buy custom essays onlinebuy custom essays online

Deploy Office bằng file MST
Quản trị mạng Cisco »
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ điều hành » Windows Server 2003 » Deploy Office bằng file MST

Deploy Office bằng file MST

Triển khai cài đặt Office từ xa sử dụng file MST

Microsoft Office là bng dng văn phòng rt ph biến,có nhiu công c đ User làm vic: Word, Exel, Outlook, Visio… Thông thường mi máy tính trong 1 h thng yêu cu được cài đt Office hoc 1 s Users yêu cu : ngi trên bt kì máy tính nào phi có Office đ làm vic.

Cách cài đặt đơn giản nhất: người IT trong hệ thống phải mang CD Sources cài đặt đến từng máy để cài cho User. Như vậy việc triển khai Office cho nhiều Users sẽ mất nhiều thời gian, gây ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của Users.

Lựa chọn triển khai thứ 2: sử dụng GPO trong môi trường Domain Network. Chỉ cần tạo GPO trên Domain Controller và quá trình cài đặt sẽ diễn ra 1 cách tự động, Yêu cầu source cài đặt phải có file *.MSI

Ưu điểm :không cần đến từng máy tính thực hiện việc cài đặt và quá trình cài đặt Office diển ra hoàn toàn tự động khi Users Log on vào làm việc.

Nhược điểm : Users phải nhập Product Key mới có thể sử dụng chương trình.

Để khắc phục nhược điểm này, khi deploy chúng ta sẽ kết hợp file *.MST để hổ trợ Users, khi đó User không cần nhập Product Key vẫn có thể chạy được mọi ứng dụng trong bộ Office

Để triển khai yêu cầu :

1. Hệ thống Domain

2. Source cài đặt Office

3. Office Resource Kit: đây là chương trình hổ trợ tạo file *.MST. Download ORK

Các bước thực hiện:

Bước1: Cài đặt Office Resource Kit

Bước2: Tạo file *.MST

Bước3: Tạo GPO kết hợp file MST

Mô hình bài LAB: Chuẩn bị 2 PC, 1 DC và 1 WS Join Domain

Cách bước thực hiện
B1: Cài Office resource kit

Chạy file: ORK.EXE và cài đặt mặc định:

Đánh dấu chọn vào ô I Accept… Next

Cửa sổ tiếp theo chọn Typical Install, đường dẫn cài đặt để mặc định chọn Next

Cửa sổ Summary chọn Install

Quá trình cài đặt diễn ra, sau khi hoàn tất chọn OKE

B2: Tạo file *.MST 

Mở chương trình Custom Installation

Bộ Office Resource Kit không chỉ hổ trợ Users trong việc khai báo Product Key, ngoài mục đích này ra, ORK còn giúp người quản trị Customize ứng dụng được cài đặt cho Users:

-Chọn nơi cài đặt lên ổ cứng

-Cấu hình tự động gỡ bỏ những phiên bản trước đó(Phiên bản office cũ)

-Gỡ bỏ 1 số tính không cần thiết trong quá trình cài tự động

-Cho phép cấu hình default outlook profile(Users sử dụng Outlook sau khi cài đặt mà không cần khai báo) ….

Cửa sổ Custom Installation Wizard chọn Next

Cửa sổ Open the MSI file chọn Browse…mở folder chứa source cài đặt Office chọn File Pro11.MSI, Chọn Open

Bảo đảm trong cửa sổ Open The MSI File, tại mục Name and path… :C:\Office\Pro11.MSI, Chọn Next

Cửa sổ Open the MST File đánh dấu chọn vào Option: Create a new MST file , chọn Next

Cửa sổ Select the MST File to Save để tên file và đường dẫn lưu trữ file MST mặc định, chọn Next

Cửa sổ Specify Default Path and Organization , chọn nơi cài đặt Office để mặc định, Organization name khai báo tên công ty vi dụ: Nhất Nghệ, chọn Next

Cửa sổ Remove Previous Versions : cho phép thiết lập gỡ bỏ những ứng dụng Office trong bản cũ đã được cài đặt trên máy tính của Users, bằng cách chọn Remove the….và chỉ định những mục nào sẽ gỡ bỏ, ở đây tôi chọn Default Setup Behavior vì không có phiên bản củ trên máy của Users, chọn Next

Cửa sổ Set Feature Installation States cho phép lựa chọn những công cụ cần thiết sẽ cài cho Users, ở đây tôi chỉ chọn Microsoft Word, chọn Next

Cửa sổ Configure Local Installation Source, tại đây là nơi chúng ta giải quyết bài toán Users không cần nhập Product Key để sử dụng Office ở lần mở đầu tiên. Đánh dấu chọn Option: Configure local installation source , tại ô Product key khai báo 25 kí tự trong bộ sản phẩm Office Install, đánh dấu chọn I accept the term….Chọn Finish tới đây chúng ta đã hoàn thành mục đích chính: User sẽ không cần nhập Product Key khi sử dụng. Nếu có nhu cầu Customize gói Install thêm nữa thì chọn Next và tiếp tục. Ở đây tôi chọn Finish

Cửa sổ báo Complete chọn Exit

Kiểm tra đã tạo thành công File MST đặt trong đường dẫn C:\Office\New Custom Setup File.MST

B3: Tạo GPO

Mở Active Directory User and Computer, tạo OU: HCM và tạo 2 users:U1 & U2 trong OU HCM

Chuột phải lên OU HCM chọn Properties, chọn Tab Group Policy, chọn NEW: tạo GPO mới và đặt tên : deploy MST , Chọn EDIT

Trong cửa sổ Group Policy Object Editor, chọn User Configuration -> Software setting -> Phải chuột lên mục Software installation chọn New -> Package…

Cửa sổ OPEN , tại mục File Name gõ vào đường dẫn NetWork Access: \\pc11\Office\Pro11.MSI (pc11: là tên máy tính đang chứa Source cài đặt Office và đã Share Folder Office với Share name: Office) Chọn OPEN

Cửa sổ Deploy Software chọn Advanced -> OK

Cửa sổ tiếp, tab Deployment có thể chọn thêm những tùy chọn:

Uninstall this application when …..: khi users được move ra khỏi OU HCM thì ứng dụng sẽ được tự động gỡ bỏ

Install this application at log on: ứng dụng sẽ được cài đặt khi user đăng nhập vào hệ thống…

Tại TAB: Modification, chọn ADD

Cửa sổ OPEN chọn File: New Custom Setup File.MST chọn Open

Trở lại Tab Modification, kiểm tra file MST được ADD, và đường dẫn chỉ đến file là đường dẫn Network Access. Chọn OK

Trở lại cửa sổ Group Policy Object Editor, trong mục Software Installation vừa mới tạo thành công 1 Package :

Lưu ý : Package này có file MST hổ trợ User trong lúc mở ứng dụng lần đâu tiên sẽ không nhập Product Key, dùng lệnh cập nhật Policy và cho User U1 log on kiểm tra, sẽ thấy Office được tự động cài đặt, và khi mở Word lên sử dụng sẽ không bị hỏi Product Key.

Chúc các bạn thành công

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Deploy Office bằng file MST, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.