buy custom essays onlinebuy custom essays online

Windows Server 2008 - Cài đặt Windows Server Core
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ điều hành » Windows Server 2008 » Windows Server 2008 – Cài đặt Windows Server Core

Windows Server 2008 – Cài đặt Windows Server Core

WINDOWS SERVER CORE 2008

GIỚI THIỆU:

Tùy chọn cài đặt Server Core installation của hệ điều hành Microsoft Windows Server 2008 là một tùy chọn mới cho cài đặt trong Windows Server 2008. Tùy chọn này cho phép cài đặt một số Role cần thiết cho hệ thống, bạn có thể quản lý các Server Core dịch vụ trên đó bằng giao diện Command Line, ngoài ra, bạn có thể quản lý Server Core từ xa bằng công cụ MMC hoặc các công cụ Remote Administration được tích hợp trong Windows Vista và Windows Server 2008

Tùy chọn Server Core installation của Windows Server 2008 mang lại các lợi ích dưới đây:

• Giảm bớt công việc bảo trì do Server Core chỉ cài đặt những dịch vụ cần thiết như DHCP, File, Print, DNS, Media Services, AD LDS hay Active Directory server

• Giảm bề mặt tấn công do Server Core sử dụng giao diện tối thiểu, có ít các dịch vụ và ứng dụng chạy trên Server

• Giảm sự quản lý do có ít ứng dụng và dịch vụ được cài đặt trên Server

• Giảm không gian đĩa cần thiết do Server Core chỉ yêu cầu khoảng 1GB không gian đĩa trống để cài đặt và xấp xỉ 2GB cho các hoạt
động sau khi cài đặt.

Tùy chọn này còn hỗ trợ các role máy chủ sau đây:

– Active Directory Domain Services

– Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)

– Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server

– DNS Server

– File Services

– Print Server

– Streaming Media Services

– Web Server (IIS)

Ngoài ra Server Core còn hỗ trợ các Feature sau đây:

– Microsoft Failover Cluster

– Network Load Balancing

– Subsystem for UNIX-based Applications

– Windows Backup

– Multipath I/O

– Removable Storage Management

– Windows Bitlocker Drive Encryption

– Simple Network Management Protocol (SNMP)

– Windows Internet Naming Service (WINS)

– Telnet client

– Quality of Service (QoS)

Trong bài Lab này, tôi sẽ trình bày một số thao tác cơ bản để cài đặt một máy tính Server Core, nâng cấp Server này thành Domain Controller và DNS Server, gia nhập một máy tính sử dụng Windows Server 2008 Server vào domain và sử dụng các công cụ tích hợp trong Windows Server 2008 để quản lý Active Directoty và DNS từ xa.

CHUẨN BỊ:

– Máy tính cài đặt Server Core

– Máy tính Member Server đã được cài đặt Windows Server 2008

THỰC HIỆN:

Khởi động từ đĩa DVD cài đặt Windows Server 2008

Description: Windows-Server-Core001.jpg

Chọn các thông số về ngôn ngữ, định dạng ngày giờ và bàn phím

Description: Windows-Server-Core002.jpg

Nhấn nút Install Now

Description: Windows-Server-Core003.jpg

Bỏ dấu Check Automatically activate Windows when I’m online > Next

Description: Windows-Server-Core004.jpg

Nhấn No

Description: Windows-Server-Core005.jpg

Chọn Windows Server 2008 Enterprise (Server Core Installation) > I have selectedthe edition of Windows that I purchased > Next

Description: Windows-Server-Core006.jpg

Chọn I accept the license term

Description: Windows-Server-Core007.jpg

Chọn Partition muốn cài đặt Windows > Next

Description: Windows-Server-Core008.jpg

Quá trình sao chép các file cần thiết và cài đặt bắt đầu

Description: Windows-Server-Core009.jpg

Sau khi cài đặt, bạn cần Restart máy, nhấn nút Restart Now

Description: Windows-Server-Core010.jpg

Sau khi Restart máy, bạn nhấn Other User và nhập UserName: Administrator để log on

Description: Windows-Server-Core011.jpg

Hệ thống sẽ yêu cần đổi Password ở lần Logon này > Nhấn OK

Description: Windows-Server-Core012.jpg

Nhập Password mới là 123 ở khung New Password và Confirm New Password

Description: Windows-Server-Core013.jpg

Hệ thống thông báo: Password đã được thay đổi > OK

Description: Windows-Server-Core014.jpg

Giao diện Windows Server Core 2008:

Description: Windows-Server-Core015.jpg

PHẦN 2: ĐẶT IP ADDRESS VÀ ĐỔI TÊN MÁY TÍNH

Đầu tiên bạn cần xem ID của Card mạng bằng lệnh sau:

Description: Windows-Server-Core016.jpg

Quan sát ID Card mạng ở cột Idx là “2” à bạn cần đặt IP Address cho Card mạng này. Sau đó đánh lệnh IPCONFIG và Ping 192.168.2.200 để kiểm tra

Description: Windows-Server-Core017.jpg

Đánh lệnh hostname để xem tên hiện tại của máy tính, sau đó đổi tên máy tính thành DC25 theo các lệnh bên dưới, cuối cùng dùng lệnh shutdown để restart máy tính

Description: Windows-Server-Core018.jpg

Sau khi Restart, tắt Firewall để các máy tính khác có thể liên lạc với Server này

Description: Windows-Server-Core019.jpg

PHẦN 3: NÂNG CẤP SERVER THÀNH DOMAIN CONTROLLER:

Chỉnh thông số Prefered DNS Server thành IP chính mình (192.168.2.25)

Description: Windows-Server-Core020.jpg

Dùng lệnh IPCONFIG /ALL để kiểm tra:

Description: Windows-Server-Core021.jpg

Đánh lệnh CD\ để chuyển ra thư mục gốc

Dùng lệnh Copy Con C:\Unattend.txt để tạo 1 file văn bản tên là Unattend.txt có nội dung như sau:

Code:

[DCINSTALL]

 

ReplicaOrNewDomain=Domain

 

TreeOrChild=Tree

 

CreateOrJoin=Create

 

NewDomainDNSName= dom25.com

 

DNSOnNetwork=yes

 

DomainNetbiosName=dom25

 

AutoConfigDNS=yes

 

SiteName= Default_First_Site_Name

 

AllowAnonymousAccess=no

 

DatabasePath=%systemroot%\ntds

 

LogPath=%systemroot%\ntds

 

SYSVOLPath=%systemroot%\sysvol

 

SafeModeAdminPassword=P@ssword

 

CriticalReplicationOnly=No

 

RebootOnSuccess=Yes

File này cung cấp đầy đủ các thông tin phục vụ cho quá trình nâng cấp tự động (trong ví dụ này, tôi nâng cấp Server này thành 1 Domain Controller, đặt tên domain là dom25.com, cấu hình tự động cài đặt và cấu hình DNS).

Thực hiện nâng cấp bằng lệnh sau:

Description: Windows-Server-Core022.jpg

Quá trình nâng cấp sẽ tự động diễn ra, kết thúc quá trình, Server sẽ tự động Restart, sau khi Restart. Server này đã trỡ thành Domain Controller của domain dom25.com

PHẦN 4: JOIN DOMAIN

Thực hiện trên Member Server

1. Đặt địa chỉ IP

Click phải vào My Network Places > Properties

Description: Windows-Server-Core023.jpg

Chọn Manage network connections Click phải vào biểu tượng Card mạng > Properties

Description: Windows-Server-Core024.jpg

Chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/Ipv4) > Properties

Description: Windows-Server-Core025.jpg

Đặt thông số IP như hình dưới > OK

Description: Windows-Server-Core026.jpg

Nhấn Close

Description: Windows-Server-Core027.jpg

2. Join Domain:

Click phải My Computer > Properties

Description: Windows-Server-Core028.jpg

Chọn Change Settings

Description: Windows-Server-Core029.jpg

Nhấn nút Change

Description: Windows-Server-Core030.jpg

Chọn Domain > Nhập tên domain: dom25.com

Description: Windows-Server-Core031.jpg

Nhập User Name: Administrator, Password:123 à OK

Description: Windows-Server-Core032.jpg

Công việc Join Domain diễn ra thành công

Description: Windows-Server-Core033.jpg

Nhấn OK để chấp nhận Restart máy

Description: Windows-Server-Core034.jpg

Nhấn Close

Description: Windows-Server-Core035.jpg

Nhấn Restart Now

Description: Windows-Server-Core036.jpg

Sau khi Restart, bạn Log on và domain Administrator (dom25\Administrator) > Máy tính này đã trở thành 1 Member Server của domain dom25.com

PHẦN 5: QUẢN LÝ ACTIVE DIRECTORY VÀ DNS1. Quản lý Active Directory

Đầu tiên, bạn cần cài đặt công cụ Remote Active Diretory Domain Controller

Cửa sổ Server Manager: Click phải Feature > Add Feature

Chọn Active Diretory Domain Controller Tool > Next

Nhấn nút Install

Quá trình cài đặt diễn ra

Sau khi hoàn tất > Nhấn nút Close

Bậy giờ bạn có thể quản lý Domain Controller từ xa thông qua công cụ Active Dicrectory Users and Computers

Dùng giao diện Active Dicrectory Users and Computers để tạo 1 User

Đặt tên User là User1 > Next

Đặt Password là P@ssword à Next

Nhấn Finish

Kiểm tra: User1 đã được tạo

2. Quản lý DNS

Đầu tiên, bạn cần cài đặt công cụ DNS Server Tool

Cửa sổ Server Manager: Click phải Feature > Add Feature

Chọn công cụ DNS Server Tool > Next

Nhấn Install

Quá trình cài đặt diễn ra

Sau khi hoàn tất > Nhấn nút Close

Quản lý DNS bằng công cụ DNS Server Tool

Chọn: The following computer à Nhập 192.168.2.25 (IP của Server) > OK

Bây giờ bạn có thể dùng giao diện DNS để quản lý DNS Server của mình từ xa

Kiểm tra truy cập được Interner

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Windows Server 2008 - Cài đặt Windows Server Core, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.