buy custom essays onlinebuy custom essays online

Rename domain
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl

Rename domain

Mục đíchĐổi tên domain Nhatnghe.com thành Nhatnghe.com.vn

Để thực hiện bài Lab này, các bước chính sau:

Bước 1Backup System State của Domain Controllers ( Đảm bảo việc an toàn hệ thống)

Bước 2Thiết lập máyControl Station. (hầu hết mọi thao tác được thực hiện tại đây)

Bước 3:  Tạo file tả Forest hiện tại.

Bước4:  Chỉnh sửa lại file tả vừa được tạo mới.

Bước 5:  Tạo bộ lệnh Rename Domain.

Bước 6:  Chuyển bộ lệnh Rename vào DC.

Bước 7:  Kiểm tra lại bộ lệnh Rename sau khi chuyển vào DC.

Bước 8:  Thực hiện công việc đổi tên Domain bằng bộ lệnh Rename.

Bước 9:  Thực hiện lệnh kếtthúc quá trình cấu hình.

I/ CHUẨN BỊ:

1. Ta sử dụng 3 máy (A, B, C) được cài HĐH Windows 2003 Server.

2. Nâng cấp máy A lên thành Domain Controller, đặt tên NhatNghe.com 

Vào Active Directory Domains and Trusts chuyển Windows 2003 Server về chế Native Mode.

  Và Right-click vào NhatNghe.com

rename-domain-002.jpg

 

à      Chọn:   Raise Domain Functional Level

                 àChọn dòng:    Windows Server 2003

rename-domain-004.jpg

  1.  Right-click:   Active Directory Domains and Trusts

        à Chọn dòng:   Raise Forest functional level

rename-domain-006.jpg

 

   à Chọn option:      Raise

rename-domain-008.jpg 

1        Tạo reverse lookupzone cho DNS(Đảm bảo DNS phân giải được từ tên sang số IP từ số IP sang tên.)

rename-domain-010.jpg

 

 

2        Thực hiện thao tác: Join 2 máy còn lại vào domain Nhatnghe.com

( Sau khi hòan tất bài Lab, kiểm tra tên domain trên 2 máy sẽ được đổi về Nhatnghe.com.vn)

3        Tạo sẵn DNS zone: Nhatnghe.com.vn (tên Domain mới ) để chuẩn bị cho quá trình đổi tên, hỗ trợ chức năng Dynamic Update.

rename-domain-012.jpg

II/ THỰC HIỆN:

BƯỚC 1: Backup System State của Domain Controller ( Đảm bảo việc an toàn hệ thống của Domain)
BƯỚC 2: Chọn Máy B làm Control Station ( Trạm điều khiển: tất cả các thao tác hầu như thựchiệntạimáynày)

  Tại máy B:

        Vào ổ C:\ tạo thư mục DOMREN (C:\DOMREN)

 

rename-domain-014.jpg

 

       Copy tất cả các files từ Source Win2k3\valueadd\msft\mgmt\domren vào C:\DOMREN.    

rename-domain-016.jpg

(Máy Control Station cần 2 files chạy: rendom.exe, gpfixup.exe nằm trong thư mục này.

 Copy vào   C:\DOMREN

rename-domain-018.jpg

 

        Vào Source Win2k3\Support\Toolsà Cài:  Suptools.msi

Suptools.msi: Tạo ra công cụ Command Prompt để thực hiện thao tác các dòng lệnh trong

việc Rename Domain

rename-domain-020.jpg

 

BƯỚC 3: Tạo File tả Forest hiện tại (Generate the Current Forest Description)

   Chọn:   Start\Programs \Windows Support Tools \Command Prompt 

Tại:   C:\DOMREN  

      lệnhrendom /list

rename-domain-022.jpg

 

   Tạo ra File tả mới theo dòng lệnh sau:

     lệnhCopy domainlist.xml domainlist-save.xml

 

rename-domain-024.jpg

 

BƯỚC 4: Chỉnh sửa lại file tả mới (Specify the New Forest Description)

   Mở file Domainlist.xml bằng Notedpad, đổi tất cả các chữ Nhatnghe.com về thành Nhatnghe.com.vn

rename-domain-026.jpg    

    Kiểm tra lại quá trình đổi têntrên bằng lệnhRendom  /showforest 

lệnh: C:\DOMREN> Rendom/showforest

rename-domain-028.jpg

 

BƯỚC 5 Tạo ra bộ lệnh đổi tên Domain (Generate Domain Rename Instructions)

lệnh: C:\DOMREN> Rendom /upload

rename-domain-030.jpg

Dùng lệnhC:\DOMREN>Dir  kiểmtra, ta thấy file Dclist.xmlđúng.

rename-domain-032.jpg

 

BƯỚC 6:   Chuyển bộ lệnh vào máy DC.

        (Push Domain Rename Instructions to All DCs and Verify DNS Readiness)

  Gõ lệnhRepadmin /syncall /d /e /P /q   “DomainNamingMaster

   (DomainNamingMaster): Tên DNS Name của máy DC đang nắm giữ Role Domainnaming.

 

rename-domain-034.jpg 

BƯỚC 7:   Kiểm tra lại quá trình chuyển bộ lệnh vào DC

lệnh:    Rendom /prepare

rename-domain-036.jpg

Sau đó mở file Dclist.xml lên kiểm tra phải đoạn:<State>Prepared</State> đúng.

(Nếu không thì thực hiện lại thao tác:  Rendom /prepare)

 

rename-domain-038.jpg

 

BƯỚC 8:   Thực hiện quá trình đổi tên Domain.

  lệnh:     Rendom /Execute

rename-domain-040.jpg

 Đọcthông báo trên màn hình, hệ thống báo đã thực hiện thành công.

Chú ý:  **Lúc này hệ thống tự khởi động lại máy Domain Controller  ***

rename-domain-042.jpg 

BƯỚC 9:    Kết thúc quá trình đổi tên Domain.

Lúc này khởi động lại máy B (máy Control Station) 2 lần.

    lệnh:   Rendom /end

–        Đổi Suffix DNS trên máy Domain Controller trở thành Nhatnghe.com.vn

–        Restart lại máy Domain Controller.

rename-domain-044.jpg

 

BƯỚC 10Kiểm tra lại kết quả đổi tên.

 

rename-domain-045.gifrename-domain-047.jpg

 

rename-domain-048.gifrename-domain-050.jpg

 

rename-domain-051.gifrename-domain-053.jpg

 

© 2012, Qun trị mạngNguồn: nhatnghe.

 

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Rename domain, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.