buy custom essays onlinebuy custom essays online

Deploy printers by using group policy on windows server 2008
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ điều hành » Windows Server 2008 » Deploy printers by using group policy on windows server 2008

Deploy printers by using group policy on windows server 2008

Trong bài LAB này mục đích hướng dẫn sử dụng dịch vụ Print Management với Group Policy để tự động cài đặt máy in và driver cho các User hoặc Computer trong công ty

YÊU CẦU:

– Máy Domain Controller phải là Windows Server 2003 R2 hoặc Windows Server 2008

– Client sử dụng Windows XP, Windows Server 2003 hoặc Windows Vista

CHUẨN BỊ:

Mô hình 3 máy

– Server (Windows Server 2008): Domain Controller nhatnghe.local, Print Server và Print Management

– PC01 (Windows Vista): đã join domain nhatnghe.local

– PC03 (Windows Server 2003): đã join domain nhatnghe.local

Tạo OU, User và move Computer vào OU tương ứng

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY057.jpg

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY058.jpg

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

B1: Cài đặt Print Management

B2: Cài đặt Printer

B3: Deploy Printer cho Users

B4: Deploy Printer cho Computer

B5: Cấu hình Group Policy

B6: Client kiểm tra

TRIỂN KHAI:

B1: Cài đặt Print Management

Trong cửa sổ Server Manager, phải chuột vào Roles chọn Add Roles

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY001.jpg

Hộp thoại Select Server Roles > check vào Print Services

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY002.jpg

Hộp thoại Select Role Services chỉ chọn vào Print Server > Install

Vào Administrative Tools > khởi động Print Management

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY003.jpg

B2: Cài đặt Printer trên Print Server

Install Printer Canon LBP-1260

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY012.jpg

Chọn Add a local printer

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY013.jpg

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY014.jpg

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY015.jpg

Install Printer HP Laser Jet 5

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY016.jpg

Kiểm tra

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY020.jpg

B3: Deploy Printer cho Users

Mở Print Management, phải chuột vào máy in sẽ deploy cho users

Ví dụ: Máy in Canon LBP-1260 sẽ deploy cho Users

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY021.jpg

Nhấn vào Browse

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY022.jpg

Chọn OU

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY023.jpg

Tạo Group Policy Object

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY024.jpg

Name: Deploy Printer for Users

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY025.jpg

Chọn GPO ảnh hưởng đến users

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY026.jpg

Nhấn Add

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY027.jpg

Kiểm tra kết quả

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY028.jpg

B4: Deploy Printer cho Computers

Mở Print Management, phải chuột vào máy in sẽ deploy cho Computers

Ví dụ: Máy in Canon HP Laser Jet 5 sẽ deploy cho Computers

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY030.jpg

Nhấn vào Browse

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY031.jpg

Chọn OU

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY032.jpg

Tạo Group Policy Object

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY033.jpg

Name: Deploy Printer for Computers

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY034.jpg

Chọn GPO ảnh hưởng đến Computers

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY035.jpg

Nhấn Add

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY036.jpg

Kiểm tra kết quả

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY037.jpg

B5: Cấu hình Group Policy

Chọn GPO Deploy Printer for Computer

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY039.jpg

Chọn Computer Configuration > Policies > Windows Settings > Scripts

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY040.jpg

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY041.jpg

Copy file PushPrinterConnections.exe từ đường dẫn %windir%\system32

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY042.jpg

Chọn Add

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY043.jpg

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY044.jpg

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY045.jpg

Chọn GPO Deploy Printer for Users

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY048.jpg

Chọn User Configuration > Policies > Windows Settings > Scripts

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY049.jpg

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY050.jpg

Copy file PushPrinterConnections.exe từ đường dẫn %windir%\system32

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY051.jpg

Chọn Add

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY052.jpg

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY054.jpg

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY055.jpg

DEPLOY-PRINTERS-GROUP-POLICY056.jpg

B6: Client kiểm tra

Client sử dụng Windows Vista, logon vào user Administrator chỉ thấy máy in HP

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×768

Vista_001.jpg

Logon vào user U1, có thêm máy in đã deploy cho Users là Cannon

Vista_002.jpg

Client sử dụng Windows Server 2003, logon vào user Administrator chỉ thấy máy in HP

2k3_001.jpg

Logon vào user U2, có thêm máy in đã deploy cho Users là Cannon

2k3_002.jpg

Hết

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Deploy printers by using group policy on windows server 2008, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.