buy custom essays onlinebuy custom essays online

"Chôm" Password trong môi trường Switch
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Bảo mật » Hacker » “Chôm” Password trong môi trường Switch

“Chôm” Password trong môi trường Switch

Mô hình Lab 3 máy PC01, PC02, PC03 nối chung trong 1 switch. Cài Cain trên PC03 để “đánh hơi” (sniffer) Password khi PC02 truy cập vào PC01

Download Cain tại đây: http://www.oxid.it/downloads/ca_setup.exe

 

Lưu ý: Chỉnh registry cho pc03 trước khi làm bài này: HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\IPEnable Router =1

 

B1: Cài Cain theo cấu hình default trên PC03

B2: Chạy Cain

B3: Trong menu Configure, chọn Card mạng tham gia capture

B4: Chọn Start Sniffer, Chọn Add Host -> OK để dò các máy trong cùng Switch

B5: Chọn Tab Snffier, Chọn dấu “+” để chọn máy muốn sniffer

B6: Chọn Start APR

B7: Từ PC02 truy cập sang PC01

B8: Trở về PC03, chọn tab “Password”

B9: Click phải vô password vừa capture được, chọn “send to cracker”

B10: Sang tab cracker, click phải vào password cần ****** chọn Brute Force attack / NTLM Session Security, Start

HOÀN TẤT

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 9.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
"Chôm" Password trong môi trường Switch, 9.0 out of 10 based on 2 ratings
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.