buy custom essays onlinebuy custom essays online

Mini tutorial: Dùng GPO áp đặt Remote Assistance
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ điều hành » Windows Server 2003 » Mini tutorial: Dùng GPO áp đặt Remote Assistance

Mini tutorial: Dùng GPO áp đặt Remote Assistance

A. MỤC TIÊU

1. Kích hoạt cấu hình Remote Assistance trên hàng loạt máy trạm khi Windows Firerwall trên các máy trạm đó vẫn hoạt động và không có bất cứ ngoại lệ (exception) nào.
2. Người dùng không thể tác động đến cấu hình Remote Assistance và Windows Firewall.
3. Người dùng không được phép chủ động khởi tạo một lời mời gọi hỗ trợ (Solicited Remote Assistance). Nói cách khác, người dùng chỉ có thể nhận hỗ trợ từ các nhân viên IT chuyên trách.
4. Chỉ một số nhân viên IT chuyên trách được phép dùng Remote Assistance để hỗ trợ người dùng.

B. MÔI TRƯỜNG

1. Domain Controller: Windows Server 2003 SP2
2. Domain Member: Windows XP Professional SP2
C. TRIỂN KHAI
1. Quan sát – Điều chỉnh môi trường máy trạm
Windows firewall đang hoạt động và không có bất cứ ngoại lệ (exception) nào.


2. Cấu hình các AD object
Tạo user IT01, member của group RA-G

Tạo OU “Domain Members” move computer account của (các) máy trạm vào OU này

3. Cấu hình GPO

Tạo GPO “Offer Remite Assistance” và link với OU Domain Members

a. Cho phép group NhatNghe\RA-G được truy cập máy trạm bằng Terminial services:
Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Restricted Groups > click phải > Add Group…

Nhập chính xác tên group RA-G

Chọn nút Add tại phần “This group is a member of”


Nhập chính xác tên group Remote Desktop Users

Kết quả > OK


b. Kích hoạt Remote Assistance
Computer Configuration > Administrative Templates > System > Remote Assistance


Nhấp kép policy “Solicited Remote Assistance” > Disable > OK


Nhấp kép policy “Offer Remote Assistance” > Enable > Show

Add > Nhập chính xác NhatNghe\RA-G > OK > OK > OK

c. Cấu hình các ngoại lệ (exception) trên Windows Firewall
Computer Configuration > Administrative Templates > Network > Network Connections > Windows Firewall > Domain Profile


Nhấp kép policy “Windows Firewal: Define port exceptions Properties” > Enable > Show

Add > Nhập chính xác: 135:TCP:*:Enabled:Offer Remote Assistance > OK > OK > OK


Nhấp kép policy “Windows Firewal: Define program exceptions Properties” > Enable > Show

Add > Nhập chính xác: %windir%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\HelpCtr.exe:*:Enabled:Rem ote Assistance — Messenger > OK

Add > Nhập chính xác: %windir%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpsvc.exe:*:Enabled:Off er Remote Assistance > OK


Add > Nhập chính xác: %windir%\System32\sessmgr.exe:*:Enabled:Remote Assistance > OK

Kết quả > OK > OK

Đóng cửa sổ Group Policy Object Editor > Quan sát kết quả trên Group Policy Management console


Cmd-line: GPUpdate /force
Restart các domain member.
3. Nghiệm thu kết quả
Log on domain member bằng một local administrator ví dụ (Clt01\TEO)
a. Các bước kiểm tra:
Thành viên group Remote Desktop Users: group NhatNghe\RA-G

Windows Firewall vẫn hoạt động

Ngoại lệ trên Windows Firewall: chịu tác động của GPO và không thể điều chỉnh.

Chủ động yêu cầu Remote Assistance > không thể thực hiện.

Chủ động hủy phương thước cho phép yêu cầu Remote Assistance. Hành động này sẽ không thể tạo ảnh hưởng gì.

b. Thực hiện Offer Remote Assistance:
Tại domain member, giả định user TEO đang làm việc và cần trợ giúp.


Tại DC, logon NhatNghe\IT01, thực hiện hỗ trợ: Start > Help and Support

– Trong phần Support Tasks > chọn Tools

– Trong Tools > Help and Support Center Tools > Offer Remote Assistance

– Nhập tên máy trạm mà TEO đang sử dụng (ví dụ CLT01) > Connect


– Start Remote Assistance
Tại domain member, TEO nhận được thông báo > Yes


Kết quả


Cảm ơn quý vị đã theo dõi bài viết!

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +2 (from 2 votes)
Mini tutorial: Dùng GPO áp đặt Remote Assistance, 10.0 out of 10 based on 2 ratings
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.