buy custom essays onlinebuy custom essays online

Microsoft Forefront TMG 2010 Standard (Part 5 - HTTPS Inspection)
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Bảo mật » ISA – Forefront TMG » Microsoft Forefront TMG 2010 Standard (Part 5 – HTTPS Inspection)

Microsoft Forefront TMG 2010 Standard (Part 5 – HTTPS Inspection)

Trong phần 3, khi truy cập vào web site http://www.eicar.org, ta không thể download được các file có chứa mã độc hại do Malware Inspection Filter của Forefront TMG đã phát hiện được mã độc hại và ngăn chặn download. Tuy nhiên đó là do các file đó xuất phát từ link HTTP:// , còn khi download các file từ link HTTPS:// thì sao? Chọn download các file trong khung đỏ như hình sau

Đây là những file xuất phát từ link HTTPS:// và việc download thành công mặc dù Malware Inspection đã được bật

Kể cả file zip đã được nén 2 lần cũng download được

Luồng traffic HTTPS có mã hóa, do đó bộ lọc mặc định của Malware Inspection không thể phát hiện mã độc hại trong trường hợp này. Để giúp Malware Inspection có thể phát hiện mã độc hại, thực hiện như sau.

Chọn như hình

Chọn như hình

Chọn Generate

Chọn Generate Certificate Now

Chọn Install certificate

Chọn Next

Chọn Next

Chọn Finish

Chọn OK

Chọn OK

Chọn Close

Chọn HTTPS Inspection Trusted Root CA Certificate Options

Chọn như hình > Domain Administrator Credentials

Nhập username và password của domain administrator > OK

Chọn OK

Chọn OK

Chọn OK

Chọn Apply

Vào Run gõ certmgr.msc > OK

Kiểm tra đã tồn tại certificate của TMG

Tại máy DC, gõ lệnh gpudpate /force

Vào Run gõ lệnh certmgr.msc > OK

Kiểm tra đã có certificate của TMG trong mục Trusted Root CA

Các thông tin trong certificate của TMG

Máy DC thử download lại các file chứa mã độc hại từ link HTTPS thì bây giờ không còn download được nữa do đã bị Malware Inspection phát hiện

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)
Microsoft Forefront TMG 2010 Standard (Part 5 - HTTPS Inspection) , 10.0 out of 10 based on 1 rating
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.