buy custom essays onlinebuy custom essays online

Phần 2 : Xây dựng DHCP Server - Join Domain
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ điều hành » Windows Server 2003 » Phần 2 : Xây dựng DHCP Server – Join Domain

Phần 2 : Xây dựng DHCP Server – Join Domain

Mục đích : cấp phát IP tự động cho các máy client

Cài đặt DHCP :B1 : Mở Control Panel

B2 : Mở Add or Remove Programs

B3 : Trong Add or Remove Programs > Chọn Add/Remove Windows Component

DHCP-Server

B4 : Chọn Networking Services > chọn details

DHCP-Server-wins2.png

B5 : Chọn “Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)” > Ok > Next

P2-DHCP-Server03.png

B6 : Mở start > Program > Administrative tools > DHCP

B7 : chuột phải lên server.nhatnghe.local > Chọn Authorise

P2-DHCP-Server04.png

B8 : Chuột phải server.nhatnghe.local > Chọn New scope >

P2-DHCP-Server05.png

B9 : Màn hình welcome > chọn Next

B10 : Màn hình scope name : đặt tên scope : nhatnghe scope > Next

P2-DHCP-Server07.png

B11 : Điền dãy IP sẽ cấp cho mạng lan :

Start IP Adsress : 192.168.1.10

End IP address :192.168.1.254

Subnet mark : 255.255.255.0

( Tui không chọn cấp dãy IP 192.168.1.1 à192.168.1.9 vì để dành cho trường hợp hệ thống phát sinh thêm server )

P2-DHCP-Server09.png

B12 : màn hình Add Excutions ( dùng khi không muốn cấp 1 IP nào đó trong dãy IP của scope )

Ở đây tui để mặc định vì không loại bỏ IP nào trong dãy IP này cả

P2-DHCP-Server10.png

B13 : Màn hình lease Duration ( thời gian sử dụng 1 IP ) > chọn Next

P2-DHCP-Server11.png

B14 : Màn hình Configure DHCP Options : chọn “Yes , I want to configure these option now” > chọn Next

P2-DHCP-Server12.png
B15 : Màn hình Router (default gateway ) : Điền IP modem : 192.168.1.2 > Chọn Add > Next

P2-DHCP-Server13.png

B16 : Trong ô

Parent Domain : Nhatnghe.local

Server name : Nhatnghe.local > chọn Resolve

Trong ô IP address đã nhận đúng IP server > chọn Add

P2-DHCP-Server14.png

B17 : Màn hình Wins > Điền trong ô server name : Nhatnghe.local > Chọn resolve > Trong ô IP address đã nhận đúng IP server > chọn Add > Next

P2-DHCP-Server15.png
B18 : Màn hình Activate > Chọn “Yes, I want to activate this scope now”

> Next > Finish

P2-DHCP-Server16.png

B19 : Quan sát kết quả đã add đủ các option trong DHCP

P2-DHCP-Server19.png

B20 : Cấu hình trên máy client để nhận IP từ server

Mở start > Settings > Network connections > chuột phải lên connection > chọn properties > double click vào “Internet Protocol TCP/IP” > Chọn 2 dòng :

• Obtain an IP address automatically

• Obtain DNS server address automatically

P2-DHCP-Server18.png

B22 : Vào command line đánh lệnh :

Ipconfig /Release : để xóa các thông tin IP cũ

Ipconfig /relnew

IP config /all > quan sát kết quả

P2-DHCP-Server20.png

Join máy client vào domain Nhatnghe.local

B1 : Chuột phải lên computer > chọn properties

B2 : Qua tab Computer name > chọn change

P2-DHCP-Server21.png

B3 : Trong phần member of > chọn Domain > điền tên domain : Nhatnghe.local > ok

P2-DHCP-Server22.png

B4 : Điền username và password của domain admin vào khung chứng thực > OK > restart lại máy

P2-DHCP-Server23.png

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Phần 2 : Xây dựng DHCP Server - Join Domain, 10.0 out of 10 based on 2 ratings
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.