buy custom essays onlinebuy custom essays online

Xây dựng và cấu hình ISA Server 2006
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Bảo mật » ISA – Forefront TMG » Xây dựng và cấu hình ISA Server 2006

Xây dựng và cấu hình ISA Server 2006

A –  MÔ HÌNH

 

B-  GIỚI THIỆU

Khi kết nối hệ thống mạng nội bộ để giao dịch với Internet ,các Công ty thường có yêu cầu như :

          Kiểm soát các giao dịch thực hiện giữa mạng nội bộ và Internet

–          Ngăn chặn các tấn công, thâm nhập trái phép từ Internet

Giải pháp thích hợp cho các nhu cầu trên là sử dụng các Firewall (bức tường lửa). Bài Lab này giới thiệu việc cài đặt và triển khai phần mềm Firewall của Microsoft : Internet Security and Acceleration 2006 (ISA-2K6)

C-  CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

Phát triển từ hệ thống Domain của bài Lab-5, bài Lab này sử dụng thêm 1 máy tính độc lập ,dùng Windows Server 2003 để triển khai ISA-2K6

Các bước triển khai bao gồm :

–          Cấu hình thông số TCP/IP và cài đặt ISA-2K6

–          Cấu hình các ISA-Clients trong mạng nội bộ

–          Khai báo trên ISA-2K6 các thành phần trong mạng nội bộ như :VIP, USER, SERVER

–          Thiết lập các Access Rules, Application Filer  trên ISA-2K6 để kiểm soát các giao dịch

–          Cấu hình ISA-2K6 để nhận biết và ngăn chặn các tấn công từ bên ngoài Internet

–          Thực hiện thống kê, báo cáo về các giao dịch thông qua ISA-2K6

D- TRIỂN KHAI CHI TIẾT

I. Chuẩn bị

Bài lab gồm 5 PC:

Server,VIP,Users,Router và ISA

          1. Nâng cấp Domain Controller trên máy Server

B1.Đặt IP Address

Interface Name

IP Address

Subnet Mark

Default Gateway

Preferred DNS

Lan-3

192.168.3.2

255.255.255.0

192.168.3.1

192.168.3.2

                   B2.StartàRun:DCPROMO

                             Domain Name:nhatnghe.local

2. Cấu hình Routing trên máy Router

                   B1.Đặt IP Address cho các Interface

Interface Name

IP Address

Subnet Mark

Default Gateway

Preferred DNS

Cross

192.168.5.2

255.255.255.0

Trắng

Trắng

Lan-2

192.168.2.1

255.255.255.0

Trắng

Trắng

Lan-3

192.168.3.1

255.255.255.0

Trắng

Trắng

Lan-4

192.168.4.1

255.255.255.0

Trắng

Trắng

                   B2.Enable Lan Routing

                   StartàProgramsàAdministrative ToolsàRouting and Remote Access

          B3.Tạo Static Route

 

 

 

 

3. Join domain các máy VIP,USERS vào nhatnghe.local

          B1. IP Address

PC

IP Address

Subnet Mark

Default Gateway

Preferred DNS

VIP

192.168.2.2

255.255.255.0

192.168.2.1

192.168.3.2

Users

192.168.4.2

255.255.255.0

192.168.4.1

192.168.3.2

B2.My ComputeràPropertiesàTab Computer NameàClick Change

          Member Of Domain: nhatnghe.local

 

II. Cài đặt ISA Server 2006 trên máy ISA

1.Cấu hình Route trên máy ISA

          B1.Đặt IP Address

Interface Name

IP Address

Subnet Mark

Default Gateway

Preferred DNS

Cross

192.168.5.1

255.255.255.0

Trắng

192.168.3.2

Lan

192.168.1.2

255.255.255.0

Trắng

Trắng

B2. Tạo các route

          Start\Run:CMD.

*Nhập các lệnh tạo route sau:

Route add –p 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.5.2 metric 1

Route add –p 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.5.2 metric 1

Route add –p 192.168.4.0 mask 255.255.255.0 192.168.5.2 metric 1

Route add –p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1 metric 1

*Để xem Routing Table, nhập lệnh

route print

 

 

         

2.Cài đặt ISA Server

Từ Source ISA2006à chạy file:ISAAutorun.exe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Cài đặt Firewall client trên cácmáy SERVER,VIP,USERS

                             Từ source ISA2006àClientàChạy file: ISACient.exe

 

 

 

 

         

 

 

 

III.Cấu hình Access Rules

1.Cho phân giải tên miền DNS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cho PC VIP và Users được gửi nhận mail từ internet

                   B1.Định nghĩa VIP,Users

 

 

B2.Tạo Access rule

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cho PC Users đựoc truy cập trang nhatnghe.com trong giờ làm việc (8hAM-4hPM từ Thứ 2 đến Thứ 6)

                   B1.Định nghĩa “Trang nhatnghe.com”

                  

B2.Định nghĩa “Giờ làm việc”

B3.Tạo Access Rule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cho PC VIP truy cập internet không hạn chế.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cho Users truy cập internet không hạn chế trong giờ giải lao(10hAM-2hPM)

B1.Định nghĩa “Giờ giải lao”

 

 

B2. Tạo Access Rule

 

 

 

 

 

 

 

 

          B3. Properties Rule “Gio giai lao”

 

 

 

6. Chỉ cho Users đọc chữ, không cho xem hình,xem phim,nghe nhạc…


 

 

7. Cấm tất cả users truy cập trang ngoisao.net,nếu users truy cập trang này thì redirect về trang nhatnghe.com.

B1.Định nghĩa URL “ngoisao.net

          ToolboxàNetwork ObjectàNew URL Set

         

B2.Tạo Access Rule

 

 

 

 

 

 

 

 

B3.Properties Rule “Cam Ngoisao.net”

 

 

 

 

 

 

IV.Cấu hình HTTP Filter

Nhằm cấm user chat YM,cấm gởi mail bằng phương thức POST,cấm download file exe,vbs

 

 

 

 

 

 

V.Cấu hình Intrusion Detection

Để nhận biết và ngăn chặn các tấn công từ bên ngoài Internet

          B1.Enable Intrusion Detection

 

 

B2:Thiết lập Action

 

 

 

VI.Report

-Thực hiện thống kê, báo cáo về các giao dịch thông qua ISA-2K6

Chọn MonitoringàTab ReportsàClick “Generate a New Report”

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: Nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 9.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +2 (from 2 votes)
Xây dựng và cấu hình ISA Server 2006, 9.0 out of 10 based on 3 ratings
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.