buy custom essays onlinebuy custom essays online

Active Directory Recycle Bin
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ điều hành » Windows Server 2008 » Active Directory Recycle Bin

Active Directory Recycle Bin

Active Directory Recycle Bin

I.Giới Thiệu:

-Active Directory Recycle Bin (ADRB) giúp nâng cao khả năng về quản lý và khôi phục lại AD , nếu vô tình xóa AD mà không cần dữ liệu từ các bản backup.Ví dụ : khôi phục lại tài khoản người dùng tự động,lấy lại tất cả các thành viên nhóm và các quyền truy cập tương ứng mà họ đã có trước khi xóa

II. Chuẩn Bị
– 1 máy Windows Server 2008 R2

III.Thục hiện

-Raising the forest functional level với giao diện bằng dòng lệnh được tích hơp sẵn trên Windows Server 2008 R2 > Windows PowerShell

-Click nút Start>Administrative Tools>Chọn Active Directory Module for Windows PowerShell

-Tại cửa sổ dòng lệnh gõ :

Trích:

Set-ADForestMode –Identity dom40.local –ForestMode Windows2008R2Forest


-Sau đó bấm chữ Y

AD_Recycle_Bin_files004.jpg

AD_Recycle_Bin_files006.jpg

-Bây giờ chúng ta Enble ADRB cũng bằng cửa sổ dòng lệnh PowerShell

AD_Recycle_Bin_files008.jpg

Đánh lệnh :

AD_Recycle_Bin_files010.jpg

-Bây giờ Recycle Bin đã được Enble

-Tạo : OU —- nhatnghe

User —- teo

User —- ti

AD_Recycle_Bin_files012.jpg

AD_Recycle_Bin_files014.jpg

AD_Recycle_Bin_files016.jpg

AD_Recycle_Bin_files018.jpg

*Bây giờ chúng ta giả lập : “OU : nhatnghe” , “User : ti , teo” bị xóa và tiến hành đi Restore :

Start>Administrative Tools> Windows PowerShell

*Restore OU = nhatnghe

Get-ADOject –ldapFilter:”(msDS-LastKnownRDN=nhatnghe)” –IncludeDeletedObjects | Restore-ADObject

*Restore User = ti , teo

Trích:

Get-ADObject –SearchBase “CN=Deleted Object,DC=dom40,DC=local” –Filter {lastknownParent –eq “OU=nhatnghe,DC=dom40,DC=local”} –IncludeDeletedOject | Restore-ADObject

AD_Recycle_Bin_files020.jpg

**END**

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Active Directory Recycle Bin, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.