buy custom essays onlinebuy custom essays online

Data Protection Manager 2010 (DPM 2010)
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ điều hành » Windows Server 2008 » Data Protection Manager 2010 (DPM 2010)

Data Protection Manager 2010 (DPM 2010)

DPM 2010 là giải pháp bảo vệ, sao lưu và phục hồi tập trung do Microsoft phát triển. DPM 2010 hỗ trợ sao lưu, bảo vệ dữ liệu gồm: hệ điều hành máy chủ hay máy trạm (32bit hay 64bit) ,ứng dụng, tập tin. Dữ liệu có thể sẽ được lưu vào đĩa cứng, băng từ, ứng dụng đám mây. Danh sách hỗ trợ của DPM 2010:


– Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows XP, Windows Vista,Windows 7.

– SQL Server 2000 -> SQL Server 2008 R2

– Exchange Server 2003 -> Exchange Server 2010

– SharePoint Server 2003 -> SharePoint Server 2010

– Dynamics AX 2009

– Essential Business Server 2008 và Small Business Server 2008

– SAP running on SQL Server…

Một máy chủ DPM 2010 duy nhất có thể bảo vệ , sao lưu lên đến 2.000 cơ sở dữ liệu SQL Server và thêm khả năng tự phục hồi dữ liệu chính mình . Các quản trị viên SharePoint sẽ thấy nội dung cơ sở dữ liệu mới được tự động bảo vệ và hỗ trợ phục hồi từng mục.

mạnh mẽ, linh hoạt cho các môi trường ảo hóa của Microsoft sau đây:

· Microsoft Virtual Server 2005 R2

· Windows Server 2008 with Hyper-V

· Windows Server 2008 R2 with Hyper-V

· Hyper-V Server 2008 and 2008 R2

· Protection of Live Migration-enabled servers running on CSV in Hyper-V R2

· Flexibility to protect virtual machines from Windows guests or from the hypervisor host

· Host-based backups will now enable single-item restores from within the VHD

· Ability to restore virtual machines to an alternative host

Yêu cầu hệ thống DPM 2010:

Phần cứng tối thiểu: -CPU Dual-Core 1 GHz or faster, Ram 4 GB, có trên 2 ổ cứng, trống trên 10G. Nếu việc bảo vệ, phục hồi có thông qua mạng diện rộng (WAN), băng thông tối thiểu là 512 kilobit / giây.

DPM 2010 phải được cài trên HĐH Windows Server 2008 hay Windows Server 2008 R2, máy chủ nằm trong miền Active Directory phải chạy ở chế độ 2003 hoặc cao hơn.(native mode)

Phần mền hổ trợ yêu cầu:

-.NET Framework 3.5 with Service Pack 1 (SP1)

-Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package

-Windows PowerShell 2.0

– Hệ thống DPM 2010 đòi hỏi SQL Server cho các cơ sở dữ liệu của mình. Trong quá trình cài đặt DPM bạn có thể cài đặt DPM chung trên máy đã cài SQL Server hoặc bạn có thể cài riêng và chỉ định máy SQL Server.
Bài lab này hướng dẫn cài trên DPM chung trên máy SQL server.

TÓM TẮT CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Mô hình 3 máy:

-PC08 làm domain controller tên domain(dom08.local)

-PC-DPM2010 chạy 2K8 R2 làm DPM 2010

-PC-EXCHANGE2010 chạy 2K8 R2 làm Exchange 2010

Máy PC-DOM2010 và PC-EXCHANGE2010 đã gia nhập domain (dom08.local)

-PC-DPM2010 THỰC HIỆN:

+Cài .Net Framework 3.5.1

-Server Manager >>Features>>Add Features

Check >> .Net Framework 3.5.1 Features

>> Next


>>Next


>>Next

>> Install

Cài đặt thành công

>> Close

-Cài SQL 2008

Khi giải nén bộ cài đặt DPM 2010 ta có bộ cài đặt SQL 2008.

Cửa sổ SQL Server Installation Center>>Installation >> New SQL Server Stand-alone installation…..


Mục Setup Support rules

Quá trình kiểm tra lổi trước khi cài đặt.

>> OK

Mục Product Key

Chọn dùng thử 180 ngày.

>>Next

Mục License Terms

Qui định bản quyền sản phẩm.

Check >> I Accept the license terms>>Next

Mục Setup Support Files

>>Install


Mục Setup Support Rules

>>Next

Mục SQL Feature Selection

Feature muốn thêm vào khi cài đặt

>>Select All

>> Next

Mục Instance configuration

Đường dẫn lưu file cài đặt

>>Next

Mục Disk Space Requirement

Thông tin dung lượng đĩa cứng yêu cầu cho quá trình cài đặt.

>>Next

Mục Server Configuration

Điền thông tin tài khoản có đặc quyền cho SQL server tự động chứng thực khi hệ thống yêu cầu

Một số hệ điều hành cũ người dùng phải tự chứng thực.

Ở đây chỉ định tài khoản quản trị đang sử dụng.

>> Use the same account for all Sql server services.

>> Next

Mục Server Configuration

Tài khoản đã được khai báo thành công

>>Next

Mục Database Engine Configuration

Cung cấp tài khoản quản trị cho SQL server.

>> Add current user>> Next

Mục Database Engine Configuration

Tài khoản đã được khai báo

>>Next

Mục Analysis Services Configuration

Chỉ định tài khoản quản trị.

>> Add current user>>Next

Mục Analysis Services Configuration

Tài khoản được khai báo thành công

>>Next

Mục Report Services Configuration

>>Next

Mục Error and Usage Reporting

>>Next


Mục Installation Rules

Quá trình cài đặt thành công

>>Next

Mục Ready to Install

>>Install

Mục Installation Progress

Quá Trình cài đặt các gói dịch vụ hoàn tất.

>>Next

Mục Complete

Cài đặt SQL Server 2008 thành công.

>>Close


Bật Fearture SIS-Limited

Mở Command Promt

Start >> Run: cmd

Nhập dòng lệnh: start /wait ocsetup.exe SIS-Limited /quiet /norestart

Sau khi nhập lênh thành công phải khởi động lại máy .

-Cài DPM 2010

-Trong bộ cài đặt chạy file Setup.exe

Cửa sổ Microsoft software License Terms

Chấp nhận điều khoản bản quyền

>>I accept the license term and conditions

>>OK

Wellcome

>>Next


Cửa sổ Data Protection Manager Setup Wizard

Kiểm tra điều kiện phần cứng và phần mền trước khi cài DPM 2010

>>Next

Product Registration

Khai báo tên người dùng và công ty.

>>Next

Mục Installation Settings

Chỉ định nơi lưu trử file cài đặt và Sql server

Ở đây chỉ định cài đặt DPM 2010 chung với máy Sql server với đường dẫn mặc định.

Chọn:

>> Use the dedicated MSDPM2010EVAL instance of SQL Server…

>>Next

Mục Security Settings

Quá trình cài DPM 2010 yêu cầu khởi tạo password để gia tăng độ bảo mật và password này sẽ không hết hạn. Nếu ta cài DPM 2010 và SQL Server trên 2 server riêng biệt thì sẽ không có yêu cầu này.

>>Next

Mục Microsoft Update Opt-In

Lựa chọn cập nhật.

>>Use Microsoft Update when I check for updates (recommended)

>>Next

Mục Customer Experience Improvement Program

Người dùng đóng góp kinh nghiệm để cải tiến phần mền .

>>No, remind me later

>>Next

Mục Summary of Settings

Tổng kết những gì đã cấu hình

>>Next

Mục Installation

Quá trình cài đặt DPM 2010 thành công.

>>Close

-Cấu hình đĩa cứng cho DPM 2010 dùng để chứa database sao lưu

Mở Command Promt

start>>run: diskmgmt.msc

Quan sát ta có disk 0,disk 1 trống và trạng thái online, Heathy

>>Close

-Trên Desktop>>DPM 2010 Administrator console

>> Management>>tab Disks>> Khung bên phải >>Add

Cửa sổ Add Disk to Storage Pool

>>Add >>OK

DPM sẽ chuyển basic disks sang dynamic disks và các phân vùng có sẵn sẽ chuyển sang simple volumes.

>>Yes

Cài đặt đặt gói ProtectionAgentsInstaller vào máy được DPM sao lưu bảo vệ dữ liệu.

Trong DPM 2010 Administrator console

>>Management

Tab>>Agents

Khung bên phải >>Install


Mục Select Agent Deployment Method

Dấu chọn 1 >> Install agents

Lựa chọn này dành cho máy tính ProtectionAgents không được tường lửa bảo vệ hoặc đã cấu hình mở cổng cho phép DPM 2010 đi qua tường lửa .

Dấu chọn 2 >>Attach agents

Dành cho máy tính ProtectionAgents được tường lửa bảo vệ.

Đã cài đặt làm ProtectionAgents hoặc sẽ cài DPM Agent bằng tay.

Chọn>>Next

Mục Select Computer

Lựa chọn máy tính sẽ cài ProtectionAgents .

>>Add


>>Next

Mục Enter Credentials

Chỉ định tài khoản quản trị Domain để DPM chứng thực khi cài đặt ProtectionAgents

>>Next

Mục Choose Restart Methol

Cài đặt hoàn tất ProtectionAgents, DPM yêu cầu bạn phải khởi đông máy làm ProtectionAgents.

Lựa chọn 1: Máy ProtectionAgents sẽ tự động khởi động lại khi cài đặt hành công.

Lựa chọn 2: Khởi động máy ProtectionAgents bằng tay sau.

>>Next

>>Install


Cửa sổ Installation

Kết quả cài đặt thành công

>Close

Trong DPM 2010 Administrator console

Mục >>Management>>

Tab>>Agents

Quan sát thấy PC-Exchane2010 cột Agent Status OK


Tạo Protect Group cho Exchange 2010

LƯU Ý:

Trên máy DPM 2010 trong “c:\program files\microsoft\dpm\bin” phải có 2 file Eseutil.exe và Ese.dll, hai file này được lưu trong Exchange 2010 server theo đường dẫn:

“C:\program \microsoft\exchange\v14\bin”

Có thể dùng usb hay dùng UNC để copy 2 file Eseutil.exe và Ese.dll.

Ví dụ: Từ máy DPM 2010

\\Exchange2010\c$\program\microsoft\exchange\v14\bin”

copy 2 file Eseutil.exe và Ese.dll

paste vào DPM 2010 theo đường dẩn

c:\program files\microsoft\dpm\bin“)

Khi copy hoàn tất hai file Eseutil.exe và Ese.dll.

Quay trở lại DPM 2010 Administrator console

>>Protection

Khung bên phải>>Create Protection group

Cửa sổ welcome hướng dẫn các bước tạo protection group.

>>Next


Tạo group cho nhóm máy server hay nhóm máy trạm

Chọn >> Server

>>Next

Chọn>> Exchange 2010 Database

>>Mailbox Database…

>>Next


Đặt tên cho group và lựa chọn sử dụng thiết bị lưu trử.

Ở đây chọn lưu trên đĩa cứng

Chọn >> I want short-term protection using: Disk

>>Next


Chạy Eseutil để kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu.

>>Run Eseutil to data integrity

>>Run for log file only(recommended for DAG server)

>>Next


Nếu ta có nhiều database thì ta chỉ được chọn 1 database được full backup (nằm ô bên trái). Các database còn lại ta phải copy sang ô bên phải.

Ở đây ta có 1 database để mặc định

>>Next

Định thời gian duy trì phục hồi dữ liệu và thời gian đồng bộ dữ liệu

Ở đây ta chọn thời gian duy trì phục hồi dữ liệu 5 ngày và thời gian đồng bộ là 15 phút.

Ở khung Application recovery points mặc định đang được chỉ định 15 phút sẽ tạo 1 điểm phục hồi và sao lưu nhanh toàn bộ vào lúc 8.00 PM mổi ngày. Có thể đều chỉnh ở nút modify

>>Next

Xem dung lượng đĩa dành cho Protection Group

Dấu check Automatic grow the volumes

Cho phép tăng thêm kích thước volumes khi Protection Group yêu cầu.

Để mặc định

>>Next

Chọn phương thức tạo bản sao lưu thống nhất database với server được bảo vệ:

Dấu chọn Automatically over the network

Tự động thông qua mạng ngay bây giời hay lên lịch chạy sau này.

Dấu chọn thứ 2 Manually

Tạo bản sao lưu thủ công.

Mặc định >>Next


Dấu chọn 1: Run a consistency check replica becomes inconsistent

Cho phép DPM tự động chạy sao lưu khi thấy database server được bảo vệ có sự thay đổi, bảo đảm sự thống nhất database lưu trữ trên DPM và Server được bảo vệ . Phương thức này sẽ làm hao tốn cpu và ổ cứng.

Dấu chọn 2: Run a daily consistency check according to the following schedule

Lên lịch định thời gian kiểm tra tính thống nhất lưu trữ trên DPM và database trên server được bảo vệ

>>Next

Xem lại những gì đã cấu hình

Protection group members

-Mailbox database

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Data Protection Manager 2010 (DPM 2010) , 10.0 out of 10 based on 1 rating
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.