buy custom essays onlinebuy custom essays online

Đổi Password OWA
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ điều hành » Windows Server 2003 » Đổi Password OWA

Đổi Password OWA

I. Giới thiệu:

Hướng dẫn   đổi  password trên OutLook Web.

Yêu cầu :  máy tính đã nâng cấp Domain Controller , có cài Exchange.

Các thao tác chính:                 

1. Cài đặt Certificate Services ( Enterprise Root )

2. Xin Certificate cho OutLook Web

3. Điều chỉnh thông số Registry

4. Đổi  password. 

II. Thực hiện

 1. Cài  đặt  Certificate Services:

 • Click    Start\Control Panel\Add or Remove Programs
 • Chọn   Add/Remove Windows Components.
 • Check  Certificate Services

 • Chọn Yes

 • Chọn Enterprise root CA, click Next

 • Nhập thông tin “Common name for this CA”: mail  àNext

 • Click Next (để default đường dẫn Certificate database)

 

 •  Tiếp tục  chọn  Yes  ( Hoàn thành cài Certificate Services)

2. Xin  Certificate cho Outlook Web

 • Click   Start\Programs\Administrative Tools\Internet Information Services (IIS) Manager.
 • Mở Web Sites, chuột phải Default Web Site, chọn Properties.

 

 • Chọn tab Directory Security
 • Click nút Server Certificate

 

 • Click Next

 

 • Chọn “Create a new certificate”, click Next

 • Chọn “Send the request immediately to an online certification authority”
 • Click Next

Nhập thông tin:

 • Organization :Nhat Nghe
 • Organization unit :Nhat Nghe

Nhập thông tin:

 • Common name :mail

 • Country/Region: VN(Viet Nam)
 • State/province: Quan 3
 • City/locality:HCM
 • Click Next

 • Click Next ( để default)

 • Click Next

 • Click Next

 • Click Finish

 • Trong cửa sổ  Default Web Site Properties

à tab   Directory Security

à phần “Security communications”, chọn Edit

 • Click chọn “Require secure channel (SS)”
 • Click chọn “Require 128-bit encryption”
 • Click OK

 • Click OK để đóng cửa sổ “Default Web Site Properties”
 • Trong cửa sổ “Inheritance Overrides”, click OK

 • Click Start\Programs\Administrative Tools\Internet Services Manager.
 • Bung mục  Web Sites, chuột phải Default Web Site, chọn New, chọn Virtual Directory.

 • Click Next.

 • Đặt tên Alias: iisadmpwd à click Next

 • Path : G:\windows\system32\inetsrv\iisadmpwd

 • Chọn “Read”
 • Chọn “Run script (such as ASP)”
 • Click Next

 • Click “Finish”

 

3. Chỉnh thông số Registry:

 • Click Start\Run: Regedt32. à HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA

 

 • Đổi giá trị của DisablePassword từ 1 thành à chọn OK  và đóng Registry Editor

4. Đổi Password Outlook Web :

 • Mở OutLook Web.

 • Chọn Optionà Change Password

 • Đổi Password.

 

 

       

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.