster

B35: mở My computer, nhận thấy các disk đã được tạo ra

B36: Khởi động node2, bạn nhận thấy trạng thái các disk do node1 đã tạo, chọn disk1, change driver Letter and Paths

B37: Nhấn Add, chọn Q

B38: Tương tư, bạn gán ký tự R, E cho các disk còn lại

Đến đây quá trình tạo các disk đã hoàn thành, bạn có thể triển khai các dish vụ trên đó.

Khi làm các bài Lab về cluster các bạn cần phải hết sức kiên nhẫn và cần có một chút “khéo léo”

Những bào Lab này bạn có thể làm nhiều ngày mới xong do đó bạn không có gì phải lo lắng.

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Tạo Storage trong VMWare, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.