buy custom essays onlinebuy custom essays online

Isa server 2006: Network load balancing
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Bảo mật » ISA – Forefront TMG » Isa server 2006: Network load balancing

Isa server 2006: Network load balancing

I. Mô Hình:

II. Chuẩn Bị:

– 1 Máy Domain Controller (DC), domain tên NhatNghe.Local

– 2 Máy ISA Server (ISA1 và ISA2), join domain NhatNghe.Local

– 2 Router ADSL

III. Cấu hình TCP/IP

ISA1:

ISA2:

DC:

IV. Triển Khai

Bước 1: Cài đặt và cấu hình Storage Server trên DC

Vào thư mục ISA Enterprise 2006, mở file ISAAutorun.exe, chọn Install ISA Server 2006

Setup Scenarios > Chọn Install Configuration Storage Server

Để mặc định > Next

Chọn Create a new ISA Server Enterprise

Nhấn Next

Nhập Username và Password của Domain Admin

Nhấn Next

Bước 2: Tạo Array

Phải chuột vào Arrays > Chọn New Array

Cấu hình Array Name: NhatNghe

Array DNS Name để mặc định > Next

Assign Enterprise Policy > Next

Array Policy Rule Types > Next

Nhấn Finish

Sau đó nhấn Apply

Cấu hình Managed ISA Server Computer

Chọn Firewall Policy > Toolbox > Computer Sets > Chọn Managed ISA Server Computer

Add Computer ISA1 và ISA2

Lưu lại cấu hình > Nhấn Apply

Tạo Rule để Client truy cập Internet

 

Bước 3: Cài đặt ISA Server trên ISA1 và ISA2

Mở ISA Enterprise 2006, mở ISAAutorun.exe, chọn Install ISA Server 2006

Chọn Install ISA Server Services

Nhấn Next

Chọn DC.NhatNghe.Local

Chọn Join an existing array

Chọn Array cần join

Nhấn Next

Cấu hình Internal Network: 10.0.0.0 à 10.0.0.255

Nhấn Next

Nhấn Install

Bước 4: Cấu hình Network Load Balancing

Tạo Enterprise Network

Network Name: Enterprise Network

Nhập vào Range IP

Khai báo Enterprise Network trong Internal Network

Chọn Add Network

Chọn Enterprise Network đã tạo trước đó

Nhấn OK

Cấu hình Network Load Balancing

Nhấn Next

Chọn Internal, tiếp tục chọn vào Set Virtual IP

Khai báo địa chỉ VIP

Nhấn Next

Nhấn Finish

Nhấn Apply để lưu lại thay đổi và Restart lại Services

 

Bước 5: Kiểm tra

Kiểm tra địa chỉ VIP đã được thiết lập cho ISA1 và ISA2

Client kiểm tra truy cập Internet, ISA1 và ISA2 kiểm tra việc cân bằng tải

 

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +3 (from 3 votes)
Isa server 2006: Network load balancing, 10.0 out of 10 based on 3 ratings
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.