buy custom essays onlinebuy custom essays online

Surfcontrol for ISA
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Bảo mật » ISA – Forefront TMG » Surfcontrol for ISA

Surfcontrol for ISA

Hướng dẫn sử dụng cài đặt và cấu hình Surfcontrol for ISA dùng Monitor Website

I. Giới thiệu :

Software Surtcontrol là 1 soft được cài thêm vào hệ thống ISA Firewall, Surfcontrol được cài và dùng để hỗ trợ cho ISA trong việc Monitor hoạt động của user trong hệ thống khi sử dụng proxy cho protocol HTTP, HTTPS và FTP. Đây là một trong những chương trình mạnh cho phép người quản lý có thể theo dõi người dùng Internet theo thời gian thực, theo lưu lượng sử dụng và áp dụng các quyền truy cập Internet linh hoạt theo yêu cầu của các doanh nghiệp, Surfcontrol còn cho phép xuất các kết quả báo cáo về hoạt động của người dùng sử dụng dịch vụ Web trong mạng một cách chi tiết và cụ thể.

II.Chuẩn bị

Bài lab sử dụng 2 máy 1 máy làm DC và 1 máy làm ISA Server

A. cấu hình .

+Máy DC :

-Có 1 Nic và có IP 172.16.7.2/24 — DG : 172.16.7.1 — DNS: 172.16.7.2

-DC lên Domain và tạo các user kt1,kt2,kt3,kt4 pass 123, tạo 2 Group Sep và nhanvien , kt1 và kt2 thuộc group sep, kt3 và kt4 thuộc group nhanvien

-Cài Firewall client -> detect ISA server

+Máy ISA

-Có 2 Nic và có IP như sau:

Nic 1 : IP 192.168. 7.1/24 – DG 192.168.7.200 — DNS không sử dụng -> nối vào router ADSL

Nic 2 : IP 172.16.7.1/24 – DG không sử dụng – DNS 172.16.7.2 -> nối với máy DC qua hệ thống Switch

-Cài ISA 2004 + SP1

-Join máy ISA vào Domain

III Thực hiện

+Bước 1 :Cài SQL2005 hoặc SQL express để làm nới chứa database của surfcontrol. SQL được cài trên Máy DC :

Link download SQL express http://surfcontrol.com/popup.aspx?id=5990

ở bài lab này tôi sử dụng SQL 2005 để làm store database sử dụng cho surfcontrol

-chạy file setup.exe để tiến hành cài SQL2005

Bước 2 : cài Surfcontrol trên máy ISA

– Download trial software và xem thông tin của surfcontrol tại www.surfcontrol.com

cài surcontrol SP1 và SP2

Link download surfcontrol SP1

http://surfcontrol.com/popup.aspx?id=6704

Link download surfcontrol SP2

http://surfcontrol.com/popup.aspx?id=7564

các Link Download khác + documents

http://www.symbolic.it/download/surf…sa_server.html

– Chạy file vừa download về để cài đặt surfcontrol

Bước 3 : Mở ISA Server Management, tạo 3 rule như hình bên dưới

Bước 4: cấu hình ISA chứng thực user trước khi sử dụng http, https

– Vào Configuration->Networks-> Properties Internal Network

– Chọn Tab Web Proxy -> Chọn Authentication

– Đánh dấu check vào Require all user to authenticate

Bước 5: cấu hình Surfcontrol

– Vào Start\Program\SurfControl Web Filter\Rule Administrator

-Mặt định Surfontrol sau khi setup xong đã có sẵng 1 số rule nhưng chưa được Enable

-Để tạo 1 rule mới bạn vào Rule, chọn New

*** Các thành phần cấu tạo nên 1 rule

a> Type : loại rule có 4 loại

+ Allow access : Cho phép truy cập

+ Allowance : Cho phép truy cập theo hạng định ( băng thong, thời gian)

+ Disallow access : Không cho phép truy cập

+ Override : cho phép truy cập nhưng sẽ có cảnh báo cho user user

b> Who : IP, user hoặc group nào bị ảnh hưởng

c> What: loại gì

d> When: khi nào rule này được thực hiện

e> Where : ảnh hưởng khi đến đâu ( có thể là 1 trang web hoặc 1 categories ( chứa các trang web mà surfcontrol monitor được ) )

f> Allowance: hạng định băng thông theo lưu lượng hoặc thời gian chỉ dùng được khi type của Rule là Allowance

g> Bandwidth: độ ưu tiên của băng thông

h> Notify : email thông báo đến user chỉ dịnh

i> Http deny page : chứa các trang web thông báo được surfcontrol redirect về khi user vi phạm rule, có thể tạo mới

***Lưu ý surfcontrol cũng hoạt động theo giá thứ tự rule từ trên xuống dưới rule nào thỏa thì các rule phía dưới xem như không có tác dụng

Nguyên tắc tạo rule : các rule Disallow nằng trên cùng đến các rule Allowance rồi đến đến rule override rồi đến rule allow access cuối cùng luôn là 1 rule disallow tất cả

Bây giờ chúng ta sẻ đi làm 1 vài rule tiêu biểu mô tả các Rule của surfcontrol

Rule1: Tạo rule cho phép các user được quyền truy cập Internet không giới hạng :

– Vào Rule chọn New

– Ở tab rule, chọn Allow access và làm theo mặc định

– Nhấp Apply

-logon kt3 test thấy ra được trang web bất kỳ

-logon kt4 test

thấy ra được trang web bất kỳ

Rule 2: Tạo rule cấm user kt1 truy cập trang web www.nhatnghe.com

– Vào Rule chọn New

– Ở tab Rule, chọn Disallow access

– Ở tab Who, chọn Modify, chọn kt1, chọn Add

Tab WHO

– Ở tab Where, chọn Modify, chọn trang web www.nhatnghe.com ( lưu ý bạn chỉ có thể add những trang web mà user đã từng truy cập như vậy bạn phải có 1 khoảng thời gian cho user truy cập tất cả trang web để surf lưu lại rồi sao đó mới có thể dùng được ), nhấn Add

Tab WHERE

– Ở tab HTTP Deny Page, bạn chọn Modify và chọn Default( chọn edit, để chỉnh sửa nội dung trang web sẽ hiển thị khi thành viên truy cập trang web cấm)

– Nhấn Apply.

-click nút commit ở góc trái phía trên dười task file

– Log on KT1, truy cập vào trang web : www.nhatnghe.com, một trang web sẽ hiện ra

Lưu ý : surf control qui định phan biệt www.abc.com khác với abc.com vì vậy khi add các url phải lưu ý add hết các sub domain của trang web

Rule 3 : Tạo 1 rule cho phép kt2 chỉ được truy cập internet 30 phút

– Vào Rule, chọn New

– Ở tab Rule, chọn Allowance

– Ở tab Who, chọn KT2, nhấn Add.

– Ở tab Htttp Deny Page, add trang web Allowance( chỉnh sửa nội dung trang web theo ý bạn)

– Ở tab Allowance , bạn chọn 30 minutes (bạn có thể sửa đổi lại thời gian), Add

Tab Allowance

– Nhấn Apply.

– Log on KT2, vào trang web bất kỳ, 30 phút sau nếu tiếp tục truy cập sẽ hiện ra một trang web mà chúng ta vừa sữa và add ở trang http deny page

Rule 4 : Qui định lưu lượng truy cập web

Tương tự bạn tạo 1 rule giới hạn tải nội dung trang web chỉ 10MB

– Vào Rule, chọn New

– Ở tab Rule, chọn Allowance

– Ở tab Who, chọn KT2, nhấn Add.

– Ở tab Htttp Deny Page, add trang web Allowance( chỉnh sửa nội dung trang web theo ý bạn)

– Ở tab Allowance , lúc này bạn chọn 10 (bạn có thể sửa đổi lại dung lượng), Add

– Log on KT2, vào thử trang web www.tuoitre.com.vn, khi nó download nội dung trang web vượt quá 10MB thì trang web sẻ được redirect về trang deny http page lúc nãy

Rule 5: Tạo rule thông báo cho user KT3 biết, user KT3 sẽ bị theo dõi nếu truy cập vào trang web cấm(chẳng hạn www.nhatnghe.com) (khác với Disallow là cấm )

– Vào Rule, chọn New

– Ở tab Rule, chọn Override

– Ở tab Who, chọn KT3, nhấn Add.

– Ở tab Htttp Deny Page, add trang web Override(chỉnh sửa nội dung trang web theo ý bạn)

– Log on KT3, truy cập vào trang www.nhatnghe.com, một trang web cảnh báo sẽ hiện ra

– Nếu user KT3 nhấn Continue, trên màn hình real time monitor của surfcontrol sẽ nhìn thấy được user cố gắng truy cập mặc dù đã có cảnh báo.

Lưu ý: chúng ta sử dụng real time monitor để giám sát hoạt dộng của các rule trên các user

Rule 6: Tạo rule ưu tiên cho các user sếp được truy cập web trước các user nhân viên ( chố độ ưu tiêng băng thông cho Group sep truy cập trước group nhanvien) .

– Vào Rule chọn New

– Ở tab rule, chọn Allow access

– Ở tab Who, add group Sep

Tab WHO

– Ở tab Bandwidth, chọn Modify, ở đây có các giá trị Priority từ 1 đến 5, xếp theo chế độ ưu tiên giảm dần

Bạn chọn Priority 1 (có nghĩa là giữa Sep voi nhanvien cùng truy cập web, thì sẽ ưu tiên cho Sep).

– Nhấn Apply để có hiệu lực.

VI> Tạo Categories để quản lý các URL

Một công ty với hàng trăm user, mỗi ngày các user truy cập hàng trăm trang web, như vậy bạn sẽ khó quản lý. Với tính năng ưu việt của SurfControl, bạn có thể dễ dàng quản lý bằng cách tạo ra những categories để quản lý những trang web mà bạn muốn user không được phép hay được truy cập.

– Để làm được việc này, bạn vào SurfControl Rule Administrator

– Chọn tab Where, chọn Categories, SurfControl cung cấp sẵn cho bạn hơn 50 Categories, bạn có thể chọn những Categories này hoặc tạo mới

– Click phải chọn New, nhập tên Categories , ví dụ : Webcam, nhấn Ok

– Bạn chọn lên mục Monitored Destination, sẽ xuất hiện những trang web mà các user đã truy cập.

Lưu ý : URL data chi có khi nào user truy cập web thì surfcontrol mới lưu lại data URL và lúc đó chúng ta mới add url vào categories, chúng ta không tự tạo ra URL cho surfcontrol

– Add những trang web mà bạn muốn cấm vào Categories, click phải vào tên các trang web, chọn set Category

– Chọn categories Webcam, nhấn ok

V> Tính Năng Monitor

Surf control có khả năng monitor 1 cách chi tiết các hành động của user từ đó giúp cho nhà quản trị hệ thống có khả năng biết user đang làm gì, Để làm được điều này, bạn vào Start–>Program–> SurfControl WebFilter–> chọn Real Time Monitor.

Destination : cho biết những trang web mà user đang truy cập

Category : cho biết những trang web đó thuộc Categories nào

User: cho biết user nào đang truy cập

Connection Status : Trạng thái kết nối

VI> Xuất Report

Ngoài ra, cách xuất kết quả báo cáo của SurfControl cho bạn các số liệu cực kỳ đầy đủ về thông tin của người sử dụng cũng như nội dung trên Internet được sử dụng bằng 55 kiểu báo cáo chi tiết khác nhau được dạng file HTML. Nó cho phép sắp xếp 10 người sử dụng nhiều nhất trong bất kỳ khoảng thời gian nào, hoặc 10 website hoặc nhóm nội dung mà tất cả người dùng truy cập thường xuyên nhất, cũng như là báo cáo chi tiết về thống kê băng thông người dùng đã sử dụng .Các báo cáo này có thể được chuyển thành các định dạng cần thiết như pdf, xls, cvs…

III. Kết Luận :

Khi ISA được cài thêm Surfcontrol thì việc quản lý, báo cáo việc user sử dụng giao thức http và https được rõ ràng hơn và surfcontrol giúp tăng thêm sức mạnh cho ISA trong việc quản lý băng thông, thời gian truy cập web, độ ưu tiên của 1 user,anti ad-ware,virus ..…, Surfcontrol cung cấp đầy đủ các tính năng để bạn có thể nhìn thấy chi tiết từng Megabyte ra vào trên hệ thống mạng của bạn với báo cáo hết sức rõ ràng. Với những người quản lý mạng chuyên nghiệp thì Surfcontrol là chương trình không thể thiếu khi sử dụng ISA server để kiểm soát việc sử dụng Internet của người dùng trong mạng.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Surfcontrol for ISA, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.