buy custom essays onlinebuy custom essays online

Windows Deployment Services (WDS)
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ điều hành » Windows Server 2008 » Windows Deployment Services (WDS)

Windows Deployment Services (WDS)

I.Giới thiệu:

 Mục đích: Triển khai cài đặt hệ điều hành cho các máy trạm (client) đồng thời join các máy trạm vào Domain một cách tự động từ máy chủ (server) với một dịch vụ được tích hợp sẵn trên windows server 2008 là Windows Deployment Service (WDS).

Bài lab này bao gồm những nội dung như sau:
1. Cài đặt và cấu hình DHCP
2. Cài đặt và cấu hình WDS:
A. Khai báo Source Windows
B. Khai báo file Boot
C. Khai báo file cài đặt tự động

II. Chuẩn bị:
– Bài lab này sử dụng 2 máy

  • PC01 : Windows Server 2008 DC (DomX.local)
  • PC02 : Một máy tính chưa có hệ điều hành

– PC01 : Ghost 2K8-DC Tắt Firewall và chép file Unattend.xml và file cài máy ảo setup64.exe.
– Disable card Lan. Đặt IP card Cross

IP 172.16.1.1
SM 255.255.255.0
DG
DNS 172.16.1.1

– PC02 : Tạo một máy ảo có ổ cứng ảo dung lượng 15000 MB gắn 1 card mạng kết nối trực tiếp với máy thật.

III. Thực hiện:

1. Cài đặt và cấu hình DHCP

Thực hiện tại PC01
B1: Mở Server Manager → Chuột phải lên Role → Chọn Add Roles → Next

windows-deployment-services-1

B2: Chọn DHCP Server → Next → Next

B3: Chọn Next

B4: Chọn Next

B5: Chọn Next

B6: Chọn Add

B7: Khai báo thông số như trong hình → Chọn OK → Next

B8: Chọn Disable DHCPv6 stateless mode for this server → Next

B9: Chọn Next

B10: Chọn Intall

2. Cài đặt và cấu hình WDS

Thực hiện tại PC01
B1 : Mở Server Manager → Chuột phải lên Role → Chọn Add Role → Chọn Windows Deployment Services → Next → Next

B2: Chọn Next

B3: Chọn Install

B3: Mở Windows Deployment Service trong Administrative Tools → Chuột phải lên PCX.domX.local → Chọn Configure Server

B4: Chọn Next

B5: Chọn Next → Chọn Yes

B6 : Chọn
– Do not Listen on port 67
– Configure DHCP option 60 to PXEClient
→ Next

B7: Chọn Respond to all client computer (known and unknown) → Next

B8 : Bỏ dấu chọn Add images to the WDS → Finish

  • Khai báo Source Windows:

B1 : Sao chep file boot.wim, install.wim trong source win7 và file Unattend.xml vào thư mục C:\RemoteInstall\WDSClientUnattend

B2 : Chuột phải lên Install Images → chọn Add Install Image

B3: Chọn Next

B4: Chọn Browse → chỉ đường dẫn đến C:\RemoteInstall\WDSClientUnattend\Install.wim
→ Next

B5: Chọn Next

B6 : Chọn Next → Finish

  • Khai báo Boot file

B1: Mở file Unattend bằng notepad → Sửa tên domain và tên Image

B2 : Tại chương trình WDS → Mở ImageGroup1 → Khung bên phải → Double click vào Windows 7 Enterprise

B3 : Chọn Allow image to install unattend mode → Chọn Select file → Chỉ đến file Unattend.xml → OK → OK

B4 : Phải chuột lên PCX.domX.local → Properties

B5 : Qua tab Client → Chọn Enable unattended installaion → Browse → Chỉ đường dẫn đến file Unattend → OK → OK

Kiểm tra PC02
– Khởi động máy ảo lên
– Chọn F12

Quá trình cài đặt được thực hiện

Sau khi cài đặt xong, log on vào DomX.local để kiểm tra

Logon thành công → Quá trình được hoàn thành

© 2012, Quản trị mạng –Theo Vũ Thành Huân (NN)

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +2 (from 2 votes)
Windows Deployment Services (WDS), 10.0 out of 10 based on 2 ratings
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.