buy custom essays onlinebuy custom essays online

Quản lý băng thông bằng Windows Quality of Service (QoS)
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ điều hành » Windows Server 2008 » Quản lý băng thông bằng Windows Quality of Service (QoS)

Quản lý băng thông bằng Windows Quality of Service (QoS)

Windows Quality of Service (QoS) dùng để quản lý băng thông trong hệ thống mạng hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Trong bài viết nhỏ này xin trình bày cách cấu hình và quản lý băng thông bằng cách triển khai GPO.

CHUẨN BỊ:

Bài LAB sử dụng 02 máy:

– Server(Pc26): Windows Server 2008. Đã nâng cấp DC(NhatNghe.Local)

– Client(Pc25): Windows Vista. Đã gia nhập domain NhatNghe.Local

Tạo OU, User:

Quality-of-Service01.jpg

THỰC HIỆN:

1. Tạo Performance Monitor để xem băng thông.

B1: Vào Start, chọn Run, gõ MMC > OK

Quality-of-Service02.jpg

B2: Vào File, chọn Add/Remove Snap-in

Quality-of-Service03.jpg

B3: Chọn Reliability and Performance Monitor > Nhấn Add > OK

Quality-of-Service04.jpg

B4: Trong Console1, chọn Console Root\Reliability and Performance Monitor\Monitoring Tools\Performance Monitor > Nhấn phải vào vùng trắng và chọn Add Counters

Quality-of-Service05.jpg

B5: Trong Add Counters, Double click vào Network Interface > Chọn Bytes Total/sec > Add

Quality-of-Service06.jpg

Nhấn OK

Quality-of-Service07.jpg

B6: Trong Performance Monitor, nhấn phải vào Byte Total/sec > Chọn Properties

Quality-of-Service08.jpg

Trong phần Scale chọn giá trị 0.001 > OK

Quality-of-Service09.jpg

B7: Lưu công cụ Console1

Quality-of-Service010.jpg

Đặt tên Network Activity

Quality-of-Service011.jpg

2. Client kiểm tra

B1: Logon vào user KT1/P@ssword

B2: Vào Start\Run, gõ CMD

B3: Trong Command Prompt, nhập lệnh như sau:

copy /y C:\Client\Test.wav \\192.168.3.26\Data

B4: Trên DC mở Network Activity, chọn Performance Monitor quan sát xem các giá trị nhận được.

Quality-of-Service012.jpg

3. Tạo QoS Policy để quản lý băng thông cho OU KETOAN

B1: Vào Start\Run, gõ GPMC.MSC

Quality-of-Service013.jpg

B2: Trong Group Policy Management Console, nhấn phải vào KETOAN chọn Create a GPO in thí domain, and Link it here

Quality-of-Service014.jpg

Đặt tên Policy: QoS Policy

Quality-of-Service015.jpg

B3: Nhấn phải vào QoS Policy, chọn Edit

Quality-of-Service016.jpg

B4: Trong Group Policy Management Editor, chọn Computer Configuration\Policies\Windows Settings. Nhấn phải vào Policy-based QoS chọn Create new policy

Quality-of-Service017.jpg

B5: Tạo QoS Policy

Quality-of-Service018.jpg

Quality-of-Service019.jpg

Quality-of-Service020.jpg

Quality-of-Service021.jpg

B6: Move Computer của máy VISTA vào OU KETOAN

Quality-of-Service022.jpg

Quality-of-Service023.jpg

B7: Trên máy DC cập nhật policy: GPUPDATE /FORCE

B8: Trên máy VISTA khởi động lại máy

4. Client kiểm tra sau khi cấu hình QoS

B1: Logon vào user KT1/P@ssword

B2: Vào Start\Run, gõ CMD

B3: Trong Command Prompt, nhập lệnh như sau:

copy /y C:\Client\Test.wav \\192.168.3.26\Data

B4: Trên DC mở Network Activity, chọn Performance Monitor quan sát xem các giá trị nhận được và so sánh kết quả trước đó.

Quality-of-Service024.jpg

Hết.

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +2 (from 2 votes)
Quản lý băng thông bằng Windows Quality of Service (QoS), 10.0 out of 10 based on 2 ratings
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.