buy custom essays onlinebuy custom essays online

Microsoft Forefront TMG 2010 Standard (Part 2 - Access Rule)
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Bảo mật » ISA – Forefront TMG » Microsoft Forefront TMG 2010 Standard (Part 2 – Access Rule)

Microsoft Forefront TMG 2010 Standard (Part 2 – Access Rule)

Access Rule trong TMG 2010 tương tự trong các phiên bản ISA Server trước đây. Bài viết này chỉ tạo 2 access rule đơn giản hay sử dụng với mục đích cho phép người dùng trong mạng LAN truy cập Web.

1. Tạo Access Rule truy vấn DNS: Name Allow DNS Query – Action Allow – Protocol DNS – From Internal – To External – All Users

Chuột phải Firewall Policy chọn New > Access Rule

Đặt tên Rule > Next

Chọn Allow > Next

Chọn như hình > Add

Chọn DNS > Add

Chọn Next

Chọn Add

Chọn Internal > Add > Next

Chọn Add

Chọn External > Add

Chọn Next

Chọn Next

Chọn Finish

2. Tạo Access Rule cho phép truy cập web: Name Allow Access Web – Action Allow – Protocol HTTP/HTTPS/FTP – From Internal – To ExternalAll Users

Đặt tên Rule > Next

Chọn Allow > Next

Chọn như hình > Next

Chọn HTTP > Add

Chọn HTTPS > Add

Chọn FTP > Add

Chọn Next

Chọn như hình (chức năng malware inspection sẽ tìm hiểu trong phần tiếp theo) > Next

Chọn Add

Chọn Internal > Add

Chọn Next

Chọn Add

Chọn External > Add

Chọn Next

Chọn Next

Chọn Finish

Chọn Apply

Chọn như hình > Apply

Dùng máy Domain Controller thử truy cập http://thuc.nhatnghe.vn thì truy cập thành công

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Microsoft Forefront TMG 2010 Standard (Part 2 - Access Rule), 10.0 out of 10 based on 1 rating
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.