buy custom essays onlinebuy custom essays online

Microsoft Forefront TMG 2010 Standard (Part 4 -How Malware Inspection Works)
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Bảo mật » ISA – Forefront TMG » Microsoft Forefront TMG 2010 Standard (Part 4 -How Malware Inspection Works)

Microsoft Forefront TMG 2010 Standard (Part 4 -How Malware Inspection Works)

Trong phần 3, chúng ta đã thực hiện bài lab thử nghiệm chức năng Malware Inspection (kiểm tra mã độc hại) của Microsoft Forefront TMG 2010. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách hoạt động của tính năng mới này và một số cấu hình thêm của Malware Inspection.

B1. Client gửi yêu cầu (HTTP request) tới trang web server và yêu cầu tải về 1 file.

B2. TMG tiếp nhận yêu cầu này và kiểm tra yêu cầu này có thỏa các rule nào đã đặt ra không để quyết định cho phép hay không cho phép thực hiện. Trong trường hợp thỏa rule đã đặt ra và chức năng kiểm tra mã độc hại được kích hoạt, TMG kiểm tra yêu cầu đó có chứa mã độc hại không?

B3. Nếu yêu cầu đó hợp lệ và không chứa mã độc hại, TMG gửi yêu cầu đến web server

B4. Web Server nhận được yêu cầu và hồi đáp tương ứng yêu cầu.

B5.TMG nhận được phản hồi từ Web server và xử lý phản hồi đó trước hết là thông qua proxy engine.

B6.Nếu rule có chỉ định kiểm tra mã độc hại, proxy engine gửi body của file đó đến bộ lọc kiểm tra mã độc hại (Malware Inspection Filter). Malware Inspection Filter kiểm tra 64KB đầu tiên của file yêu cầu download, nội dung đoạn mã đó được lưu và xử lý tại bộ nhớ (RAM) mà không cần lưu vào đĩa cứng rồi mới kiểm tra mã độc hại. Sau đó trả quyền kiểm soát cho proxy engine.

B7. Nếu file đó không chứa mã độc hại, TMG gửi file gốc cho người dùng. Nếu file có mã độc hại và TMG không thể xóa mã độc hại đó, TMG sẽ gửi một trang HTML cảnh báo người dùng file này đã bị chặn tải về do có chứa mã độc hại.

Bật tính năng kiểm tra mã độc hại (Malware Inspection)

Thực hiện như hình sau

Đánh dấu Enable malware inspection

Chọn tab Definition Updates để chọn hình thức và thời gian cập nhật engine và signature dùng cho việc kiểm tra mã độc hại

Tab License Details là nơi nhập thông tin hợp lệ về license > OK

Chọn như hình

Tại đây cũng có thể bật hoặc tắt Malware inspection

Tab Inspection settings đưa ra một số lựa chọn trong việc kiểm tra mã độc hại như: làm sạch các file chứa mã độc hại, ngăn chặn các file nghi ngờ bị lây nhiễm, ngăn chặn file mã hóa, ngăn chặn file mà Malware Inspection phải scan mất gần 300 giây, ngăn chặn các file nén với mức nén tối đa là 20 lần, ngăn chặn file lớn hơn 1000 MB, ngăn chặn các file sau khi giải nén có dung lượng lớn hơn 4095 MB…

 

Tab Content Delivery cho phép chọn phương thức scan mã độc hại của Malware inspection

– Standard trickling: Đầu tiên Forefront TMG sẽ gửi nội dung file download về cho client với tốc độ rất chậm, đồng thời cũng scan mã độc hại của file này. Khi quá trình scan hoàn tất, TMG sẽ tiếp tục gửi nội dung file download với tốc độ cao nhất mà có thể thực hiện được.

– Fast trickling: Phương thức scan này lệ thuộc vào kinh nghiệm của người quản trị. Việc scan mã độc hại nhiều hay ít tỷ lệ nghịch với hiệu quả hoạt động của TMG.

Ngoài ra có thể chỉ định các content type nào sẽ phải scan

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +2 (from 2 votes)
Microsoft Forefront TMG 2010 Standard (Part 4 -How Malware Inspection Works) , 10.0 out of 10 based on 2 ratings
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.