buy custom essays onlinebuy custom essays online

Tổng Quan Về Dịch Vụ Domain Name System (DNS) (Phần 1)
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ điều hành » Tổng Quan Về Dịch Vụ Domain Name System (DNS) (Phần 1)

Tổng Quan Về Dịch Vụ Domain Name System (DNS) (Phần 1)

 

 

 

Mỗi máy tính trong mạng muốn liên lạc hay trao đổi thông tin dữ liệu cho nhau cần phải biết rõ địa chỉ IP của nhau.Nếu số lượng máy tính nhiều việc nhớ những địa chỉ IP này rất khó khăn.Vì thế,để dễ dàng nhận ra chúng có tính trực quan và gợi nhớ hơn nên người ta đã nghĩ ra làm sao để ánh xạ địa chỉ IP thành tên máy tính.

I / Giới thiệu về DNS

– Mỗi máy tính, thiết bị mạng tham gia vào mạng Internet đều giao tiếp với nhau bằng địa chỉ IP (Internet Protocol) . Để thuận tiện cho việc sử dụng và dễ nhớ ta dùng tên (Domain Name) để xác định thiết bị đó. Hệ thống tên miền (Domain Name System) được sử dụng để ánh xạ tên miền thành địa chỉ IP. Vì vậy, khi muốn liên hệ tới các máy, chúng chỉ cần sử dụng chuỗi ký tự dễ nhớ (Domain Name) như : www.microsoft.com , www.ibm.com…,…  thay vì sử dụng địa chỉ IP là một dãy số dài khó nhớ.

– Ban đầu, khi DNS chưa ra đời, người ta sử dụng một file tên Host.txt, file này sẽ lưu thông tin về tên host và địa chỉ của host của tất cả các máy trong mạng, file này được lưu ở tất cả các máy để chúng có thể truy xuất đến máy khác trong mạng. Khi đó, nếu có bất kỳ sự thay đổi về tên host, địa chỉ IP của host thì ta phải cập nhật lại toàn bộ các file Host.txt trên tất cả các máy. Do vậy đến năm 1984Paul Mockpetris thuộc viện USC’s Information Sciences Institute phát triển một hệ thống quản lý tên miền mới lấy tên là Hệ thống tên miền – Domain Name

– Hệ thống tên miền này cũng sữ dụng một file tên host.txt, lưu thông tịn của tất cả các máy trong mạng, nhưng chỉ được đặt trên máy làm máy chủ tên miền (DNS). Khi đó, các Client trong mạng muốn truy xuất đến các Client khác, thì nó chỉ việc hỏi DNS.

– Như vậy, mục đích của DNS là :

 • Phân giải địa tên máy thành địa chỉ IP và ngược lại.
 • Phân giải tên Domain.

DNS Namespace :   Hệ thống tên trong DNS được sắp xếp theo mô hình phân cấp và cấu trúc cây logic được gọi là DNS Namespace.

II / Cấu trúc hệ thống tên miền

– Hệ thống tên miền được phân cấp như  sau  :

 • Root (Gốc)

– Nó là đỉnh của nhánh cây của tên miền. Biểu diễn đơn giản chỉ là dấu chấm “.

 • Tên miền cấp một (Top-level-domain)

– Gồm vài kí tự  xác định một quốc gia , khu vưc hoặc tổ chức. Nó đươc thể hiện là “.com” , “.edu” ….

 • Tên miền cấp hai (Second-level-domain) 

– Có thể là tên một công ty, một tổ chức hay một cá nhân.

 • Tên miền cấp nhỏ hơn (Subdomain)

– Chia thêm ra của tên miền cấp hai trở xuống thường được sử dụng như  : chi nhánh, phòng ban của một cơ quan hay chủ đề nào đó.

Domain Tree

III / Phân loại tên miền

 •  Com : Tên miền này được dùng cho các tổ chức thương mại.
 • Edu : Tên miền này được dùng cho các cơ quan giáo dục, trường học.
 • Net : Tên miền này được dùng cho các tổ chức mạng lớn.
 • Gov : Tên miền này được dùng cho các tổ chức chính phủ.
 • Org : Tên miền này được dùng cho các tổ chức khác.
 • Int : Tên miền này dùng cho các tổ chức quốc tế.
 • Info : Tên miền này dùng cho việc phục vụ thông tin.
 • Arpa : Tên miền ngược.
 • Mil : Tên miền dành cho các tổ chức quân sự, quốc phòng.
 • Ngoài ra mã các nước trên thế giới tham gia vào mạng internet, các quốc gia này được qui định bằng hai chữ cái theo tiêu chuẩn ISO-3166 .Ví dụ : Việt Nam là .vn, Singapo là .sg….

IV / DNS Server

– Là một máy tính có nhiệm vụ làm DNS Server, chạy dịch vụ  DNS Service.

DNS Server là một cơ sở dữ liệu chứa các thông tin về vị trí của các DNS domain và phân giải các truy vấn xuất phát từ các Client.

DNS Server có thể cung cấp các thông tin do Client yêu cầu, và chuyển đến một DNS Server khác để nhờ phân giải hộ trong trường hợp nó không thể trả lời được các truy vấn về những tên miền không thuộc quyền quản lý và cũng luôn sẵn sàng trả lời các máy chủ khác về các tên miền mà nó quản lý. DNS Server lưu thông tin của Zone, truy vấn và trả kết quả cho DNS Client.

– Máy chủ quản lý DNS cấp cao nhất là Root Server do tổ chức ICANN quản lý :

 • Là Server quản lý toàn bộ cấu trúc của hệ thống tên miền
 • Root Server không chứa dữ liệu thông tin về cấu trúc hệ thống DNS mà nó chỉ chuyển quyền (delegate) quản lý xuống cho các Server cấp thấp hơn và do đó Root Server có khả năng định đường đến của một domain tại bất kì đâu trên mạng.

1. Primary Server

– Phân loại DNS Server.

– Được tạo khi ta Add một Primary Zone mới thông qua New Zone Wizard.

– Thông tin về tên miền do nó quản lý được lưu trữ tại đây và sau đó có thể được chuyển sang cho các Secondary Server.

– Các tên miền do Primary Server quản lý thì được tạo và sửa đổi tai Primary Server và được cập nhật đến các Secondary Server.

2. Secondary Server

DNS được khuyến nghị nên sử dụng ít nhất là hai DNS Server để lưu cho mỗi một Zone. Primary DNS Server quản lý các Zone Secondary Server  sử dụng để lưu trữ dự  phòng cho Primary Server. Secondary DNS Server được khuyến nghị dùng nhưng không nhất thiết phải có.

–  Secondary Server được phép quản lý domain nhưng  Secondary Server không thể  tạo ra các bản ghi về tên miền (domain) mà nó lấy về từ  Primary Server.

– Khi lượng truy vấn Zone tăng cao tại Primary Server thì nó sẽ chuyển bớt tải sang cho Secondary Server .Hoặc khi Primary Server gặp sự cố không hoạt động được thì Secondary Server sẽ hoạt động thay thế cho đến khi Primary Server hoạt động trở lại.

Primary Server thường xuyên thay đổi hoặc thêm vào các Zone mới. Nên DNS Server sử dụng cơ chế cho phép Secondary lấy thông tin từ   Primary Server và lưu trữ nó. Có hai giải pháp lấy thông tin về các Zone mới là lấy toàn bộ (full) hoặc chỉ lấy phần thay đổi (incremental).

3. Caching-only Server

– Tất cả các DNS Server đều có khả năng lưu trữ  dữ liệu trên bộ nhớ  Cache của máy để trả lời truy vấn một cách nhanh chóng. Nhưng hê thống DNS còn có một loại Caching-only Server.

– Loại này chỉ sử dụng cho việc truy vấn, lưu giữ  câu trả lời dựa trên thông tin có trên Cache của máy và cho kết quả truy vấn. Chúng không hề quản lý một domain nào và thông tin mà nó chỉ giới hạn những gì được lưu trên Cache của Server.

– Lúc ban đầu khi Server bắt đầu chạy thì nó không lưu thông tin nào trong Cache. Thông tin sẽ được cập nhật theo thời gian khi các Client Server truy vấn dịch vụ DNS. Nếu sử dụng kết nối mạng WAN tốc độ thấp thì việc sử dụng Caching-only DNS Server là giải pháp tối ưu nhất.

4. Stub Server

– Là DNS Server chỉ chứa danh sách các DNS Server đã được Authoritative từ  Primary DNS

– Sử dụng Stub có thể tăng tốc độ phân giải tên vàdễ quản lý

 

 

 

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.