buy custom essays onlinebuy custom essays online

Tổng Quan Về Dịch Vụ Domain Name System (DNS) (Phần 2)
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ điều hành » Tổng Quan Về Dịch Vụ Domain Name System (DNS) (Phần 2)

Tổng Quan Về Dịch Vụ Domain Name System (DNS) (Phần 2)

……Tiếp theo phần 1

5. DNS  Zone

– DNS Zone là tập hợp các ánh xạ từ host đến địa chỉ IP và từ IP đến host của một phần liên tục trong một nhánh của domain..

– Thông tin của DNS Zones là những record gồm tên Host và địa chỉ IP được lưu trong DNS Server, DNS Server quản lý và trả lời những yêu cầu từ  Client liên quan đến DNS Zones này.

–  Hệ thống tên miền (DNS) cho phép phân chia tên miền để quản lý và nó chia hệ thống tên miền thành Zone và trong Zone quản lý tên miền được phân chia đó. Các Zone chứa thông tin vê miền cấp thấp hơn, có khả năng chia thành các Zone cấp thấp hơn và phân quyền cho các DNS Server khác quản lý.

 Zone file : Lưu thông tin của Zone, có thể ở dạng text hoặc trong Active Dicrectory.

– Có 2 loại DNS Zone : Standard Primary ZoneActive Directory Integrated Zones.

 • Standard Primary Zone
 – Được sử dụng trong các Single Domain, không có Active Dicrectory.
 – Tất cả những thay đổi trong Zone sẽ không ảnh hưởng đến các Zone khác.Tuy nhiên nếu ta tạo thêm một Zone (Secondary Zone), thì Zone này sẽ bị ảnh hưởng từ  Primary Zone. Secondary Zone sẽ lấy thông tin từ  Primary Zone.
 – Quá trình chuyển thông Primary Zone đến Secondary Zone được gọi là Zone Transfer. Sau một khoảng thời gian nhất định, Secondary Zone sẽ cập nhật các Records từ  Primary Zone, quá trình này được gọi là Synchronized ( đồng bộ hóa).
 – Khi PrimarySecondary Zones được tạo, các tập tin về Zone sẽ được lưu trên ổ đĩa cứng C:\Windows\System32\Dns.
 • Active Directory Integrated Zones
 – Mặc định sẽ được tạo khi máy tính chạy DNS Server được nâng cấp thành Domain Contronller. Active Directory Integrated Zones thực chất là Zone được nâng cấp lên từ  Standard Primary Zone khi lên Domain Controller 
 – DNS Zones được lưu như một đối tượng trong cơ sở dữ liệu của Active Directory.
 – Thông tin về DNS Zones đều chứa trên tất cả Domain Contronller. Cho phép việc cập nhật tự động cơ sở dữ liệu DNS Zones bảo mật (Secure Updates).
6. Resource Record
 – Là hệ thống cơ sở dữ liệu của DNS, được sử dụng để phục vụ cho quá trình trả lời các truy vấn từ  DNS Client.
 • Record Type

A : Host – Phân giải tên máy thành địa chỉ IP (IPv4)

MX : Mail exchange – Chỉ đến mail Server trong domain.

CNAME (Alias) : Canonical name – Cho phép một host có thể có nhiều tên.

NS : Name Server : Chứa địa chỉ IP của DNS Server cùng với các thông tin về domain đó.

SOA : Start of Authority :  Bao gồm các thông tin về domain trên DNS Server.

SRV : Service :  Được sử dụng bởi Active Directory để lưu thông tin về vị trí của Domain Controllers

AAAA : Host : Phân giải tên máy thành địa chỉ IP (IPv6)

PTR : Pointer : Phân giải địa chỉ IP thành tên máy.

 • Zone Transfer
 – Do đề phòng rủi ro khi DNS Server không hoạt động hoặc kết nối bị đứt chúng ta  nên dùng hơn một DNS Server để quản lý một Zone nhằm tránh trục trặc đường truyền. Do vậy ta phải có cơ chể chuyển dữ liệu các Zone và đồng bộ giữa các DNS Server khác nhau
 – Để cấu hình Zone Transfer, ta chọn Zone, chọn tiếp Properties, chọn tab Zone Transfer, gõ vào địa chỉ IP của DNS Server.

 

 V / Cơ chế đồng bộ dữ liệu giữa các DNS Server

– Với trao đổi IXFR (Incremental Zone Transfer Request ) Zone thì sự khác nhau giữa số Serial của nguồn dữ liệu và bản sao của nó. Nếu cả hai đều có cùng số Serial thì việc truyền dữ liệu của Zone sẽ không thực hiện.

– Nếu số Serial cho dữ liệu nguồn lớn hơn số Serial của Secondary Server thì nó sẽ thực hiện gửi những thay đổi của bản ghi nguồn (Resource record – RR) của Zone ở Primary Server

– Để truy vấn IXFR thực hiên thành công và các thay đổi được gửi thì tai DNS Server nguồn của Zone phải được lưu giữ các phần thay đổi để sử dụng truyền đến nơi yêu cầu của truy vấn IXFR. Incremental sẽ cho phép lưu lượng truyền dữ liệu it và thực hiện nhanh hơn.

–  Zone transfer sẽ xảy ra khi có những hành động sau xảy ra :

 •  Khi quá trình làm mới của Zone đã kết thúc (Refresh Exprire).
 •  Khi Secondary Server được thông báo Zone đã thay đổi tại nguồn quản lý Zone.
 • Khi thêm mới Secondary Server.
 • Tại Secondary Server yêu cầu chuyển Zone.
 – Các bước yêu cầu chuyển dữ liệu từ  Secondary Server đến DNS Server chứa Zone để yêu cầu lấy dữ liệu về Zone mà nó quản lý :
 • Khi cấu hình DNS Server mới, thì nó sẽ gửi truy vấn yêu cầu gửi toàn bộ Zone ( All Zone transfer requestR) (AXF ) đến DNS Server chính quản lý dữ liệu của Zone.
 • DNS Server chính quản lý dữ liệu của Zone trả lời và chuyển toàn bộ dữ liệu về Zone cho Secondary Server (Destination) mới cấu hình..
 • Để xác định có chuyển dữ liệu hay không thì nó dựa vào số Serial được khai báo bằng bản ghi SOA.
 • Khi thời gian làm mới (Refresh Interval ) của Zone đã hết, thì DNS Server nhận dữ liệu sẽ truy vấn yêu cầu làm mới Zone tới DNS Server chính chứa dữ liêu Zone.
 • DNS Server chính quản lý dữ liệu sẽ trả lời truy vấn và gửi lại dữ liệu. Trả lời truy vấn dữ liệu gồm số Serial của Zone tại DNS Server chính.
 • DNS Server nhận dữ liệu về  Zone và sẽ kiểm tra số Serial trong trả lời và quyết định xem có cần truyền dữ liêu không. Nếu giá trị của số Serial của Primary Server bằng với số Serial lưu tại nó thì sẽ kết thúc luôn. Và nó sẽ thiết lập lại với các thông số cũ lưu trong máy. Nếu giá trị của số Serial tại Primary Server lớn hơn giá trị Serial hiện tại DNS nhận dữ liệu. Thì nó kết luận Zone cần được cập nhật và cần đồng bộ dữ liệu giữa hai DNS Server .
 • Nếu DNS Server nhận kết luận rằng Zone cần phải lấy dữ liệu thì nó sẽ gửi yêu cầu IXFR tới DNS Server chính để yêu cầu truyền dữ liệu của Zone.
 • DNS Server chính sẽ trả lời với việc gửi những thay đổi của Zone hoặc toàn bộ Zone :
* Nếu DNS Server chính có hỗ trợ việc gửi những thay đổi của Zone thì nó sẽ gửi những phần thay đổi của nó (Incremental Zone transfer of the Zone).
*  Nếu DNS Server chính không hỗ trợ thì nó sẽ gửi toàn bộ Zone (Full AXFR transfer of the Zone).
VI / Forwarders
 – Cũng giống như  Root Hint, Forwarder cũng trỏ đến DNS Server khác, khi nó không thể phân giải được các truy vấn do Client gởi đến.
 – Một số DNS Server nội bộ không cho truy cập đến Internet vì mục đích bảo mật, nên DNS Server không thể truy vấn đến Root Server bằng Root Hint, vì thế ta phải sử dụng Forwarder, để chuyển các truy vấn của Client đến DNS Server được chỉ định.
VII / Delegating Zone
 – Hệ thống tên miền mới được xây dựng trên cấu trúc quản lý không tập trung. Cấu trúc này được xây dựng bằng cách ủy quyền ( Delegation). Là một quá trình phân chia một Domain thành các Subdomain và giao cho các tổ chức khác nhau quản lý các Subdomain này.
 – Giả sử ta có một domain : www.microsoft.com. Ta có 2 chi nhánh ở Aisa và Viet Nam. Vì thế ta sẽ ủy quyền cho 2 nơi này để quản lý các Zone : asia.microsoft.comvietnam.microsoft.com.  Tất cả máy tính ở Asia và Việt Nam sẽ được quản lý bởi 2 Zone trên. Các DNS Server quản lý Zone Asia và Việt Nam phải Forwarder về DNS root (DNS ủy quyền cho nó) , trong trường hợp các Client ở Asia muốn truy cập các Client ở Việt Nam và ngược lại.
 – Serial number : Là giá trị được áp dụng cho tất cả dữ liệu trong một Zone. Khi Secondary DNS kết nối Primary DNS để thực hiện chuyển dữ liệu về, Secondary DNS sẽ hỏi giá trị serial number của Primary DNS. Nếu giá trị trên Primary DNS lớn hơn Secondary DNS thì quá trình chuyển dữ liệu mới được bắt đầu.
 – Refresh interval : Thời gian cập nhật các record.
 – Retry interval : Trong trường hợp Secondary DNS không thể kết nối với Primary DNS, thì Secondary DNS sẽ thực hiện kết nối lại sau khoảng thời gian Retry interval.
 – Expires After : Đây là khoảng thời gian mà Secondary DNS không thể kết nối với Primary DNS, dữ liệu trên Secondary DNS sẽ bị hủy
 – Minimum (default) TTL : Là giá trị áp dụng cho tất cả các bản ghi trong file dữ liệu, tham số này xác định dữ liệu sẽ được cache tại Primary DNS trong bao lâu
 – TTL ( time to live) : Primary DNS không thể caching dữ liệu mãi mãi, khi dữ liệu về tên miền thay đổi, và sự thay đổi này sẽ không được cập nhật. Để tránh điều này, người ta đưa ra TTL. Đây là khoảng thời gian Primary DNS đươc caching dữ liệu. Khi hết khoảng thời gian này, dữ liệu được caching sẽ bị xóa. TTL ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của DNS và tính nhất quán của dữ liệu.
VIII / DNS Resolvers
 – Là dịch vụ sử dụng để truy vấn thông tin từ  DNS Server của Client. Qui trình phân giải tên miền được tiến hành như sau :
 • Giả sử người sử dụng muốn truy cập vào trang web có địa chỉ là http://www.google.com 
 • Trước hết chương trình trên máy người sử dụng gửi yêu cầu tìm kiếm địa chỉ IP ứng với tên miền www.google.com tới máy chủ quản lý tên miền (Name Server) cục bộ thuộc mạng của nó (ISP DNS Server).
 • Máy chủ tên miền cục bộ này kiểm tra trong cơ sở dữ liệu của nó có chứa cơ sở dữ liệu chuyển đổi từ tên miền sang địa chỉ IP của tên miền mà người sử dụng yêu cầu không. Trong trường hợp máy chủ tên miền cục bộ có cơ sở dữ liệu này, nó sẽ gửi trả lại địa chỉ IP của máy có tên miền nói trên (www.google.com) .
 • Trong trường hợp máy chủ tên miền cục bộ không có cơ sở dữ liệu về tên miền này, thì  nó sẽ  hỏi  các máy chủ tên miền ở cấp cao nhất (máy chủ tên miền làm việc ở mức Root). Máy chủ tên miền ở mức Root này sẽ trả về cho máy chủ tên miền cục bộ địa chỉ của máy chủ tên miền quản lý các tên miền có đuôi .com.
 • Máy chủ tên miền cục bộ gửi yêu cầu đến máy chủ quản lý tên miền có đuôi (.com) tìm tên miền www.google.com. Máy chủ tên miền quản lý các tên miền .com sẽ gửi lại địa chỉ của máy chủ quản lý tên miền google.com.
 • Máy chủ tên miền cục bộ sẽ hỏi máy chủ quản lý tên miền google.com này địa chỉ IP của tên miền www.google.com. Do máy chủ quản lý tên miền google.com có cơ sở dữ liệu về tên miền www.google.com nên địa chỉ IP của tên miền này sẽ được gửi trả lại cho máy chủ tên miền cục bộ.
 • Máy chủ tên miền cục bộ chuyển thông tin tìm được đến máy của người sử dụng.
 • PC của người dùng sẽ sử dụng địa chỉ IP này để mở một phiên kết nối TCP/IP đến Server chứa trang web có địa chỉ http://www.google.com.
© 2012, Quản trị mạng – Nguồn  Internet
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +2 (from 2 votes)
Tổng Quan Về Dịch Vụ Domain Name System (DNS) (Phần 2), 10.0 out of 10 based on 3 ratings
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.