buy custom essays onlinebuy custom essays online

Hệ thống Domain Network nhiều Networks / Subnets
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ điều hành » Windows Server 2003 » Hệ thống Domain Network nhiều Networks / Subnets

Hệ thống Domain Network nhiều Networks / Subnets

I. Mô hình

 

 

II. Giới thiệu

 

Với các hệ thống Mạng lớn nhiều Tài nguyên và có sự phân cấp trong việc truy cập các loại Tài nguyên, việc phân chia hệ thống mạng Vật lý ra các Network_IDs hoăc Subnets khác nhau sẽ đem lại các  lợi thế như :

          Tránh hiện tượng nghẽn mạch đường truyền do số Hosts trong Network Logic quá nhiều

–          Ngăn chặn các hiện tượng lan truyền toàn mạch (broadcast) do sử dụng hoặc do Virus

–          Dễ dàng thiết lập các bộ lọc (Filter) để định tuyến khi truy cập Tài nguyên

 

III. Các bước triển khai

Mô hình dưới đây phát triển từ hệ thống Domain của Lab-4 nhưng phân chia các Network_IDs  như sau : VIP, USER, SERVER. Sử dụng :

01 máy Windows Server 2003 với 04 NICs dùng làm Router

01 máy Windows Server 2003 dùng làm Domain Controller tại Network = SERVER

01 máy Windows Server 2003 hoăc Windows XP : dùng làm  máy User VIP

01 máy Windows Server 2003 hoăc Windows XP : dùng làm  máy User USER

 

 Thiết lập Routing và các bộ lọc (Filter) sao cho

–          Tất cà các Networks (VIP, SERVER, USER) đều truy cập Internet được

–          Network VIP và USER không truy cập lẫn nhau được

–          Network VIP và USER đều truy cập Network SERVER được

 

IV. Triển khai chi tiết

 

1. ADSL

   – đặt IP port LAN: 192.168.1.1/24

   – cấu hình ADSL để kết nối ra Internet

 

2. Router

Router (cài W2K3) có 4 interface:

   – WAN: nối vào ADSL để ra Internet

   – LAN1: nối vào switch 1 (subnet 1) gồm các máy của VIP

   – LAN2: nối vào switch 2 (subnet 2) gồm các server DC/DNS, File, Print,…

   – LAN3: nối vào switch 3 (subnet 3) gồm các máy của nhân viên

 

Đặt địa chỉ IP cho router:

Interface

 

WAN

IP/SM: 192.168.1.2/24

DG: 192.168.1.1

DNS: trống

LAN 1

IP/SM: 192.168.2.1/24

DG: trống

DNS: trống

LAN 2

IP/SM: 192.168.3.1/24

DG: trống

DNS: trống

LAN 3

IP/SM: 192.168.4.1/24

DG: trống

DNS: trống

 

Bật Rouring and Remote Access

B1: Start -> Programs -> Administrative Tools -> Routing and Remote Access

B2: Right click server (local) -> Configure and Enable Routing and Remote Access

B3: Next

B4: Chọn Custom configuration -> Next

 

– B5: Chọn NAT and basic firewall và LAN routing -> Next

 

– B6: Chọn Finish -> Yes

 

Cấu hình NAT

B1: Right click NAT/Basic Firewall -> New Interface

 

B2: Chọn WAN -> OK

 

B3: Chọn Public interface connected to the Internet, Enable NAT on this interface và Enable a basic firewall on this interface -> OK

 

B4: Right click NAT/Basic Firewall -> New Interface

 

B5: Chọn LAN 1 -> OK

 

B6: Chọn Private interface connected to private network -> OK

 

B7: Tương tự chọn LAN 2 và LAN 3 làm Private interface

 

Tạo IP packet filter cấm VIP (LAN 1) và USER (LAN 3) truy cập lẫn nhau

B1: Right click LAN 1 -> Properties

 

B2: Chọn Outbound Filters

 

B3: Chọn New

 

B4: Nhập thông tin như trong hình -> OK

 

B5: Chọn Transmit all packets except those that meet the criteria below -> OK -> OK

 

3. Các net còn lại

 

3.1 Máy SERVER (subnet 2)

 

   – Máy SERVER (cài W2K3) làm DC/DNS, File, Print,..

   – Địa chỉ IP:

IP/SM: 192.168.3.2/24

DG: 192.168.3.1

DNS: 127.0.0.1

 

   – Nâng cấp lên DC (domain name = nhatnghe.local)  

   – Cấu hình DNS: FLZ (nhatnghe.local), các RLZ (192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24, 192.168.4.0/24)

   – Tạo user vip1, nv1 (pass = 123)

   – Tạo folder Data, share, gán permission

   – Share máy in

 

3.2 Máy VIP (subnet 1)

 

   – Máy VIP (cài WXP hoặc W2K3) là máy của user vip1

   – Địa chỉ IP:

IP/SM: 192.168.2.2/24

DG: 192.168.2.1

DNS: 192.168.3.2

   – Join domain

 

3.3 Máy USER (net 3)

 

   – Máy USER (cài WXP hoặc W2K3) là máy của user u1

   – Địa chỉ IP:

IP/SM: 192.168.4.2/24

DG: 192.168.4.1

DNS: 192.168.3.2

   – Join domain

 

3.4 Test

a. Máy VIP

– Truy cập Internet: ping 203.162.4.191 thành công

– Truy cập SERVER: ping 192.168.3.2 thành công

– Truy cập USER: ping 192.168.4.2 không thành công

 

b. Máy USER

– Truy cập Internet: ping 203.162.4.191 thành công

– Truy cập SERVER: ping 192.168.3.2 thành công

– Truy cập VIP: ping 192.168.2.2 không thành công

 

c. Máy SERVER

– Truy cập Internet: ping 203.162.4.191 thành công

– Truy cập VIP: ping 192.168.2.2 thành công

– Truy cập USER: ping 192.168.4.2 thành công

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: Nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 3 votes)
Hệ thống Domain Network nhiều Networks / Subnets, 10.0 out of 10 based on 3 ratings
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.